POKARIO ISTORIJA JAUNIMUI

Pograma pradėta vykdyti 2000 m. vasarą. Programos tikslai ir uždaviniai:

priimtinomis jaunimui formomis perteikti istorines žinias apie rezistenciją, apie jos ideologiją, struktūrą, formas, apie sudėtingą pokario laikotarpį;

parodyti rezistentų tėvynės meilės, teisingumo, laisvojo pasaulio, demokratijos idėjos suvokimą;

ugdyti jaunimo pilietiškumo jausmą;

skatinti gimtojo krašto pažinimą vasaros aktyvaus poilsio stovyklų ir trumpalaikių žygių metu;

skatinti jaunimo savarankišką mąstymą, nuomonių ir idėjų įvairovę;

padėti jaunimui įsisavinti kiekvieno piliečio asmeninio indėlio į socialiai orientuotos valstybės kūrimą svarbą;

įtraukti į programą kuo daugiau miesto ir rajonų jaunimo siekiant skatinti savišvietą;

siekti įrodyti istorinės praeities pažinimo ir suvokimo svarbą šių dienų visuomenei;

skatinti skirtingais laikmečiais išaugusių kartų bendravimą ir bendradarbiavimą.

Programos įgyvendinimo formos:

2002–2003 m. konkursų nugalėtojų bei dalyvių rašiniai buvo publikuoti knygose. Konkursai buvo rengiami kartu su Švietimo ir mokslo ministerija.

2003–2004 m. konkursas apima keturias dalis rašinys, piešinys, renginio projektas ir viktorina. Konkursas organizuojamas kartu su Krašto apsaugos bei Švietimo ir mokslo ministerijomis.

Pažintinės vasaros stovyklos, rengiamos partizanų apygardų pagrindu. Stovyklas organizavome Dainavos, Vytauto, Algimanto, Kęstučio, Žemaičių, Prisikėlimo ir Tauro apygardose. Vaikai susitiko su partizanais, aplankė bunkerius, mūšių vietas, diskutavo įvairiomis temomis, susipažino su Laisvės kovų istorija, partizaninio judėjimo organizacine struktūra. Nuo 2000 m. stovyklose poilsiavo 301 moksleivis.

„LIETUVOS KOVŲ UŽ LAISVĘ, KARIUOMENĖS BEI NETEKČIŲ ISTORIJOS“ KONKURSO NUOSTATAI

  Programos koordinatorė Memorialinio departamento Atminimo programų skyriaus vyriausia specialistė Agnė Šiušaitė,  tel. 2314148

Elegant Double.gif (808 bytes)

I PRADZIAAtnaujinta: 2004-01-30
Pasiūlymai ir pastabos - CompanyWebmaster

© Lietuvos gyventojų genocido ir rezistencijos tyrimo centras