LIETUVOS GYVENTOJŲ GENOCIDO IR REZISTENCIJOS MEMORIALINIŲ VIETOVIŲ IR JOSE PASTATYTŲ STATINIŲ INVENTORIZACIJOS IR SĄVADO SUDARYMO PROGRAMA

Renkama informacija apie Lietuvos gyventojų kankinimo, žudymo vietas, mūšių, žūties, užkasimo vietas, bunkerius, stotis iš kurių buvo tremiama. Pagrindinis programos tikslas – Lietuvos gyventojų genocido ir rezistencijos memorialinių vietovių ir jose pastatytų statinių inventorizacija bei sąvado sudarymas, statomų tipinių atminimo ženklų ir kabinamų tipinių atminimo lentų sąrašo sudarymas ir koordinavimas.

Šiuo metu atlikta memorialinių vietovių ir jose pastatytų statinių inventorizacija Jurbarko, Tauragės, Jonavos, Širvintų, Švenčionių, Panevėžio, Šilalės ir Trakų rajonuose. Alytaus ir Kauno miestuose. Inventorizacija atliekama Šiaulių apskrityje, Raseinių raj. Viso inventorizuota apie 1000 vietovių, 500 statinių, aprašyta ir nufotografuota 1100 paminklai.

Pastatyti 80 tipinių atminimo ženklai. Pakabintos 75 atminimo lentos ant buvusių NKVD pastatų Panevėžio ir Šiaulių apskrityse. Šiuo metu gaminamos atminimo lentos, kurios bus pakabintos ant šalies mokyklų, kurių mokytojai ir mokiniai žuvo okupacinio rėžimo metu.

Teikiama medžiaga CD "Karių kapai Lietuvoje" gamybai.

Programos koordinatorė Rūta Trimonienė, tel. 31 41 48

Elegant Double.gif (808 bytes)

I PRADZIAAtnaujinta: 2004-01-30
Pasiūlymai ir pastabos - CompanyWebmaster

© Lietuvos gyventojų genocido ir rezistencijos tyrimo centras