Plukdytojos

Talovka, Krasn. kr. Lietuvės rąstų plukdytojos (plukdo rąstus Minos upe į Jenisiejų)