2019 m. gegužės 26 d.
Paieška
Biudžetinė įstaiga, Didžioji g. 17/1, LT-01128 Vilnius, įm. k. 191428780. tel. (8~5) 231 4139, faks. (8~5) 279 1033, centras@genocid.lt
Versija spausdinimui
Virtukų kautynės

Liepos 22 d. Raseinių aps. Kelmės vls. Virtukų miške (dabar – Kelmės r. sav.) buvo vykdoma iš anksto kruopščiai parengta karinė-čekistinė operacija. Kautynėse su NKVD pasienio kariuomenės 31-ojo pulko kareiviais dalyvavo 4 Žebenkšties rinktinės partizanų būriai, vadovaujami rinktinės vado Juozo Čeponio-Budrio, Algimanto Zaskevičiaus-Vasario ir rinktinės štabo viršininko Jono Žemaičio-Dariaus (iš viso 54 partizanai). Mūšis vyko nuo 10 val. ryto iki 13 val. Kautynėse žuvo 15 partizanų. Iš jų žinomi: Janina Čepaitė-Žibutė (rinktinės Sanitarijos skyriaus viršininkė), Janina Elzbergaitė-Lelija (ryšininkė), Viktoras Gailius-Berankis, Elena Gailiūtė-Voverė, Kazys Globys, Alfonsas Jankauskas-Katinas, Liudas Jankauskas-Žirgas (būrio vadas), Edvardas Makauskas, Petras Markevičius-Pranckus (rinktinės Ginkluotės skyriaus viršininkas), Bronius Rožanskas-Banys (rinktinės Ūkio skyriaus viršininkas), Petras Rudys-Stumbras (būrio vadas) ir Benadas Venclauskas-Balandis.Kelmės r. Tytuvėnų miškų urėdija. Dubysos girininkija. Virtukų miškas. 108 kvart. 1 sklypas. Tipinis atminimo ženklas 1945 m. liepos 22 d. Virtukų kautynėse žuvusių partizanų atminimui.


Aut. dizaineris R. Navickas.
Pastatytas 2007 m. rugsėjo 27 d.
Fotogr. A. Kazlauskas, 2009 m.


LGGRTC medžiaga. Atsisiųsti (plėtinys „.pdf“, 249 KB)
© Lietuvos gyventojų genocido ir rezistencijos tyrimo centras.
Sukūrė: „Teratekas”