LGGRTC LOGO

 

Paminklai genocido aukoms ir rezistencijos dalyviams atminti Trakų rajone

 

TRAKŲ MIESTAS

Gedimino g.

Trakai Trakai Trakai Trakai

skyrimas Kryžius ir paminklinis akmuo šioje vietoje užkastų 1944–1954 m. Trakų apylinkėse žuvusių Didžiosios Kovos apygardos partizanų ir civilių gyventojų, nužudytų NKVD–MGB būstinėje, atminimui.

Paminklinis akmuo pastatytas 1992 m.
Kryžius pastatytas 1996 m. Aut. J. Kasparavičius. Pašventintas 1996 m. vasario 1 d.

Trakų kapinės

Trakai

skyrimas Koplytstulpis Trakų rajono žmonių, žuvusių tremtyje ir lageriuos, atminimui.

Jakubavičių šeimos kapas. Trakai

skyrimas Čia perlaidotas 1954 m. Irkutsko sr. miręs Bronius Jakubavičius.

Yra pastatytas antkapinis paminklas.

TRAKŲ RAJONAS

GRENDAVĖS SENIŪNIJA

Grendavės kaimas

Grendavė
Buvusi P. Blažonio sodyba.

skyrimas Tipinis atminimo ženklas šioje sodyboje 1946 m. rugsėjo 1 d. kautynėse žuvusių Dainavos apygardos Siaubo būrio partizanų ir sodybos šeimininkų atminimui.

Pastatytas 1999 m.
Aut. dizaineris R. Navickas.

LENTVARIO SENIŪNIJA

Lentvaris

Lentvaris Lentvaris
Lentvario Viešpaties apsireiškimo Šv. Marijos bažnyčios šventorius.

skyrimas Stogastulpis Lentvario apylinkės žmonių, žuvusių tremtyje, lageriuose ir rezistenciniame judėjime, atminimui.

Aut. tautodailininkas Kiškis.
Pastatytas 1992 m. Pašventintas 1992 m. birželio 12 d.
Kapinės. Lentvaris Lentvaris

skyrimas Kryžius ir paminklinė plokštė Lentvario apylinkės žmonių, žuvusių tremtyje ir lageriuose, atminimui.

Aut. arch. Liudas Balčiūnas.
Paminklinis ansamblis pašventintas 1990 m. birželio 14 d.

ONUŠKIO SENIŪNIJA

Onuškis

Onuškis
Onuškio bažnyčios šventorius.

skyrimas Kryžius Onuškio mokytojų ir valstybės tarnautojų, ištremtų bei išvežtų į lagerius 1941 m. birželio 14 d., atminimui.

Pastatytas 1990 m.

skyrimas Kryžius šioje vietoje palaidoto Lietuvos Nepriklausomybės Akto signataro, 1941 m. tremtinio Donato Malinausko, perlaidoto iš Altajaus krašto, ir jo šeimos atminimui.

Onuškis Onuškis
Pastatytas 1993 m.

Senosios Onuškio kapinės

Onuškis

skyrimas Antkapinis paminklas šioje vietoje užkastų 1944–1952 m. Onuškio apylinkėse žuvusių Didžiosios Kovos ir Dainavos apygardos partizanų atminimui.

Pastatytas 1989 m. Pašventintas 1993 m. birželio 14 d.

skyrimas Kryžius šioje vietoje užkastų 1948 m. liepos 4 d. žuvusių Dainavos apygardos partizanų J. Budrevičiaus-Garso ir F. Truncės-Sporto atminimui.

Pastatytas 1993 m. Pašventintas 1993 m. birželio 14 d.

skyrimas Antkapinis kryželis šioje vietoje užkasto nežinomo partizano atminimui.

Onuškis
Pašventintas 1993 m. birželio 14 d.

skyrimas Lietuvos savanorio kryžius šioje vietoje užkasto nežinomo partizano atminimui.

Pašventintas 1993 m. birželio 14 d.

TRAKŲ SENIŪNIJA

Seimėnų kaimas

Seimėnai
Kapinės. Radzevičių šeimos kapas.

skyrimas Antkapinis paminklas šioje vietoje palaidotų 1943 m. birželio 18 d. raudonųjų partizanų nužudytos Radzevičių šeimos narių atminimui.

Yra pastatytas antkapinis paminklas.

Parengė MD vyriausioji specialistė Rūta Trimonienė

Elegant Double.gif (808 bytes)

I PRADZIAAtnaujinta: 2004-05-19
Pasiūlymai ir pastabos - CompanyWebmaster

© Lietuvos gyventojų genocido ir rezistencijos tyrimo centras