LGGRTC LOGO

 

AKTUALIJOS

 

APDOVANOTI KONKURSO „LIETUVOS KOVŲ UŽ LAISVĘ, KARIUOMENĖS BEI NETEKČIŲ ISTORIJA“ FINALINIO TURO NUGALĖTOJAI

MGB–KGB SMOGIKŲ NUSIKALTIMAI LAUKIA ĮVERTINIMO

ŽUVUSIŲJŲ TEISĖ Į TIESĄ

  TIRIAMA PRISIPAŽINUSIO EMGEBISTO VEIKLA

DANIJA ATRANDA LIETUVOS ISTORIJĄ

 

XXX

2005 m. kovo 3–6 d. Tarptautinėje Baltijos šalių knygų mugėje Rygoje ir 2005 m. kovo 13–15 d. Londono knygų mugėje buvo eksponuojami naujausi LGGRTC leidiniai. Tai –

1. Siberia. Mass deportations from Lithuania to the USSR. Compiled by Dalia Kuodytė and Rokas  Tracevskis, 2004;
2. The Unknown War. Armed anti-Soviet resistance in Lithuania in 1944–1953. Compiled by Dalia Kuodytė and Rokas Tracevskis, 2004;
3. Karas po karo/ War after War. Compiled by Virginija Rudienė, 2004;
4. Su adata širdyje/ With a Needle in the Heart, 2003.

XXX

Š. m. vasario 23 d. 17 val. Lietuvos gyventojų genocido ir rezistencijos tyrimo centras (LGGRTC) surengė diskusiją tema „II pasaulinis karas tautų istorinėje atmintyje“. Diskusija vyko LGGRTC Genocido aukų muziejuje (Aukų g. 2A).

Renginį vedė dr. Vytautas Ališauskas.

Diskusijos dalyviai:

1. D. Kuodytė (LGGRTC)
2. A. Anušauskas (LGGRTC)
3. A. Nikžentaitis (Istorijos institutas)
4. E. Zingeris (LR Seimo narys)
5. M. Zingeris (Tarptautinė komisija nacių ir sovietinio okupacinių režimų nusikaltimams Lietuvoje įvertinti)
6. N. Kasatkina (Žurnalistikos institutas)
7. A. Kasparavičius (Istorijos institutas)
8. Pėteraitis (Vilniaus vokiečių bendrija)
9.
Č. Laurinavičius (Istorijos institutas)
10. S. Matonienė (Tarptautinė komisija nacių ir sovietinio okupacinių režimų nusikaltimams Lietuvoje įvertinti)
11. R. Čekutis („Atgimimas“)
12. N. Šepetys (Vilniaus universitetas)
23. I. Vaišvilaitė (LR Prezidentūra)

XXX

Lietuvos gyventojų genocido ir rezistencijos tyrimo centras, Lietuvos žydų kultūros klubas 2005 m. sausio 26 d. (trečiadienį) Vilniaus rotušėje surengė vakarą, skirtą žymiam bibliografui ir literatui Hermanui Krukui (1897–1944). Pristatystas jo garsusis dienoraštis „Paskutinės Lietuvos Jeruzalės dienos“, išleistas lietuvių kalba. Dalyvavo: akad. Vytautas Merkys, Dalia Kuodytė, prof. Klemensas Sinkevičius, Rimantas Stankevičius, prof. Liudas Truska, aktoriai: Eglė Gabrėnaitė ir Vidas Petkevičius, pianistė prof. Halina Radvilaitė. Renginį vedė prof. Markas Petuchauskas.

XXX

Pastaruoju metu pokomunistinių šalių institucijos, užsiimančios sovietų veiklos tyrimais, pradeda veikti aktyviau. Jos telkiasi bendram tikslui – baigti politinius veiksmus, turinčius užtikrinti, kad komunistinė praeitis niekada nebepasikartotų ir jos tyrimas taptų tik istorijos mokslo objektu. Slovakijos Tautos atminties institutas neseniai pradėjo skelbti buvusių sovietinės slaptosios policijos (STB) bendradarbių, tarp kurių buvo ir keletas įtakingų šiandieninių valstybės veikėjų, asmens duomenis. Aptarti šios ir kitų iniciatyvų šių metų lapkričio 23–24 d. pagal išankstinį susitarimą su LGGRTC Specialiųjų tyrimų skyriaus vadovu Rytu Narvydu į Vilnių atvyko Slovakijos Respublikos Teisingumo ministerijos komunizmo nusikaltimų dokumentavimo padalinio vadovas Janas Bicko.

Lapkričio 23 d. vyko J. Bicko ir R. Narvydo susitikimas. Jame taip pat dalyvavo ir LGGRTC Specialiųjų tyrimų skyriaus vyriausiasis specialistas Bernardas Gailius. Buvo aptarti klausimai, susiję su tarptautinio komunizmo nusikaltimų pasmerkimo galimybėmis. J. Bicko supažindino LGGRTC atstovus su Europos Tarybos Parlamentinės asamblėjos Politinių reikalų komiteto svarstymais šiuo klausimu. Planuojama parengti pranešimą, kad būtina tarptautiniu mastu pasmerkti komunizmo nusikaltimus. J. Bicko nuomone, atitinkamos nukentėjusių nuo komunistinių režimų Rytų ir Vidurio Europos regiono šalių institucijos turėtų vieningai palaikyti šią iniciatyvą, bendradarbiauti ir keistis informacija. Būtina siekti, kad sprendimai, kurie, kaip tikimasi, bus priimti ateityje, kuo greičiau ir sėkmingiau būtų įgyvendinti. Užmegzti tokius ryšius – svarbiausias J. Bicko apsilankymo ir kelionės po įvairias minėto regiono šalis tikslas.

Lapkričio 24 d. J. Bicko susitiko su Lietuvos ypatingojo archyvo generaliniu direktoriumi Ovidijumi Lėveriu. Svečias supažindintas su LSSR KGB bylų fondo apimtimi ir turiniu, pasikeista žiniomis apie panašaus pobūdžio archyvinės medžiagos tvarkymą, naudojimą ir su tuo susijusius sunkumus. J. Bicko taip pat aplankė LGGRTC Genocido aukų muziejų.

Be to, svečias domėjosi galimybėmis gauti su Slovakija ir slovakais susijusios informacijos, kuri saugoma Lietuvoje. Pavyzdžiui, jį labai domino Lietuvos gyventojų, kalėjusių Gulage ar buvusių tremtyje sovietų okupacijos laikotarpiu, prisiminimai apie slovakus. Todėl LGGRTC Specialiųjų tyrimų skyrius kreipiasi į visus, galinčius suteikti tokių žinių ir prašo jas siųsti adresu: Gedimino pr. 40/1, LT-2001 Vilnius arba elektroniniu paštu: rytas@genocid.lt.

STS info

Elegant Double.gif (808 bytes)

I PRADZIAAtnaujinta: 2005-05-17
Pasiūlymai ir pastabos - daiva@genocid.lt

© Lietuvos gyventojų genocido ir rezistencijos tyrimo centras