STOVYKLOS DALYVIAI AKTYVIAI:

Dalyvavo susitikimuose su partizanais ir šauliais.

Susipažino su LGGRTC parengtomis parodomis

„Likimų verpetuose” ir „Mes nemirę”.

Linksminosi su

Troškūnų etnografiniu ansambliu „Malmaža”.

Dalyvavo pažintinėse ekskursijose

Po Anykščius aplankant A.Vienuolio-Žukausko ir A.Baranausko memorialinį muziejų, S.Petraškos paveikslų iš akmens dulkių parodą, senąjį geležinkelį, einantį per upę, „siauruką”, „Laimės žiburį” – J.Biliūno antkapinį paminklą;

Po Anykščių kraštą užsukant į Niūronis, Debeikius, Svėdasus, Šimonių girią, Rinkūnus bei fotografuojantis prie Puntuko;

Į „Anykščių vyno gamyklą”.

Rungėsi

Krepšinio čempionate;

Tinklinio čempionate;

Amerikietiško futbolo čempionate;

Futbolo varžybose.

Žaidė

Naktinį žaidimą „Mėnulis – mano saulė”, kuris prasidėjo 24.00 ir baigėsi 3.00 paryčiais. Visa naktinio žygio trąsa nebuvo įveikta, kadangi ji viršijo stovyklautojų galimybes (bent jau jie taip manė);

Žaidimą „Angelas Sargas”, kurio metu globojome ir visaip kaip mylėjome vieni kitus, rašydami mielus laiškelius, dovanodami gėles, saldainius ir kitas mielas smulkmenas;

Judrius lauko žaidimus.

Dalyvavo vakaro programose

Susipažinimo vakare, kai prisistatė keturios rinktinės, pristatydamos originalius pavadinimus bei su jais susijusius vaidinimus;

Kūrybinių interpretacijų vakare „Džiaugsmo sodas”. Stovyklautojai kalbėjo apie tai, kas jiems kelia džiaugsmą, įvairiomis priemonėmis vaizdavo džiaugsmo simbolius, o vėliau iš jų „sodino” Džiaugsmo sodą;

Joninių šventės imitacijoje prie laužo „Sutems tamsi naktužėlė…”. Stovyklautojos pasipuošė gėlių vainikėliais, o vėliau, norėdamos sužinoti, ar šiais metais ištekės, mėtė juos ant iškelto stulpo. Stovyklautojai ieškojo miške paparčio žiedo. Visi susirinkę prie laužo dainavome dainas;

Italų nacionaliniame vakare. Iš tiesų italų programa prasidėjo ryte, kuomet Italijos kontūruose turėjome sudėlioti didesnius miestus. Po pietų stovyklautojai privalėjo atlikti siestos užduotį. Vakare buvome pavaišinti pačių italų grupės paruošta pasta bei žaidėme ekspresyvius žaidimus;

Susikaupimo vakare „Taika ir meilė”, kuomet sužinojome, kas stovyklos metu buvo kiekvieno iš mūsų Angelas Sargas, diskutavome grupėse tokiomis temomis kaip karas, ginklai, taika ir pan.;

Atsisveikinimo ir talentų vakare mėgavomės iškilmingiau padengtu stalu bei vakariene. Daugybė stovyklautojų pristatė savo talentus: dainas, išradingąjį popieriaus lankstymą, šokius, pasakojimus, anekdotus.

ATGAL

 

Elegant Double.gif (808 bytes)

I PRADZIAAtnaujinta: 2004-10-12
Pasiūlymai ir pastabos - CompanyWebmaster

© Lietuvos gyventojų genocido ir rezistencijos tyrimo centras