LGGRTC LOGO VADOVAI

Lietuvos skautų sąjungos  „Pilies tunto“ skautai  Teodoras, Kęstutis, Indrė, Greta, Dalia, Germantė, Laurynas, Dovilė, Elena, Dovydas, Dorotėja ir Ateitininkų federacijos studentų ateitininkų sąjungos narys Martynas

Elegant Double.gif (808 bytes)

I PRADZIAAtnaujinta: 2005-08-30
Pasiūlymai ir pastabos - Daiva Judeikytė

© Lietuvos gyventojų genocido ir rezistencijos tyrimo centras