FLGGRTC LOGO  

llk.htm_cmp_strtedge000_bnr (2024 bytes)

strbul1c.gif (99 bytes) Prieš 55 metus, 1949 m. vasario 10–20 d. Radviliškio r. Minaičių k. Prisikėlimo apygardos štabo bunkeryje, įrengtame po Stasio Mikniaus klėtimi, įvyko visos Lietuvos partizanų suvažiavimas;

strbul1c.gif (99 bytes) Organizacija pavadinta Lietuvos laisvės kovos sąjūdžiu (LLKS);

strbul1c.gif (99 bytes) Vasario 16 d. pasirašyta deklaracija, skelbianti, kad galutinis partizanų tikslas – Lietuvos parlamentinės respublikos atkūrimas.

2003 m. atmintinos datos (archyvas)

2004 m. atmintinos datos (archyvas)

Atmintinos datos ir sukaktys 2005 m.

 • 2005 m. vasario 7 d. sukanka 60 m. kaip Trakų r. Onuškio vlsč. įvyko Miguičionių kautynės, po kurių NKVD sudegino 15 Miguičionių k. sodybų ir nužudė 11 taikių kaimo gyventojų.

 • 2005 m. vasario 9 d. sukanka 55 metai kaip 1950 m. vasario 9 d. Vilkaviškio apskrityje, Gižų valsčiuje, Vižaidų kaime išduoti MGB agento žuvo Tauro apygardos Vytauto rinktinės vadas, vienas pirmųjų partizanų vadų ir apygardos kūrėjų Vytautas Gavėnas-Vampyras, vado adjutantas S. Ališauskas-Klaidas ir rinktinės žvalgybos skyriaus viršininkas A. Švedas-Radastas.

 • 2005 m. vasario 28 d. sukanka 60 metų kaip Merkinės valsčiuje įvyko Panaros kautynės.

 • 2005 m. kovo 12 d. sukanka 60 metų kaip Labanoro girioje įvyko Kiauneliškio kautynės.

 • 2005 m. kovo 17 d. sukanka 40 metų kaip žuvo paskutinysis partizanas Antanas Kraujelis.

 • 2005 m. kovo 27 d. sukanka 60 metų kaip Panevėžio apskrityje įvyko Ažagų-Eimuliškių kautynės (žuvo apie 70 partizanų ir 400 Vetrovo divizijos kareivių).

 • 2005 m. balandžio 9 d. konferencija „Lietuvos laisvės armija, 1941–1944–1953“.

 • 1950 m. balandžio 12 d. Utenos apskrityje, Leliūnų valsčiuje, Baltamiškio kaime išduotas žuvo RL sr. Visuomeninio skyriaus viršininkas, „Aukštaičių kovos“ laikraščio redaktorius Bronius Kazickas-Saulius, Krivaitis, Vakaris.

 • 2005 m. balandžio 17 d. sukanka 60 metų kaip Anykščių r. Svėdasų vlsč. Vilkabrukių k. įvyko kautynės, kurių metu žuvo 12 partizanų.

 • 2005 m. gegužės 16 d. sukanka 60 metų kaip Simno valsčiuje įvyko Kalniškės mūšis.

 • Trečiasis gegužės sekmadienis – Partizanų diena

 • 1940 m. birželio 15 d. Sovietų Sąjunga okupuoja Lietuvą – Okupacijos ir genocido diena.

 • 1941 m. birželio 14 d. – masinis Lietuvos gyventojų trėmimas. Gedulo ir vilties diena.

 • 2005 m. birželio 14 d. Daugų vlsč., Alytaus aps. įvyko Varčios kautynės.

 • 2005 m. birželio 19 d. sukanka 55 metai, kai kautynėse prie Buveinių ežero žuvo 11 partizanų.

 • 1950 m. birželio 22 d. Vilkaviškio apskrityje, Pilviškių vls., Žiūrų - Gudelių km. Išduotas žuvo Tauro apygardos Vytauto rinktinės vadas A. Matusevičius-Neptūnas ir trys kovotojai.

 • 1950 m. birželio 24 d. Žaliamiškyje, prie Leipalingio ir Merkinės valsčių ribos išduotas MGB agento žuvo Dainavos apygardos vadas Lionginas Baliukevičius-Dzūkas.

 • 1950 m. liepos 5 d. Panevėžio apskrityje, Vadoklių valsčiuje, Kačėniškių miške išduoti žuvo Vyčio apygardos vadas Alfonsas Smetona-Žygaudas, apygardos ūkio skyriaus viršininkas Alfonsas Gritėnas-Skalikas ir apygardos štabo sekretorė Bronė Tarutytė-Berniukas.

 • 1945 m. liepos 19 d. Marijampolės valsčiuje, Skardupių klebonijoje įkurtas Tauro apygardos štabas. Oficiali Tauro apygardos įkūrimo data – 1945 m. rugpjūčio 15 d.

 • 1945 m. liepos 22 d. Kelmės valsčiuje įvyko Virtukų kautynės.

 • 1950 m. liepos 22 d. Ariogalos rajone, Daugeliškių miške (netoli Bersėno sodybos) LLKS štabo būstinėje išduotas žuvo LLKS vyriausiosios vadovybės narys Leonas Grigonis-Užpalis ir dar keturi partizanai.

 • 1945 m. rugpjūčio 5–9 d. Marijampolės apskrityje, Gudelių valsčiuje įvyko Palių mūšis.

 • 1945 m. rugpjūtį įkurta 4-oji LLA Vytauto apygarda.

 • 1950 m. rugsėjį žuvo Tauro apygardos Žalgirio rinktinės vadas ltn. Feliksas Žindžius-Tigras.

 • 1950 m. spalio 3 d. Tauragės apskrityje, Žygaičių miškuose atskraidinti iš Vakarų parašiutais nusileido Juozas Lukša-Skrajūnas, B. Trumpys-Rytis ir K. Širvys-Sakalas.

 • 1945 m. gruodžio 1 d.Utenos apskrities Biliakiemio kaime žuvo l.e. Vytauto apygardos vado pareigas Vladas Mikulėnas.

Sukaktys:

 • 2005 metų vasario 20 dieną sukanka 85 metai kaip Šakių apskrityje, Lukšių miestelyje gimė Tauro apygardos vadas Aleksandras Grybinas-Faustas.

 • 2005 metų rugpjūčio 1 d. sukanka 85 metai kaip Kauno apskrityje, Čekiškės valsčiuje, Vencloviškių kaime gimė Viktoras Vitkauskas-Saidokas, Karijotas – Tauro apygardos vadas.

 

Elegant Double.gif (808 bytes)

I PRADZIAAtnaujinta: 2005-08-30
Pasiūlymai ir pastabos - Daiva Judeikytė

© Lietuvos gyventojų genocido ir rezistencijos tyrimo centras