Su anuku

Bolturinas, Krasn. kr. Tremtinė Ona Skuodienė su anūku Antanėliu lietuvių kapinėse apie 1956 m.