2019 m. rugpjūčio 23 d.
Paieška
Biudžetinė įstaiga, Didžioji g. 17/1, LT-01128 Vilnius, įm. k. 191428780. tel. (8~5) 231 4139, faks. (8~5) 279 1033, centras@genocid.lt
Versija spausdinimui
2011 m. atmintinos datos (archyvas)
Sausis

- Prieš 20 metų, 1991 m. sausio 13 d., sovietinei kariuomenei ir specialiesiems daliniams užimant Lietuvos televizijos bokštą bei Radijo ir televizijos pastatus, žuvo 14 laisvės gynėjų, dar beveik tūkstantis žmonių buvo sužeista ar kitaip nukentėjo. Sausio 13-oji – Laisvės gynėjų diena.
- Prieš 60 metų, 1951 m. sausio 14 d., Panemunio r. Ilgakiemio k. žuvo Tauro apygardos Geležinio Vilko rinktinės vadas Antanas Pužas-Gintaras ir jo adjutantas Karolis Juzumas-Lokys.
- Prieš 100 metų, 1911 m. sausio 15 d., Panevėžio aps. Pušaloto vls. Valmonių k. (Pagirių vnk.). gimė būsimas Didžiosios Kovos apygardos vadas Jonas Misiūnas-Žalias Velnias.
- Prieš 90 metų, 1921 m. sausio 15 d., Šakių aps. Barzdų vls. Vėdarų k. gimė Tauro apygardos štabo viršininkas, šios apygardos Žalgirio rinktinės vadas Vincas Štrimas-Šturmas.
- Sausio 27-oji – Tarptautinė holokausto aukų atminimo diena.

Vasaris

- Prieš 60 metų, 1951 m. vasario 2 d., Šakių r. Endrikių k. apylinkėse žuvo Tauro apygardos vadas Viktoras Vitkauskas-Karijotas, Saidokas, Žalgirio rinktinės štabo Ūkio skyriaus viršininkas Pranas Bastys-Dūmas, šios rinktinės Vasario 16-osios tėvūnijos vadas Pranas Rudmickas-Uosis, partizanai Vytautas Pažereckas-Mindaugas ir Jonas Račiukaitis-Jonas.
- Prieš 25 metus, 1986 m. vasario 5 d., Šalčininkų r. avarijoje neaiškiomis aplinkybėmis žuvo Tikinčiųjų teisėms ginti katalikų komiteto steigėjas kun. Juozas Zdebskis.
- Prieš 60 metų, 1951 m. iš vasario 10 d., Varnių r. Čepaičių k. žuvo Vakarų Lietuvos (Jūros) partizanų srities vadas Vaclovas Ivanauskas-Gintautas, Henrikas, jo adjutantas Šarkauskas, srities štabo Organizacinio skyriaus viršininkas Stasys Gedvilas-Bedalis ir kaimo gyventojas Petras Mušinskas.
- Prieš 65 metus, 1946 m. vasario 18 d., Vilniuje sušaudytas vienas iš LLA organizatorių ir vadų Adolfas Eidimtas (palaikai ilsisi Tuskulėnuose).
- Prieš 25 metus, 1986 m. vasario 19 d., mirė Jungtinės Kęstučio apygardos štabo Agitacijos ir propagandos skyriaus viršininkas, „Laisvės varpo“ redaktorius Petras Paulaitis-Aidas.
- Prieš 85 metus, 1926 m. vasario 24 d., Vilkaviškio r. Gražiškių vls. Vygrelių k. gimė antisovietinio pasi- Priešinimo dalyvis, buvęs politinis kalinys ir Kovo 11-osios Akto signataras Balys Gajauskas.
- Prieš 25 metus, 1986 m. vasario mėn., Švenčionių r. Činčikų k. mirė ilgiausiai išsislapstęs Lietuvos partizanas Stasys Guiga-Tarzanas.

Kovas

- Prieš 65 metus, 1946 m. kovo 9 d., Vilniuje sušaudytas vienas iš LLA vadų ir Žemaičių legiono kūrėjų Adolfas Kubilius (palaikai ilsisi Tuskulėnuose).
- Prieš 60 metų, 1951 m. kovo 19 d., Švenčionėlių r. Labanoro girioje įrengtame Vytauto apygardos štabo bunkeryje išduoti žuvo Šiaurės Rytų Lietuvos partizanų srities ir Vytauto apygardos štabų viršininkas Vytautas Pakštas-Vaidotas, Agitacijos ir propagandos skyriaus viršininkas Antanas Bulka-Dainius ir aštuoni jo bendražygiai.

Balandis

- Balandžio 11 d. - Tarptautinė koncentracijos stovyklų kalinių išlaisvinimo diena.
- Prieš 60 metų, 1951 m. balandžio 11 d., Utenos r. Strazdų k. žuvo Rytų Lietuvos (Karaliaus Mindaugo) partizanų srities vado pavaduotojas, Vytauto apygardos vadas Balys Vaičėnas-Liubartas, Lordas, Lokio rinktinės štabo Rikiuotės skyriaus viršininkas ir Šventosios partizanų rajono vadas Vladas Juozapavičius-Šarūnas, Papartis, rajono štabo narys, Laisvės kuopos vado pavaduotojas Juozas Sidaravičius-Sakalas, rajono ryšininkas ir būrio vadas Jaronimas Bulka-Titnagas, Erškėčio kuopos vadas Jonas Čiučelis-Leopardas, Kęstutis, Tėvas, Vyties kuopos Džiugo rajono vadas Alfredas Garnelis-Čigonas, rajono štabo viršininkas Vytautas Dručkus-Šernas ir Juozo Čibiro šeimos nariai.
- Prieš 60 metų, 1951 m. balandžio 14 d., Anykščių r. Niūronių k. žuvo Vytauto apygardos štabo narys Antanas Bagočiūnas-Dūmas ir penki jo bendražygiai.
- Prieš 65 metus, 1946 m. balandžio 23 d., buvo priimta Lietuvos partizanų vadų suvažiavimo deklaracija, kurią pasirašė Pietų Lietuvos partizanų vadai.

Gegužė

- Gegužės 8-oji – Antrojo pasaulinio karo aukų atminimo diena.
- Gegužės 14-oji – Pilietinio pasipriešinimo diena.
- Gegužės 15-oji – Partizanų pagerbimo, kariuomenės ir visuomenės vienybės diena.
- Prieš 20 metų, 1991 m. gegužės 19 d., Šalčininkų užkardos Krakūnų poste nušautas pasienio tarnybos darbuotojas Gintaras Žagunis.
- Prieš 60 metų, 1951 m. gegužės 20 d., Panemunės r. Altoniškių k. apylinkių miške įrengtame bunkeryje žuvo Tauro apygardos štabo Visuomeninės dalies viršininkas Juozas Totoraitis-Čigonas, desantininkas Benediktas Trumpys-Rytis ir du jų bendražygiai.
- Prieš 100 metų, 1911 m. gegužės 28 d., Rokiškio aps. Pagojės k. gimė būsimas Algimanto apygardos Kunigaikščio Margio rinktinės partizanas Petras Vizbaras-Vapsva. 1953 m. liepos 22 d. tardymo metu jis iššoko pro KGB rūmų trečiojo aukšto langą ir žuvo.

Birželis

- Prieš 95 metus, 1916 m. birželio 4 d., Seinų aps. Lazdijų vls. Miškinių k. gimė Pietų Lietuvos (Nemuno) partizanų srities ir Tauro apygardos vadas Jonas Aleščikas-Rymantas, Gediminas, Margis.
- Prieš 65 metus, 1946 m. birželio 7 d., Marijampolės aps. Veiverių vls. ir Prienų aps. Šilavoto vls. Pagraižio miške, netoli Šilavoto mstl., žuvo Tauro apygardos Geležinio Vilko rinktinės vadas Juozas Stravinskas-Kardas, Žiedas, štabo Sanitarijos skyriaus viršininkė Danutė Dičpinigaitytė-Laimutė ir šeši jų bendražygiai.
- Prieš 65 metus, 1946 m. birželio 7 d., Vilniuje sušaudytas vienas iš pogrindinės „Kęstučio“ organizacijos vadovų Bronius Vaivada (palaikai ilsisi Tuskulėnuose).
- Prieš 65 metus, 1946 m. birželio 12 d., Šakių aps. Lukšių vls., prie Agurkiškės k., žuvo Pietų Lietuvos (Nemuno) partizanų srities vado pavaduotojas, Tauro apygardos vadas Zigmas Drunga-Šernas, Mykolas Jonas ir šeši jo bendražygiai.
- Prieš 70 metų, 1941 m. birželio 14 d., prasidėjo pirmasis masinis Lietuvos gyventojų trėmimas (ištremta apie 18 tūkst. žmonių). Birželio 14-oji – Gedulo ir vilties diena.
- Birželio 15-oji – Okupacijos ir genocido diena.
- Prieš 60 metų, 1951 m. birželio 16 d., Šakių r. Meškeliūnų k. žuvo Tauro apygardos Visuomeninės dalies viršininkas Pranas Runas-Šarūnas, Gintaras, Algirdas, Daugirdas.
- Prieš 35 metus, 1976 m. birželio 21 d., mirė kunigas, pagrindinis Dainavos apygardos partizanų ryšininkas, politinis kalinys Zigmas Neciunskas-Elytė.
- Prieš 70 metų, 1941 m. birželio 22 d., prasidėjo Vokietijos–SSRS karas ir nacių okupacija Lietuvoje.
- Prieš 70 metų, 1941 m. birželio 22–28 d., vyko Birželio sukilimas. Birželio 23-ioji – Birželio sukilimo diena.
- Prieš 70 metų, 1941 m. birželio 24–26 d., vyko masinės civilių Lietuvos gyventojų žudynės (naktį iš birželio 24-osios į 25 d. Rainių miškelyje sadistiškai nukankinti 75 Telšių kalėjimo kaliniai; birželio 25 d. prie Panevėžio Cukraus fabriko nužudyta 19 politinių kalinių; naktį iš birželio 25-osios į 26 d. Panevėžyje sadistiškai nukankinti 4 medikai ir 3 kiti panevėžiečiai; birželio 26 d. Pravieniškių lageryje nužudyti 232 politiniai kaliniai, kalėjimo prižiūrėtojai ir jų šeimų nariai). Besitraukiantys Raudonosios armijos daliniai pirmosiomis karo dienomis nužudė apie 1,1 tūkst. Lietuvos gyventojų.
- Prieš 70 metų, 1941 m. birželio 26–27 d., įvykdytos masinės politinių kalinių, tarp kurių buvo ir lietuvių, žudynės Červenėje (Baltarusija).
- Prieš 70 metų, 1941 m. birželio mėn., prasidėjo Lietuvos žydų genocidas (holokaustas), kurio metu nužudyta beveik 200 tūkst. žydų.

Liepa

- Prieš 65 metus, 1946 m. liepos 2 d., Lazdijų aps. Leipalingio vls. Žaliamiškio miške žuvo Pietų Lietuvos (Nemuno) partizanų srities vadas plk. ltn. Juozas Vitkus-Kazimieraitis.
- Prieš 55 metus, 1956 m. liepos 15 d., Rokiškio (dabar – Biržų) r. Runikių k. žuvo paskutiniai Algimanto apygardos partizanai Mykolas Suveizdis-Budrys ir Edvardas Žilinskas-Vanagas.
- Prieš 20 metų, 1991 m. liepos 31 d., Sovietų Sąjungos vidaus reikalų ministerijos ypatingosios paskirties milicijos būrys (OMON) Medininkų pasienio punkte nužudė 7 Lietuvos muitinės, policijos ir pasienio pareigūnus. Išgyveno tik sunkiai sužeistas muitinės pareigūnas Tomas Šernas.

Rugpjūtis

- Prieš 55 metus, 1956 m. rugpjūčio 12 d., Kaišiadorių r. žuvo paskutinis Didžiosios Kovos apygardos partizanas Stasys Kuzinevičius-Kukalis.
- Prieš 20 metų, 1991 m. rugpjūčio 21 d., į Lietuvos karių saugomą teritoriją prie Aukščiausiosios Tarybos rūmų įsiveržus sovietinės armijos kariams, žuvo Alytaus rinktinės savanoris Artūras Sakalauskas.
- Prieš 20 metų, 1991 m. rugpjūčio 22 d., žlugo Maskvoje kilęs pučas. Po jo Lietuvą pripažino Sovietų Sąjunga ir kitos pasaulio valstybės.
- Rugpjūčio 23-ioji – Europos diena stalinizmo ir nacizmo aukoms atminti ir Baltijos kelio diena.
- Prieš 105 metus, 1906 m. rugpjūčio 25 d., Seinuose gimė Vakarų Lietuvos (Jūros) partizanų srities vadas Aleksandras Milaševičius-Ruonis.
- Rugpjūčio 31-oji – Laisvės diena.

Rugsėjis

- Prieš 60 metų, 1951 m. rugsėjo 4 d., Kauno r. Pabartupio k. apylinkių miške žuvo LLKS atstovas užsienyje Juozas Lukša-Skirmantas.
- Prieš 100 metų, 1911 m. rugsėjo 9 d., Telšių aps. Varnių vls. Gatautiškės k. gimė Žemaičių apygardos vadas Vladas Montvydas-Žemaitis.
- Prieš 65 metus, 1946 m. rugsėjo 12 d., iš Lydžio, Žalčio, Šerno, Vytauto Didžiojo ir Lietuvos laisvės gynėjų rinktinių įkurta Jungtinė Kęstučio apygarda, kurios vadu išrinktas Juozas Kasperavičius-Visvydas.
- Prieš 55 metus, 1956 m. rugsėjo 14 d., Ukmergės r. Reniūnų k. žuvo paskutinis Vyčio apygardos partizanas Vytautas Zakaras.
- Rugsėjo 23-ioji – Lietuvos žydų genocido diena.
- Prieš 60 metų, 1951 m. rugsėjo 27 d., Veisiejų r. Bestraigiškės miške išduoti žuvo Pietų Lietuvos (Nemuno) partizanų srities vado pavaduotojas, Dainavos apygardos vadas Juozas Gegužis-Diemedis, jo pavaduotojas ir Šarūno rinktinės vadas Bronius Šalaševičius-Žilvitis bei keturi šios rinktinės Mindaugo ir Juozapavičiaus tėvūnijų partizanai.
- Rugsėjo 28-oji – Tuskulėnų aukų atminimo diena.

Spalis

- Prieš 60 metų, 1951 m. spalio 2–3 d., vyko vienas didžiųjų Lietuvos gyventojų trėmimų, kurio kodinis pavadinimas – „Ruduo“ (ištremta apie 17 tūkst. žmonių).
- Prieš 65 metus, 1946 m. spalio 11 d., Švenčionių aps. Saldutiškio vls. Sūdalaukio k. gyventojo Kazio Petkevičiaus sodyboje įrengtame Vytauto apygardos štabo bunkeryje išduotas žuvo apygardos vadas Bronislovas Zinkevičius-Artojas.
- Prieš 55 metus, 1956 m. spalio 12 d., Kaune suimti 1949 m. vasario 16 d. LLKS Tarybos Deklaracijos signataras, LLKS gynybos pajėgų vadas, partizanų pulkininkas Adolfas Ramanauskas-Vanagas ir jo žmona Birutė Mažeikaitė.
- Spalio 16-oji – Mažosios Lietuvos gyventojų genocido diena.
- Prieš 100 metų, 1911 m. spalio 18 d., Gervėčių parapijos Miciūnų k. gimė „Lietuvos katalikų bažnyčios kronikos“ rėmėjas, vyskupas (vėliau – arkivyskupas) tremtinys Julijonas Steponavičius.
- Prieš 65 metus, 1946 m. spalio 22 d., Šakių aps. Žvirgždaičių vls. Viltrakių k. žuvo Tauro apygardos adjutantas Jonas Pileckis-Šarūnas, Žalgirio rinktinės vadas Jurgis Ilgūnas-Šarūnas, rinktinės štabo Sanitarijos poskyrio viršininkas Tauras (slapyv.) ir trys jų bendražygiai.
- Prieš 130 metų, 1881 m. spalio 28 d., Vištytyje gimė Tauro apygardos štabo narys, Lietuvos išlaisvinimo komiteto steigėjas ir pirmininkas plk. Liudvikas Butkevičius-Luobas.
- Prieš 70 metų, 1941 m. spalio 29 d., Kauno devintajame forte įvyko nacių okupacijos laikotarpiu didžiausios žydų žudynės Lietuvoje (nužudyta 9200 žmonių).

Lapkritis

- Prieš 55 metus, 1956 m. lapkričio 2 d., Vilniuje ir Kaune vyko Vėlinių minėjimai, kurių metu buvo solidarizuojamasi ir su 1956 m. rudenį kilusia Vengrijos revoliucija.
- Prieš 50 metų, 1961 m. lapkričio 9 d., Kelmės r. Vejų k. žuvo paskutinis Kęstučio apygardos partizanas Edmundas Kmita-Evaldas.
- Prieš 65 metus, 1946 m. lapkričio 18 d., Vilniuje sušaudyti vyskupas Vincentas Borisevičius ir kunigas Pranas Gustaitis (abiejų palaikai buvo užkasti Tuskulėnuose).
- Prieš 30 metų, 1981 m. lapkričio 24 d., Vilniuje neaiškiomis aplinkybėmis žuvo Helsinkio grupės narys kun. Bronius Laurinavičius.
- Prieš 35 metus, 1976 m. lapkričio 25 d., įkurta Lietuvos Helsinkio grupė.
- Prieš 65 metus, 1946 m. lapkričio 26 d., Vilniuje sušaudytas pirmasis Tauro apygardos vadas Leonas Taunys-Kovas (palaikai ilsisi Tuskulėnuose).

Gruodis

- Prieš 110 metų, 1901 m. gruodžio 10 d., Mažeikių aps. Skuodo vls. Ketūnų k. gimė Pietų Lietuvos (Nemuno) partizanų srities vadas plk. ltn. Juozas Vitkus-Kazimieraitis.
- Prieš 60 metų, 1951 m. gruodžio 22 d., Molėtų r. Pelenių k. įrengtame bunkeryje žuvo Šiaurės Rytų Lietuvos (Karaliaus Mindaugo) partizanų srities štabo viršininkas, Vytauto apygardos štabo viršininkas ir Tumo-Vaižganto rinktinės vadas Juozas Kemeklis-Granitas ir penki jo bendražygiai.

- Prieš 90 metų, 1921 m., Marijampolės aps. Ašmintos vls. Giraitiškių k. gimė paskutinis Dainavos apygardos vadas Vincas Daunoras-Ungurys.
© Lietuvos gyventojų genocido ir rezistencijos tyrimo centras.
Sukūrė: „Teratekas”