2020 m. rugpjūčio 9 d.
Paieška
Biudžetinė įstaiga, Didžioji g. 17/1, LT-01128 Vilnius, įm. k. 191428780. tel. (8~5) 231 4139, faks. (8~5) 279 1033, centras@genocid.lt
Versija spausdinimui
Dainavos apygarda
Teritorija
Dabartiniai Alytaus, Lazdijų ir Varėnos rajonai bei besiribojančios Marijampolės, Prienų, Trakų ir Šalčininkų rajonų dalys
(žr. žemėlapį).

Įkūrimas ir sunaikinimas
Įkurta 1946 m. balandžio mėn. Pagrindu tapo A apygardos, įkurtos 1945 m. lapkričio 18 d., ir Dzūkų rinktinės, įkurtos 1945 m. birželio mėn., susijungimas.
1952 m. rugpjūčio mėn. buvo sunaikintas apygardos štabas, pavieniai partizanai veikė iki 1954 m. vasaros. A. Ramanauskas-Vanagas, tuometinis LLKS ginkluotųjų pajėgų vadas, suimtas 1956 m.

Struktūra
Dzūkų rinktinė: Vaidoto, Kęstučio, Margio ir Geležinio Vilko tėvūnijos.
Merkio (Kazimieraičio) rinktinė: Merkinės 1-asis, Varėnos 3-iasis, Marcinkonių–Druskininkų 2-asis batalionai, Gardino grupė, Vanago ir Vytauto tėvūnijos.
Geležinio Vilko rinktinė, 1946 m. prijungta prie Merkio (Kazimieraičio) rinktinės.
Šarūno rinktinė, prie Dainavos apygardos prijungta 1947 m. birželio 26 d.: Vytenio ir Mindaugo tėvūnijos, Juozapavičiaus grupė.

Vadai
Juozas Vitkus-Kazimieraitis, 1945 m. lapkritis–1946 m. balandis
Domininkas Jėčys-Ąžuolis, 1946 m. gegužė–1947 m. rugpjūtis
Adolfas Ramanauskas-Vanagas, 1947 m. rugsėjis–1948 m. lapkritis
L. e. p. Benediktas Labėnas-Kariūnas, 1948 m. lapkritis–1949 m. kovas
Lionginas Baliukevičius-Dzūkas, 1949 m. gegužė–1950 m. birželis
Juozas Gegužis-Diemedis, 1950 m. liepa–1951 m. rugsėjis
Vincas Daunoras-Ungurys, 1951 m. spalis–1954 m. rugpjūtis

© Lietuvos gyventojų genocido ir rezistencijos tyrimo centras.
Sukūrė: „Teratekas”