2019 m. gegužės 26 d.
Paieška
Biudžetinė įstaiga, Didžioji g. 17/1, LT-01128 Vilnius, įm. k. 191428780. tel. (8~5) 231 4139, faks. (8~5) 279 1033, centras@genocid.lt
Versija spausdinimui
Bronislovas Zinkevičius-Skudutis, Granitas, Algimantas, Artojas

Bronislovas Zinkevičius-Skudutis, Granitas, Algimantas, Artojas gimė 1921 m. gegužės 1 d. Utenos aps. Tauragnų vls. Linkų k. Gyveno Švenčionių aps. Saldutiškio vls. Sūdalaukio k. Mokėsi amatų mokykloje elektrotechniku.


Lietuvos laisvės armijos (LLA) centro atstovas Vytauto apygardoje ir vienas pagrindinių partizaninio judėjimo organizatorių Švenčionių ir Utenos apskrityse.


1944 m. liepos mėn. Saldutiškio valsčiuje subūrė pirmąjį partizanų būrį, veikusį Šarkių kaimo apylinkėse, ir jam vadovavo. Tuo metu turėjo Skudučio slapyvardį. 1944 m. spalio 28 d. LLA Tigro rinktinės vado Leono Vilučio-Bitinėlio įsakymu B. Zinkevičius-Granitas paskirtas rinktinės štabo Mobilizacijos skyriaus viršininku. Dalyvavo partizanų laikraščio „Aukštaičių kova“, pradėto leisti 1945 m. rudenį, leidyboje.


1945 m. birželio 15 d. LLA Vanagų Šarūno rinktinės vado Vlado Mikulėno-Lubino įsakymu paskirtas 4-osios LLA apylinkės Šarūno štabo žvalgybos ryšių ir kontržvalgybos skyriaus viršininku. 1945 m. rugpjūčio mėn. įkūrus Vytauto apygardą, buvo jos Organizacinio skyriaus viršininkas. 1945 m. gruodžio 1 d. žuvus l. e. Vytauto apygardos vado pareigas V. Mikulėnui-Lubinui, be apygardos Organizacinio skyriaus viršininko pareigų, perėmė ir Vytauto apygardos vado pareigas. Tuo metu pasirašinėjo Algimanto slapyvardžiu.


B. Zinkevičius-Artojas žuvo išduotas 1946 m. spalio 11 d. Švenčionių aps. Saldutiškio vls. Sūdalaukio k. gyventojo eigulio Kazio Petkevičiaus sodyboje įrengtame apygardos štabo bunkeryje. Žuvusiojo palaikai niekinti Saldutiškio miestelio aikštėje, vėliau užkasti prie Saldutiškio kapinių.


1999 m. gegužės 12 d. Bronislovui Zinkevičiui pripažintas kario savanorio statusas, Lietuvos Respublikos Prezidento 1999 m. gegužės 19 d. dekretu apdovanotas Vyčio Kryžiaus 3-iojo laipsnio ordinu (dabar – Vyčio Kryžiaus ordino Komandoro kryžius), 1999 m. gegužės 27 d. dekretu jam suteiktas pulkininko laipsnis (po mirties).




Antkapinis kryžius šioje vietoje užkastam 1946 m. spalio 11 d. MVD Saldutiškio vls. poskyrio operatyvinės grupės nukautam Vytauto apygardos vadui Bronislovui Zinkevičiui-Artojui atminti.
Bendras antkapinio kryžiaus ir atminimo lentelės jame vaizdas.
Pastatytas Atgimimo metu brolio, buvusio Vytauto apygardos Žalgirio būrio vado, politinio kalinio Kazio Zinkevičiaus-Saldaičio rūpesčiu.
Nuotr. R. Trimonienės, 2009 m.






Parengė Rūta Trimonienė. Atsisiųsti (plėtinys „.pdf“, 1,75 MB)
© Lietuvos gyventojų genocido ir rezistencijos tyrimo centras.
Sukūrė: „Teratekas”