LGGRTC LOGO KITA INFORMACIJA

JEI NORI SUŽINOTI DAUGIAU APIE PRISIKĖLIMO APYGARDĄ, MES REKOMENDUOJAME:

Daugyvenės kraštas, sudarytojas Prof. Vytautas Šernas, Kaunas: Vytauto Didžiojo universiteto l-kla, 1998, 632 p.

N. Gaškaitė, Pasipriešinimo istorija: 1944–1953 metai, Aidai, 1997, p. 87, 91, 99, 107, 110, 129, 167, 254.

N. Gaškaitė-Žemaitienė, Žuvusiųjų prezidentas: Jono Žemaičio biografija, V.: LGGRTC, 1998, 510 p.

Lietuvos naikinimas ir tautos kova 1940–1998, V.: Vaga, p. 266, 179, 281, 284, 286–291, 294, 309, 315, 316, 339, 342.

„Lietuvos partizanų kovos ir jų slopinimas MVD–MGB dokumentuose 1944–1953 m.“,  Lietuvos kovų ir kančių istorija, Kaunas: LPKTS, 1996, p. 121, 558, 565.

Lietuvos partizanai 1944–195, Kaunas: LPKTS, 1996.

Laisvės kovos Prisikėlimo apygardoje, V.: LGGRTC, 1999, 343 p.

I. Meškauskas, „Kraupūs žodžiai“, Kėdainių krašto pokario tragedijos metraštis: Liudytojai ir dokumentai, d1, Kėdainiai: Kėdainių kraštotyros muziejus, 138 p.

I. Meškauskas, „Kraupūs žodžiai“, Kėdainių krašto pokario tragedijos metraštis: Apybraižos. Liudytojai ir dokumentai, d2, Kėdainiai: Riliuda, 1996, 210 p.

S. Norbutas, Tautvydo tėvūnija (Pasipriešinimas Joniškio rajono apylinkėse), Joniškis: Joniškio istorijos ir kultūros muziejus, 1999, 143 p.

Partizanų kovos Šiaulių krašte, Šiauliai: Saulės uola, 1996, 144 p.

ATGAL

 

Elegant Double.gif (808 bytes)

I PRADZIAAtnaujinta: 2004-10-12
Pasiūlymai ir pastabos - CompanyWebmaster

© Lietuvos gyventojų genocido ir rezistencijos tyrimo centras