Misko darbai

Nazarovas, Krasnojarsko kraštas. Miško darbai taigoje

(1958 m.)