LGGRTC LOGO VADOVAI

Irena Grigalionytė – teisininkė, Lietuvos Raudonojo Kryžiaus draugijos Humanitarinės teisės programos koordinatorė. Nuo 1998 m. vasaros – jaunųjų ateitininkų stovyklų vadovė, akademinių savaitgalių vyresniesiems moksleiviams vadovė, studentų ateitininkų akademijų organizatorė ir programų vadovė, tarptautinių Raudonojo Kryžiaus stovyklų, vasaros mokyklų, kursų, seminarų iniciatorė ir organizatorė.

Jurgita Rakauskaitė – Lietuvos teisės universiteto Valstybinio valdymo fakulteto magistrantė. VPU istorijos bakalaurė. Įvairių akademinių savaitgalių organizatorė, vadovė.

Egidijus Auksorius – Vilniaus universiteto Fizikos fakulteto doktorantas. Įvairiose respublikinėse ir Vilniaus vietovės stovyklose dirbęs vadovu, komendantu.

Saulius Černius – Vilniaus kunigų seminarijos šešto kurso studentas, dirbęs su moksleiviais Berčiūnų stovyklavietėje, dalyvavęs vadovų pasirengimo kursuose Panevėžyje.

Edgaras Krasauskas – Vilniaus kunigų seminarijos ketvirto kurso studentas, atlikęs praktiką dirbdamas moksleivių stovykloje, prieš stovyklą dalyvavo vadovų rengimo kursuose.

Agnė Šiušaitė – LGGRTC darbuotoja, programos „Pokario istorija jaunimui“ koordinatorė, VU istorijos fakulteto bakalaurė.

ATGAL

 

Elegant Double.gif (808 bytes)

I PRADZIAAtnaujinta: 2004-10-12
Pasiūlymai ir pastabos - CompanyWebmaster

© Lietuvos gyventojų genocido ir rezistencijos tyrimo centras