LGGRTC LOGO

 

Memorialinis departamentas

 

(su Genocido aukų muziejumi)

Departamento direktorius: Gintarė Jakubonienė, tel. 279 10 35, faksas 231 41 49, el. paštas gintare@genocid.lt

Informacijos teikimas: Jolanta Sinkevičiūtė, tel. 231 41 49, el. paštas memo@genocid.lt, jolanta@genocid.lt

Departamento darbo uždaviniai: rinkti, kaupti, sisteminti ir eksponuoti medžiagą apie Lietuvos gyventojų genocido aukas ir rezistencijos dalyvius, apie pasipriešinimą okupaciniams režimams, pogrindinių organizacijų veiklą, partizaninį judėjimą ir laisvės kovų dalyvius, organizuoti laisvės kovotojų ir genocido aukų atminimo įamžinimą.

MEMORIALINIO MENO IR EKSPERTIZĖS SKYRIUS

Atminimo ženklų, simbolių ir paminklų genocido aukoms ir asmenims, represuotiems už pasipriešinimą okupaciniams režimams, tęstinė 2003–2008 metų programa

ATMINIMO PROGRAMŲ SKYRIUS

Atsiminimų apie tremties ir kalinimo vietas, laisvės kovų dalyvius rinkimo programa
Gyvosios atminties programa
Memorialinių vietų ir statinių, susijusių su Lietuvos gyventojų genocidu ir rezistenciniu judėjimu, inventorizacijos ir sąvado sudarymo programa
Pokario istorija jaunimui
Sovietų ir nacių okupacijų represijų psichologinės pasekmės
Menininkai istorijai
Paminklo "Skausmo piramidė" fragmentas
PAMINKLAI GENOCIDO AUKOMS IR REZISTENCIJOS DALYVIAMS ATMINTI 
VIETOS, SUSIJUSIOS SU REZISTENCINIU JUDĖJIMU
BUVĘ NKVD–MVD–MGB–KGB PASTATAI; STRIBŲ BŪSTINĖS
LIETUVOS LAISVĖS KOVOS SĄJŪDIS
LIETUVOS LAISVĖS KOVŲ ATMINTINOS DATOS

 

Elegant Double.gif (808 bytes)

I PRADZIAAtnaujinta: 2004-01-30
Pasiūlymai ir pastabos - CompanyWebmaster

© Lietuvos gyventojų genocido ir rezistencijos tyrimo centras