Tremtiniai-rastu krovėjai

Artiuginas, Krasnojarsko kraštas. Tremtiniai-rąstų krovėjai.

Vaitkus, Stasys Saroka, Gediminas Gailius, Klementas Vanagas (apie 1956 m.)