LGGRTC LOGO Vadovai

Reda Sopranaitė – stovyklos vyr. vadovė, Ateitininkų sendraugių sąjungos vicepirmininkė, šiuo metu dirba Spaudos, radijo ir televizijos rėmimo fonde programų vadove. Nuo 1993 m. jaunučių ateitininkų stovyklų vadovė, 1996–2000 m. – Vilniaus krašto jaunučių ateitininkų stovyklų Berčiūnuose vyriausioji vadovė, organizatorė, programų sudarytoja. 2001–2002 m. keliaujančių stovyklų “Vysk. Motiejaus Valančiaus keliais” ir “Dzūkijos partizanų keliais” organizatorė. Vilniaus krašto ateitininkų akademinių savaitgalių vadovė.

Živilė Šeporaitytė – 21-erių metų Vilniaus universiteto Komunikacijos fakulteto informologijos specialybės ketvirto kurso studentė. Nevyriausybinių organizacijų veikloje dalyvauja 10 metų, penkerius metus įvairiose moksleivių stovyklose ir suvažiavimuose savanoriškai dirba vadove (Gargždų ateitininkų kuopos stovyklos, respublikinė jaunųjų ateitininkų stovykla Berčiūnuose, „Aušros Vartų“ bei „šv. Kazimiero“ akademiniai savaitgaliai moksleiviams iš Vilniaus regiono ir t. t.)

Jurgita Borisevičiūtė – Vilniaus universiteto Filosofijos fakulteto psichologijos specialybės studentė. Ateitininkų veikloje dalyvauja nuo 1993 m., nuo 1996 m. – įvairių respublikinių stovyklų ir akademinių savaitgalių vadovė, projektų dvyliktokams – MAMA (Moksleivių ateitininkų aukštesnioji mokykla) organizatorė, programų kūrėja, vadovė.

Aistė Garlaitė – Vilniaus pedagoginio universiteto socialinės pedagogikos pirmo kurso studentė. Stovyklose vadove dirba nuo 16 metų, 2001–2002 m. Vilniaus krašto ateitininkų valdybos narė.

Rasa Kasiulytė – medikė, baigusi Vilniaus universiteto Medicinos fakultetą. Turi licenciją nuo 2001 m. Šiuo metu įstojusi į rezidentūrą Amerikoje.

Mindaugas Pranaitis – Vilniaus universiteto Fizikos fakulteto studentas. Besimokydamas vidurinėje mokykloje buvo jos prezidentas, organizavo nemažai renginių, susitikimų. Įstojęs į VU aktyviai dalyvauja ateitininkų renginiuose, akademiniuose savaitgaliuose vadovauja vyresniesiems moksleiviams.

Agnė Šiušaitė – LGGRTC darbuotoja, programos “Pokario istorija jaunimui” koordinatorė, VU Istorijos fakulteto bakalaurė.

ATGAL

 

Elegant Double.gif (808 bytes)

I PRADZIAAtnaujinta: 2004-10-12
Pasiūlymai ir pastabos - CompanyWebmaster

© Lietuvos gyventojų genocido ir rezistencijos tyrimo centras