SOVIETŲ IR NACIŲ OKUPACIJŲ REPRESIJŲ PSICHOLOGINĖS PASEKMĖS

Programos tikslai ir uždaviniai:

1. Įvertinti nuo sovietų ir nacių okupacijų nukentėjusių asmenų psichologinio traumatizmo laipsnį.
2. Išanalizuoti individualius represuotųjų psichologinių reakcijų į traumas ypatumus.

3. Palyginti psichologinio traumatizmo ypatumus holokausto ir kitų nacių represijų aukų grupėje ir Lietuvos represuotųjų, patyrusių pakartotinį traumavimą, grupėje.

4. Nustatyti specifinius psichologinio traumatizmo ypatumus ginkluoto pasipriešinimo dalyvių ir tremtinių grupėse.

5. Nustatyti, kokie psichologiniai ir socialiniai veiksniai pozityviai įtakojo traumos įveikimo procesus skirtingose nukentėjusiųjų grupėse.

6. Suformuluoti iš tyrimo duomenų išplaukiančias praktines rekomendacijas apie pagalbos nukentėjusiems nuo sovietų ir nacių okupacijų optimaliausius būdus.

Psichologų grupė paruošė anketą ir klausimynus, kurie bus pateikti apklausiamiesiems. Sudarytas apklausimo vykdymo planas – apklausiamųjų grupės, kiekis, apklausimo būdai, kontrolinė grupė ir analizė.

  Programos koordinatorė Memorialinio departamento direktorė Gintarė Jakubonienė, tel. 79 10 35

Elegant Double.gif (808 bytes)

I PRADZIAAtnaujinta: 2004-01-30
Pasiūlymai ir pastabos - CompanyWebmaster

© Lietuvos gyventojų genocido ir rezistencijos tyrimo centras