LGGRTC LOGO Dkovos.gif (11594 bytes)

 

Stovyklos dienoraštis
Vadovai
Nuotraukos
Kita informacija
KUR? Didžiojo Lietuvos etmono Jonušo Radvilos moomajame pulke Rukloje, Jonavos rajone

KAS? stovykloje dalyvavo 47 respublikinio moksleivių konkurso „Lietuvos kovų už laisvę, kariuomenės bei netekčių istorija“ nugalėtojai bei dalyviai

VADOVAVO: Lietuvos skautų sąjungos  „Pilies tunto“ skautai  Teodoras, Kęstutis, Indrė, Greta, Dalia, Germantė, Laurynas, Dovilė, Elena, Dovydas, Dorotėja ir Ateitininkų federacijos studentų ateitininkų sąjungos narys Martynas

  Programos koordinatorė - Agnė

ATGAL

 

Elegant Double.gif (808 bytes)

I PRADZIAAtnaujinta: 2005-08-30
Pasiūlymai ir pastabos - Daiva Judeikytė

© Lietuvos gyventojų genocido ir rezistencijos tyrimo centras