http://genocid.lt/centras/en/150/c/file=1353/

Gallery

Partisans of Jovaras company, Šarūnas special team. From the right: Jonas Staškevičius-Aušra, Jurgis Urbonas-Lakštutis, Bronius Puodžiūnas-Garsas, Juozas Gražys-Viesulas, Povilas Grumbinas-Ąžuolas, Vytautas Pačinskas-Audra, Aloyzas Šimonis-Šposas, Vytautas Magyla-Vairas, Jonas Marcinkevičius-Jokeris, Jonas Kemeklis-Tauras, Alfonsas Augutis-Vėjas, Albinas Milčiukas-Tigras, Alfonsas Jakštonis-Švyturys and Justinas Puodžiūnas-Šerkšnas. Others unrecognized.
« Previous | Next »