Lietuviu kapines

Južno Aleksandrovka, Krasn. kr. Lietuvių kapinės (1957 m.)