Misko plukdymas

Zerguliai, Krasnojarsko kraštas. Miško plukdymas

(1954 m.)