LGGRTC LOGO

 

Paminklai genocido aukoms ir rezistencijos dalyviams atminti Tauragės rajone

 

TAURAGĖS MIESTAS

Prezidento g. 38

Tauragė Tauragė Tauragė
Pastato kiemas.

skyrimas Memorialas šioje vietoje 1944–1954 m. užkastų žuvusių Tauragės apylinkėse Kęstučio apygardos partizanų ir nužudytų NKVD–MVD–MGB pastate žmonių atminimui.

Memorialo aut. arch. Fliotovas.
Pastatytas 1993 m.
(Žurnalas „Genocidas ir rezistencija“)

Sandėlių g.

Tauragė
Tauragės senosios kapinės.

skyrimas Kryžius Sausios 13-osios aukoms atminti.

Aut. tautodailininkas Pranas Kundrotas.
Pastatytas 1994 m.
Pašventintas 1995 01 13

Liaudies g.

Tauragė
Tauragės Šv. Trejybės bažnyčios šventorius.

skyrimas Kryžių ansamblis „Stalinizmo aukoms” atminti.

Aut. tautodailininkas Antanas Bagdonas.
Pastatytas 1989 m.
Pašventintas 1989 06 14 .

TAURAGĖS RAJONAS

BATAKIŲ SENIŪNIJA

Batakių miestelis

Batakiai Batakiai Batakiai
Pietinė miestelio dalis.

skyrimas Paminklas 1945 m. rugpjūčio mėn. Mickiškės-Žiburių kautynėse žuvusių Kęstučio apygardos Lydžio rinktinės partizanų Jono Jakučio-Plechavičiaus, Stepo Norkaus-Stepuko, Juozo Kaminsko-Kardo, Tarzano, Antano Jokubausko-Adomo ir Stasio Juknos užkasimo vietoje.

Užkasimo vieta sutvarkyta 1990 m.
Antkapinis paminklas pašventintas 1990 10 21
(Žurnalas „Genocidas ir rezistencija“)

Batakių miestelio kapinės

Batakiai Batakiai

skyrimas Lybiškių kaime Joanos Masalskienės sodyboje1945 m. rugpjūčio25 d.  žuvusių Kęstučio apygardos Lydžio rinktinės partizanų būrio vado Jono Strainio-Saturno ir šio būrio partizano Antano Norkaus-Antoškos kapas.

Antkapinis paminklas pastatytas 1990 m. vasarą
(Žurnalas „Genocidas ir rezistencija“)

Antegluonio kaimas

Antegluonis Antegluonis

skyrimas Kryžius ir paminklas šioje vietoje buvusioje Juozo Juknos sodyboje  1947 m. balandžio10 d. žuvusių Jungtinės Kęstučio apygardos vado Juozo Kasperavičiaus-Visvydo ir štabo nario Albino Biliūno-Džiugo atminimui.

Kryžius pastatytas Atgimimo pradžioje.
Pašventintas 1993 11 28.
(Žurnalas „Genocidas ir rezistencija“)

Mažintų kaimas

Mažintai Mažintai

skyrimas Paminklinis akmuo 1951 m. kovo 19 d. kaime žuvusių partizanų Vlado Mišeikio-Tarzano ir Aldonos Gedutytės Mišeikienės-Gegutės, Žibutės atminimui.

Pastatytas 1997 m.
(Žurnalas „Genocidas ir rezistencija“)

Santakų kaimas

Santakai Santakai

skyrimas Paminklas šioje vietoje užkastų Užšešuvių kaime 1945 m. sausio 10 d.   žuvusių Lydžio rinktinės Jono Strainio-Saturno būrio partizanų Juozo Gailiaus, Jono Norkaus, Anzelmo Norkaus ir Juozo Pūkio atminimui.

Pastatytas 1997 m.
(Žurnalas „Genocidas ir rezistencija“)

Užšešuvių kaimas

Užšešuviai Užšešuviai

skyrimas Paminklas šioje vietoje 1945 m. sausio 10 d. žuvusių Lydžio rinktinės Jono Strainio-Saturno būrio partizanų Juozo Gailiaus, Jono Norkaus, Anzelmo Norkaus ir Juozo Pūkio atminimui.

Pastatytas 1995 m.
(Žurnalas „Genocidas ir rezistencija“)

GAURĖS SENIŪNIJA

Gaurės miestelis

Gaurė Gaurė
Kultūros namų kiemas.

skyrimas Paminklas 1941 metų sukilėlių ir 1944–1952 m. žuvusių Gaurės apylinkėse partizanų atminimui.

Pastatytas 1990 m.
Pašventintas 1990 m. gruodžio mėn.
(Žurnalas „Genocidas ir rezistencija“)

Eičių kaimas

Eičiai Eičiai

skyrimas Paminklas šioje vietoje buvusioje Pikčiūnų sodyboje 1949 m. liepos 19 d. žuvusio Kęstučio apygardos Rolando būrio partizano Baltraus Pikčiūno-Makso atminimui.

Pastatytas 1998 m.
Pašventintas 1998 07 19.
(Žurnalas „Genocidas ir rezistencija“)

Kunigiškių gyvenvietė

Kunigiškiai
D. Rudienės sodyba.

skyrimas Kryžius 1941 m. birželio 14 d. tremties atminimui.

Pastatytas 1994 m.
Pašventintas 1994 05 15.

Lybiškės kaimas

Lybiškės Lybiškės

skyrimas Paminklas šioje vietoje buvusioje Joanos Masalskienės sodyboje 1945 m. rugpjūčio 25 d.  žuvusių Jungtinės Kęstučio apygardos Lydžio rinktinės partizanų būrio vado Jono Strainio-Saturno ir šio būrio partizano Antano Norkaus-Antoškos atminimui.

Pastatytas 1996 m.
Pašventintas 1996 09 22.

Žiburių kaimas

Žiburių k. Žiburių k.

skyrimas Paminklas šioje vietoje 1945 m. rugpjūčio 8 d. Mickiškės mūšyje žuvusių Kęstučio apygardos Lydžio rinktinės Saturno būrio partizanų Jono Jakučio-Plechavičiaus, Stepo Norkaus-Stepuko, Juozo Kaminsko-Kardo, Tarzano, Antano Jokubausko-Adomo ir Stasio Juknos atminimui.

Pastatytas 1998 m.
Pašventintas 1998 09 13.
(Žurnalas „Genocidas ir rezistencija“)

skyrimas Paminklas šioje vietoje Mickiškės mūšyje tarp partizanų ir enkavėdistų 1945 m. rugpjūčio 8 d.  žuvusio kaimo ūkininko Dominiko Aleksos atminimui.

Žiburių k.
Manoma, kad pastatytas sovietmečiu.
(Žurnalas „Genocidas ir rezistencija“)

MAŽONŲ SENIŪNIJA

Rekstukų kaimas

Rekstukai Rekstukai

skyrimas Paminklas Reksčių bei Rekstukų kaimų žuvusių partizanų ir tremtinių atminimui

Pastatytas 1997 m.
Pašventintas 1998 m.
(Žurnalas „Genocidas ir rezistencija“)

Kaziškės miškas

Kaziškė

skyrimas Atminimo ženklas šioje vietoje buvusiame bunkeryje žuvusių Kęstučio apygardos vado Alekso Miliulio-Algimanto, Neptūno, štabo ir propagandos skyriaus viršininko Stepono Venckaičio-Girėno ir štabo ryšininko Alberto Norkaus-Starkaus atminimui.

Aut. diz. Romas Navickas.
Pastatytas 1999 06 09.
(Žurnalas „Genocidas ir rezistencija“)

Sutkų miškas. Obelyno girininkijos 29 kv.

Sutkų  miškas Sutkų miškas

skyrimas Kryžius šiame miške 1951 m. birželio 14 d. žuvusių Aušrelės būrio partizanų Alfonso Atkočiaus-Žilvičio, Lapo, Alfonso Kazlausko-Aro, Broniaus Karbausko-Aro, Marytės Karbauskienės-Dobilaitės ir 1951 m. liepos 29–31 d. žuvusių Aušrelės būrio partizanų Kazimiero Beržinio-Algirdo, Vytauto Dautarto-Žaibo, Benamio, Kazio Levicko-Dagio, Zigmo Cacaičio-Sakalo, Juozo Gružinsko-Galiūno, Kęstučio atminimui.

Kryžius pastatytas 1992 m.
Pašventintas 1992 07 29.
(Žurnalas „Genocidas ir rezistencija“)

Šakviečio-Kasbarynų miško 69 kv.

Šakviečio miškas Šakviečio miškas

skyrimas Paminklas šiame miške 1948 m. balandžio 21 d. žuvusių Kęstučio apygardos Neptūno kuopos Mindaugo-Vytauto būrio partizanų Jono Galmino-Putino, Evaldo Stelmoko-Šilo, Jono Poškaus-Karklo, Kęstučio ir Leono Pociaus-Meškos atminimui.

Paminklas pastatytas 1992 m.
(Žurnalas „Genocidas ir rezistencija“)

PAGRAMANČIO SENIŪNIJA

Pagramančio miestelio kapinės

skyrimas Žuvusių Kęstučio apygardos partizanų kapai.

SKAUDVILĖS SENIŪNIJA

Skaudvilės miestelis,  Tauragės g. 24

skyrimas Buvusios NKVD–MGB būstinės kiemas.

Skaudvilė Skaudvilė

skyrimas Memorialas šioje vietoje 1944–1955 m. užkastų Skaudvilės krašto rezistentų atminimui.

Skaudvilė Skaudvilė Skaudvilė
Pastatytas 1992 m.
(Žurnalas „Genocidas ir rezistencija“)

Skaudvilės miestelis, Tauragės g. 2

Skaudvilė Skaudvilė
Skaudvilės Šv. Kryžiaus bažnyčios šventorius.

skyrimas 1990 m. palaidotų partizanų Leono Plienaičio, Antano Suginto ir Kazimiero Norbuto kapas.

Antkapinis kryžius pastatytas 1990 m.
Aut. J. Norbutas.
(Žurnalas „Genocidas ir rezistencija“)

Skaudvilės miestelis, miestelio centras

Skaudvilė

Memorialas stalinizmo aukoms atminti

skyrimas Stogastulpis stalinizmo aukoms atminti.

Aut. tautodailininkas V. Lietuvininkas.
Pastatytas 1989 m.
Pašventintas 1989 06 11.

skyrimas Ribentropo–Molotovo slaptojo sandėrio, padalijusio Lietuvą, 50-mečiui.

Sklaudvilė
Aut. tautodailininkas Pranas Šaulys.
Kryžius pastatytas 1989 m.
(Žurnalas „Genocidas ir rezistencija“)

Kavadonių kaimas

Kavadonių k.

skyrimas Atminimo ženklas šioje vietoje 1949 m. birželio 11 d. žuvusio Vakarų Lietuvos partizanų srities štabo viršininko Vytauto Gužo-Mindaugo, Zigmo, Henriko, Kardo, Galiandros atminimui.

Aut. diz. Romas Navickas.
Pastatytas 1999 06 09.
(Žurnalas „Genocidas ir rezistencija“)

TAURAGĖS SENIŪNIJA

Ceikiškės kaimas

Ceikiškė Ceikiškė
Stirbio sodyba.

Paminklas šioje vietoje buvusioje Knatauskų sodyboje 1950 m. kovo 3 d. žuvusių Kęstučio apygardos Butageidžio rinktinės vado Vlado Gudavičiaus-Vaišnoro, Radvilos, Miškinio, rinktinės štabo žvalgybos viršininko Antano Kundroto-Skaisgirio, Šarūno ir partizanų ryšininkės Danutės Knatauskaitės atminimui.

Pastatytas 1995 m.
Pašventintas 1995 06 18.
(Žurnalas „Genocidas ir rezistencija“)

ŽYGAIČIŲ SENIŪNIJA

Žygaičių miestelio kapinės

Žygaičiai Žygaičiai

Kęstučio apygardos Butageidžio rinktinės žuvusių partizanų kapai

skyrimas 1948 m. spalio mėn. žuvusio Antano Lukošiaus-Rūtos kapas.

Antkapinis kryžius pašventintas 1999 09 04.
(Žurnalas „Genocidas ir rezistencija“)

skyrimas 1948 m. žuvusio ir 1989 m. liepos 16 d. palaidoto Alfonso Kučinsko-Briedžio kapas.

Žygaičiai
Pastatytas antkapinis paminklas.
(Žurnalas „Genocidas ir rezistencija“)

skyrimas Zigmo Sudeikio-Dariaus, Antano Sudeikio Girėno ir Albino Sudeikio-Algirdo kapas.

Žygaičiai Žygaičiai
Antkapinis paminklas pastatytas1991 m. 
(Žurnalas „Genocidas ir rezistencija“)

Būdviečių kaimas

Būdviečiai Būdviečiai

skyrimas Kryžius šio krašto žuvusių partizanų atminimui.

Pastatytas 1991 m.
(Žurnalas „Genocidas ir rezistencija“)

Dabrupinės kaimas

Dabrupinė Dabrupinė

skyrimas Kryžius Tyrelio miške 1948–1952 m. Kęstučio apygardos Žalgirio būrio žuvusių partizanų Danieliaus Lukošio-Maironio, Česlovo Dikavičiaus-Vytenio, Antano Lukošiaus-Rūtos, Jono Marozo, Alfonso Kučinsko-Briedžio, Jono Altaravičiaus-Nykštuko, Zigmo Sudeikio-Dariaus ir Antano Sudeikio-Girėno atminimui.

Kryžius pašventintas 1991 10 06.
(Žurnalas „Genocidas ir rezistencija“)

Putokšlių kaimas

Putokšliai Putokšliai

skyrimas Kryžius Putokšlių apylinkėse žuvusių 1947–1954 m. Kęstučio apygardos Butageidžio rinktinės Žalgirio būrio partizanų atminimui.

Pastatytas ir pašventintas 1996 m.
(Žurnalas „Genocidas ir rezistencija“)

Stirbaičių kaimas

Stirbaičiai Stirbaičiai

skyrimas Kryžius šioje vietoje 1950 m. gegužės 7 d. žuvusių Kęstučio apygardos Butageidžio rinktinės partizanų Zigmo Stanislovo Šatkaus-Šiaurio, Šalčio, Alfonso Šatkaus-Dobilo, Vlado Lukošiaus-Putino, Mėnulio, Juozo Broniaus Bušinsko-Jurgino, Bijūno, Marso, Kazimiero Gaižausko-Slapuko, ir suimtų Onutės Leščinskaitės-Akacijos, Zenono Pauliko-Plunksnos, Klajūno ir Prano Trijonio-Jaunučio atminimui.

Pastatytas ir pašventintas 1991 10 07.
(Žurnalas „Genocidas ir rezistencija“)

  Paruošė MD vyriausioji specialistė Rūta Trimonienė

Elegant Double.gif (808 bytes)

I PRADZIAAtnaujinta: 2004-01-30
Pasiūlymai ir pastabos - CompanyWebmaster

© Lietuvos gyventojų genocido ir rezistencijos tyrimo centras