2020 m. birželio 3 d.
Paieška
Biudžetinė įstaiga, Didžioji g. 17/1, LT-01128 Vilnius, įm. k. 191428780. tel. (8~5) 231 4139, faks. (8~5) 279 1033, centras@genocid.lt
Versija spausdinimui
Valkų kautynės

Gegužės 6–18 d. Šakių aps. Barzdų, Jankų ir Paežerėlių vls. (dabar – Šakių r. sav. ir Kazlų Rūdos sav.) NKVD pasienio kariuomenės daliniai vykdė karines operacijas, kurias parengė NKVD Šakių aps. skyrius, gavęs duomenų apie partizanų dislokacijos vietas. Gegužės 6 d. į minėtus valsčius buvo pasiųsti kariniai būriai. Be smogiamųjų būrių, sudarytos ir specialios karinės grupės besitraukiantiems partizanams persekioti. NKVD Šakių aps. skyriaus ataskaitoje nurodoma, kad gegužės 6 d. Barzdų vls. Baltrušių k. apylinkių miške buvo apsupta 13 partizanų grupė. 10 partizanų žuvo. Tą pačią dieną Jankų vls. Braziūkų miške, Braziūkų ir Šiulių k. apylinkėse, nukauti 5, gegužės 7 d. – 7, gegužės 8 d. – 15, o gegužės 9 d. miške netoli Lekėčių – 6 partizanai. Gegužės 12 d. į Lekėčių vls. Sutkų k. apylinkių Valkų mišką, kuriame buvo įsikūrusi kapitono Jurgio Valčio-Tundros vadovaujamų partizanų stovykla ir bunkeriai, nusiųsta apie 250 NKVD pasienio kariuomenės kareivių. Stovykloje tuo metu buvo apie 100 partizanų. NKVD Šakių aps. skyriaus ataskaitoje nurodoma, kad kautynių metu žuvo 52 partizanai (vieni vietoje, kiti persekiojami). Pasak liudininkų, Valkų miške nukauta 19 partizanų: Pranas Bubelaitis, Antanas Čereškevičius (Čečeras), Antanas Kriaučiūnas, Juozas Kuosaitis, Bronius Latvaitis, Petras Mačiulaitis, Pranas Mačiulaitis-Perlas, Juozas Mockus, Kajetonas Mozūraitis, Jonas Paukštys, Ignas Pinkus, Pranas Rėčkaitis, Augustinas Rutkus, Antanas Ruzgys, Kazimieras Stračkaitis, Antanas Širvaitis, Juozas Vaičaitis-Kėkštas, Vincas Vaičaitis-Eglė ir Juozas Vizgirda.
Daliai partizanų pavyko iš apsupties išsiveržti. Jie patraukė Jankų vls. Agurkiškės k. apylinkių miško link, bet buvo apsupti kariuomenės. Per kautynes Staliorių ir Rugienių k. apylinkėse žuvo 18 partizanų, iš jų žinomi: Antanas Adomaitis, Vladas Bliuvas, Antanas Jakštys, Pranas Mikalauskas, Vladas Sprindžiūnas ir Aleksas Valiukas. NKVD Šakių aps. skyriaus ataskaitoje rašoma, kad gegužės 6–18 d. iš viso nukauta 115 partizanų. Archyviniuose dokumentuose tomis dienomis vykusių kautynių metu žuvusių partizanų pavardės nenurodytos.Paminklas toje vietoje 1945 m. gegužės 12 d. žuvusiems kapitono J. Valčio-Tundros vadovaujamiems partizanams atminti. Bendras paminklo ir atminimo lentos vaizdas. Šakių r. sav. Lekėčių sen. Šakių miškų urėdijos Lekėčių girios Valkų miško 25 kvartalo 16 sklypas (Valkų kalva).


Aut. V. Janulevičius.
Atidengtas 1990 m.
Fotogr. J. Vaitkus, 2005 m.


Pietų Lietuvos partizanų sritis. Atlasas, V., LGGRTC, 2008, p. 100‒101. Atsisiųsti (plėtinys „.pdf“, 481 KB)
© Lietuvos gyventojų genocido ir rezistencijos tyrimo centras.
Sukūrė: „Teratekas”