2021 m. birželio 13 d.
Paieška
Biudžetinė įstaiga, Didžioji g. 17/1, LT-01128 Vilnius, įm. k. 191428780. tel. (8~5) 231 4139, faks. (8~5) 279 1033, centras@genocid.lt
Versija spausdinimui
Prieš 25 metus mirė
Stasys Guiga-Tarzanas gimė 1920 m. Švenčionių aps. Švenčionėlių vls. Mėžionėlių k. Buvo Šaulių sąjungos narys. 1944 m. liepą įstojo į LLA Tigro rinktinės Adolfo Grigonio-Paberžio būrį. Po 1952 m. vasario 10 d. kautynių su čekistais Pastovių rajono Rinkionių apylinkėje (dabar Gudija) buvusiame bunkeryje (būrio vadas, Tigro rinktinės štabo viršininkas A. Grigonis-Paberžis, partizanai Pranas Grigonis-Ąžuolas, Bronius Laurukėnas-Uosis, žuvo) prasiveržęs pasitraukė ir beveik visą laiką slapstėsi Onutės Činčikaitės sodyboje Švenčionių r. Činčikų k. S. Guiga O. Činčikaitei naktimis padėdavo dirbti įvairius žemės ūkio darbus, taisė žemės ūkio padargus, meistraudavo naujus. 1986 m. peršalęs šaltame tvarte susirgo plaučių uždegimu. O. Činčikaitei dėl konspiracijos negalint pakviesti gydytojo, mirė. Partizano palaikai buvo slapčia palaidoti šalia kaimo augančiame Nevieriškės miškelyje, o atkūrus Lietuvos nepriklausomybę perkelti į Švenčionėlių mstl. kapines. 1994 m. pastatytas ir atidengtas skulptoriaus Romo Kazlausko ištašytas antkapinis paminklas. Stasys Guiga-Tarzanas – paskutinis, ilgiausiai, iki pat 1986 m., išsislapstęs Lietuvos partizanas.

2000 m. gegužės 8 d. jam pripažintas kario savanorio statusas, Lietuvos Respublikos Prezidento 2000 m. gegužės 15 d. dekretu jis apdovanotas Vyčio Kryžiaus 4-ojo laipsnio ordinu (dabar – Vyčio Kryžiaus ordino Karininko kryžius) (po mirties).

Atminimo lenta O. Činčikaitės sodyboje 1952–1986 m. besislapsčiusiam paskutiniajam Lietuvos partizanui Stasiui Guigai-Tarzanui atminti. Švenčionių r. Švenčionių sen. Činčikų k.
Aut. tautodailininkas J. Jakštas. Atidengta 2000 m. liepos 6 d.
Fotogr. M. Jakimavičienė

Ūkinis pastatas, kuriame slapstėsi partizanas Stasys Guiga-Tarzanas
Partizanui Stasiui Guigai-Tarzanui priklausiusi maldaknygė ir joje laikyti religinio turinio paveikslėliai
Ona Činčikaitė, savo namuose iki 1986 m. vasario mėn. slapsčiusi partizaną Stasį Guigą-Tarzaną
Parengė Valdas Striužas

Atsisiųsti (plėtinys „.pdf“, 3.4 MB)
© Lietuvos gyventojų genocido ir rezistencijos tyrimo centras.
Sukūrė: „Teratekas”