Prie baraku

Sedlovaja stotis netoli Vorkutos, Komija.

Elena Rudaitytė-Petrošienė (dešinėje) ir viršininko Lipatovo tarnaitė Irinočka prie barakų (apie 1955-1956 m.)