http://genocid.lt/centras/lt/149/c/file=109/

Nuotraukų galerija

Iš kairės: Pietų Lietuvos (Nemuno) srities vadas Sergijus Staniškis-Litas, LLKS atstovas užsieniui Juozas Lukša-Skirmantas, Vitas Garmus-Pavasaris ir Dainavos apygardos vadas Vincas Daunoras-Ungurys.
Apie 1951 m.
Pirmyn »
Į galeriją