LGGRTC LOGO

 

Paminklai genocido aukoms ir rezistencijos dalyviams atminti Širvintų rajone

 

ČIOBIŠKIO SENIŪNIJA

Čiobiškio miestelis

Čiobiškio miestelis Čiobiškio miestelis
Aikštelė už bažnyčios.

skyrimas Kryžius Čiobiškio miestelio ir jo apylinkių gyventojų, ištremtų ir išvežtų į sovietinius lagerius, atminimui.

Aut. Donatas Gediminskas.
Pastatytas 1989 m. Pašventintas 1989 06 14.
(Daugiau skaitykite žurnale „Genocidas ir rezistencija“)

Vilties g.

Čiobiškio miestelis
Čiobiškio specialiųjų vaikų auklėjimo ir globos namų administracijos pastatas.
Pagrindinis fasadas. Čiobiškio mistelis

skyrimas Atminimo lenta šio pastato palėpėje 1945 m. kovo 27 d. kautynėse su Musninkų enkavėdistais žuvusių Didžiosios Kovos apygardos štabo narių Juozo Marcinausko-Plutos, Jono Markulio-Vaiduoklio ir Mykolo Tveragos-Aro atminimui.

Aut. Donatas Gediminskas.
Atidengta 1995 07 06.
(Daugiau skaitykite žurnale „Genocidas ir rezistencija“)
Dešinysis fasadas. Čiobiškio miestelis

skyrimas Atminimo lenta šio pastato palėpėje 1945 m. vasario–kovo mėn. veikusio Didžiosios Kovos apygardos štabo ir 1945 m. kovo 27 d. kautynėse su Musninkų enkavėdistais žuvusių Didžiosios Kovos apygardos štabo narių Juozo Marcinausko-Plutos, Jono Markulio-Vaiduoklio ir Mykolo Tveragos-Aro atminimui.

Aut. skulpt. Jonas Jagėla, arch. Viktorija Molienė.
Pakabinta 2002 m.
(Daugiau skaitykite žurnale „Genocidas ir rezistencija“)

Čiobiškio kapinės

Kavaliauskų šeimos kapas. Čiobiškis

skyrimas Palaidoti 1945 m. sausio 17 d. nužudyti besislapstantys nuo mobilizacijos broliai Pranas ir Kazys Kavaliauskai.

Yra pastatytas antkapinis paminklas.
K. Surmilavičiaus kapas. Čiobiškis Čiobiškis

skyrimas Palaidotas 1945 m. kovo 27 d. per susišaudymą su Musninkų enkavėdistais ir stribais žuvęs 5-osios Lietuvos laisvės armijos 1-ojo bataliono vadas Kazimieras Surmilavičius-Klevelis.

Yra pastatytas antkapinis kryžius.
(Daugiau skaitykite žurnale „Genocidas ir rezistencija“)
Kupčiūnų šeimos kapas. Čiobiškis

skyrimas Čia palaidotas 1989 m. miręs politinis kalinys, Didžiosios Kovos apygardos štabo ginkluotės skyriaus vadas Leonas Kupčiūnas-Tigras. Kartu palaidoti ir jo šeimos nariai.

Yra pastatytas antkapinis stogastulpis.
Z. Cesiūno kapas. Čiobiškis

skyrimas Slapta palaidotas 1945 m. kovo 2 d. kautynėse su Veprių įgulos kareiviais Gudonių k. Upninkų vlsč. Jonavos r. žuvęs Didžiosios Kovos apygardos partizanas Zenonas Cesiūnas.

Yra pastatytas antkapinis paminklas.
(Daugiau skaitykite žurnale „Genocidas ir rezistencija“)
Didžiosios Kovos apygardos štabo narių kapai. Čiobiškis Čiobiškis

skyrimas Palaidoti 1945 m. kovo 27 d. kautynėse su Musninkų enkavėdistais žuvę Didžiosios Kovos apygardos štabo nariai Juozas Marcinauskas-Pluta, Jonas Markulis-Vaiduoklis ir Mykolas Tveraga-Aras.

Pastatyti antkapiniai kryželiai.
(Daugiau skaitykite žurnale „Genocidas ir rezistencija“)
O. Misiūnienės kapas. Čiobiškis

skyrimas Slapta palaidota 1945 m. vasario 8 d. Pigonių kaime žuvusi Didžiosios kovos apygardos partizanė, apygardos vado J. Misiūno-Žalio Velnio žmona Ona Misiūnienė.

Yra pastatytas antkapinis paminklas.
(Daugiau skaitykite žurnale „Genocidas ir rezistencija“)
Brolių Bagdonavičių kapas. Čiobiškis

skyrimas Palaidoti 1945 m. liepos 10 d. Ustronės kaime žuvę Didžiosios Kovos apygardos kuopos vadas Feliksas Bagdonavičius-Barsukas ir partizanas Vytautas Bagdonavičius-Topolis.

Yra pastatytas laikinas antkapinis paminklas.
(Daugiau skaitykite žurnale „Genocidas ir rezistencija“)
S. Lisausko kapas. Čiobiškis

skyrimas Palaidotas 1945 m. kovo mėn. nužudytas besislapstantis nuo mobilizacijos Stasys Lisauskas.

Yra pastatytas laikinas antkapinis paminklas.
O. Kupčiūnaitės kapas. Čiobiškis

skyrimas Palaidota 1944 gruodžio 4 d. Janionių kaime stribų nužudyta Ona Kupčiūnaitė.

Yra pastatytas laikinas antkapinis paminklas.
Pavasarių šeimos kapas. Čiobiškis

skyrimas Čia 1989 m. perlaidotas tremtyje Igarkos mieste Krasnojarsko kr. 1948 m. miręs Motiejus Pavasaris ir 1950 m. mirusi jo žmona Marijona.

Yra pastatytas antkapinis paminklas.
(Daugiau skaitykite žurnale „Genocidas ir rezistencija“)

Buvęs Darvydų kaimas 

Darvydai Darvydai Darvydai

skyrimas Tipinis atminimo ženklas 1946 m. birželio 6 d. kautynėse Darvydų miške žuvusių Didžiosios Kovos apygardos partizanų Stasio Jakučiūno-Jėgos, Jono Lisausko-Katino ir Morkūno Vaclovo-Šarūno atminimui.

Aut. dizaineris Romas Navickas.
Pastatytas 2002 m.

Juknonių kaimas

Juknoniai Juknoniai
Slaptosios partizanų kapinaitės.
M. Lisausko kapas.  Juknoniai

skyrimas Palaidotas 1945 m. Šilonių kaime žuvęs Didžiosios Kovos apygardos partizanas Martynas Lisauskas-Žaibas.

Yra pastatytas antkapinis kryželis.
S. Matačiūno kapas. Juknoniai

skyrimas Palaidotas 1945 m. Šilonių kaime žuvęs Didžiosios Kovos apygardos partizanas Simas Matačiūnas-Vėjas.

Yra pastatytas antkapinis paminklas.
A. Trakimo kapas. Juknoniai

skyrimas Palaidotas 1946 m. birželio 6 d. Darvydų miške valant kulkosvaidį žuvęs Didžiosios Kovos apygardos partizanas Andrius Trakimas-Uogienojus.

Yra pastatytas antkapinis kryžius.
Nežinomo partizano kapas. Juknoniai Juknoniai
Yra pastatytas antkapinis kryželis.

Pamusių kaimas 

Pamusiai Pamusiai

skyrimas Paminklas Pamusių kaimo gyventojų, nukentėjusių sovietinės okupacijos metu, atminimui.

Aut. Alfonsas Balsevičius.
Pastatytas 1990 m.
(Daugiau skaitykite žurnale „Genocidas ir rezistencija“)

Rusių Rago kaimas

Rusių Ragas Rusių Ragas
Prie Nėries upės.

skyrimas Tipinis atminimo ženklas šioje vietoje 1945 m. kovo 27 d. kautynėse su Musninkų enkavėdistais žuvusio 5-osios Lietuvos laisvės armijos 1-ojo bataliono vado Kazimiero Surmilavičiaus-Klevelio ir Neryje nuskendusio partizano Adomo Lapinsko atminimui.

Aut. dizaineris Romas Navickas.
Pastatytas 2002 m.
(Daugiau skaitykite žurnale „Genocidas ir rezistencija“)

Ustronės kaimas

Ustronė Ustronė Ustronė Ustronė
Bagdonavičių sodyba.

skyrimas Tipinis atminimo ženklas šioje sodyboje gyvenusių Didžiosios Kovos apygardos partizanų Felikso Vytauto ir Albinos Bagdonavičių bei jų tėvų – partizanų ryšininkų ir rėmėjų Alekso ir Karolinos Bagdonavičių atminimui.

Aut. dizaineris Romas Navickas.
Pastatytas 2002 m.

Žvagakalnio kaimas

Žvagakalnis Žvagakalnis
Elenos Bulaukienės namo kiemas.

skyrimas Kryžius Lietuvos Nepriklausomybės atkūrimo atminimui.

Aut. Donatas Gediminskas.
Pašventintas 1990 06 07.

GELVONŲ SENIŪNIJA

Gelvonų miestelis, Vilniaus gatvė

Gelvonai Gelvonai

skyrimas Paminklas Didžiosios Kovos apygardos partizanų, rėmėjų ir ryšininkų atminimui.

Aut. skulpt. Jonas Jagėla, arch. Audronė Kaušinienė ir Viktorija Molienė.
Pašventintas 1998 06 27.

Švč. M.Marijos Apsilankymo bažnyčios šventorius

Gelvonai Gelvonai

skyrimas Kryžius Gelvonų miestelio ir jo apylinkių gyventojų, ištremtų ir išvežtų į sovietinius lagerius, atminimui.

Aut. Donatas Gediminskas.
Pašventintas 1989 06 14.

Kapinės 

Gelvonai
Rakauskų šeimos kapas.

skyrimas Čia 1990 m. perlaidotas tremtyje Igarkos mieste Krasnojarsko kr. 1948 m. miręs Motiejus Rakauskas, 1949 m. miręs jo brolis Justinas ir 1950 m. mirusi sesuo Rozalija.

Yra pastatytas antkapinis paminklas.

Mančiušėnų kaimas

Mančiušėnai
Kapinės.

skyrimas Čia 1990 m. perlaidotas tremtyje Parabelio r. Tomsko sr. 1954 m. miręs Viktoras Čižiūnas.

Yra pastatytas antkapinis paminklas.

MUSNINKŲ SENIŪNIJA

Musninkų miestelis, Senosios Musninkų kapinės, Pirmajame pasauliniame kare žuvusių vokiečių karių kapai

Musninkai

skyrimas Musninkų apylinkėse žuvusių Didžiosios Kovos apygardos partizanų užkasimo vieta.

skyrimas Paminklas čia užkasto 1945 m. kovo 10 d. Kaimynėlių kaime žuvusio partizanų būrio vado Juozo Norkaus-Keršto atminimui. 

Musninkai
Pastatytas Atgimimo metu.
(Daugiau skaitykite žurnale „Genocidas ir rezistencija“)

skyrimas Kryžius čia užkasto 1945 m. gruodžio 11 d. Pigašių kaime žuvusio partizanų būrio vado Juliaus Garbatavičiaus-Šalčio, Žalčio atminimui. 

Musninkai Musninkai
Pastatytas 1998 m.
(Daugiau skaitykite žurnale „Genocidas ir rezistencija“)

skyrimas Paminklas čia užkasto 1947 m. gegužės 20 d. Odiškių miške žuvusio Mykolo Kasperavičiaus-Audros atminimui.

Musninkai

Kaimynėlių kaimas

Kaimynėliai Kaimynėliai
Buvusi Sakalauskienės sodyba.

skyrimas Tipinis atminimo ženklas šioje sodyboje 1945 m. kovo 10 d. kautynėse su Musninkų enkavėdistais žuvusio Didžiosios Kovos apygardos partizanų būrio vado Juozo Norkaus-Keršto atminimui.

Aut. dizaineris Romas Navickas.
Pastatytas 2002 m.
(Daugiau skaitykite žurnale „Genocidas ir rezistencija“)

Pigašių kaimas

Pigašiai
Kapinės.

skyrimas 1944 m. gruodžio 8 d. prie Prienų ežero kautynėse su enkavedistais žuvusių Didžiosios Kovos apygardos J. Norkaus-Keršto būrio partizanų Vytauto Rinkevičiaus, Vytauto Naidzinavičiaus-Barzdylos ir Stasio Šato kapas.

Yra pastatytas antkapinis paminklas.
(Daugiau skaitykite žurnale „Genocidas ir rezistencija“)

Vindeikių kaimas

Vindeikiai
Kapinės.

skyrimas 1945 m. vasario 5 d. Vindeikių kaime kautynėse su Musninkų enkavėdistais žuvusių Didžiosios Kovos apygardos Žalio Velnio rinktinės J. Naraškevičiaus-Šerno būrio vado Juozo Naraškevičiaus-Šerno, partizanų Česlovo Aniūkščio-Karvelio, Igno Adomavičiaus-Tauro, Juozo Naraškevičiaus ir Petro Bereznausko-Liūto kapas.

Yra pastatytas antkapinis paminklas.
Pašventintas 1990 07 21.
(Daugiau skaitykite žurnale „Genocidas ir rezistencija“)

ZIBALŲ SENIŪNIJA

Kiauklių miestelis

Kiaukliai Kiaukliai Kiaukliai
Skveras priešais bažnyčią. 

skyrimas Tipinis atminimo ženklas žuvusių Kiauklių parapijos Didžiosios Kovos apygardos Stasio Grinio (Grinevičiaus)-Vanago grupės partizanų atminimui.

Aut. dizaineris Romas Navickas.
Pastatytas 2002 m.

Kapinės

Kiaukliai

skyrimas 1944 m. gruodžio 12 d. Rubikonių kaime Šešuolių stribų nušautų Rubikonių kaimo vyrų Stasio Jočiaus, Vlado Gudonio ir Jono Pusvaškio kapai. 

Yra pastatyti antkapiniai paminklai.

skyrimas 1945 m. balandžio 14 d. Šeibokų miške Šešuolių stribų nušautų Kiauklių parapijos vyrų Petro Žvirblio, Petro Repečkos, Mato Kanapienio, Karolio Pociūno, Karolio Kanapienio ir Stasio Kanapienio kapas.

Kiaukliai Kiaukliai
Yra pastatytas antkapinis paminklas ir antkapiniai kryžiai.
(Daugiau skaitykite žurnale „Genocidas ir rezistencija“)
Riaubų šeimos kapas. Kiaukliai Kiaukliai

skyrimas Čia 1989 m. perlaidotas tremtyje Igarkos mieste Krasnojarsko kr. 1950 m. miręs Petras Riauba, 1956 m. žuvęs jo sūnus Petras.

Yra pastatytas antkapinis paminklas.
(Daugiau skaitykite žurnale „Genocidas ir rezistencija“)
Rakmačiauskų šeimos kapas. Kiaukliai Kiaukliai

skyrimas 1944 m. lapkričio 10 d. Gaurėnų miškelyje Šešuolių stribų nušauto Broniaus Rakmačiausko ir jo brolio Vytauto, Šešuolių stribų nušauto 1944 m. gruodžio 12 d. Mišniūnų miške, kapas.

Yra pastatytas antkapinis paminklas.
Sabaliauskų šeimos kapas. Kiaukliai Kiaukliai

skyrimas 1944 m. lapkričio 10 d. Gaurėnų miškelyje Šešuolių stribų nušauto Jono Sabaliausko ir jo brolio Prano, Šešuolių stribų nušauto 1944 m. gruodžio 12 d. Mišniūnų miške, kapas.

Yra pastatytas antkapinis paminklas.
Meliūkščių šeimos kapas. Kriaukliai Kiaukliai

skyrimas 1944  m. lapkričio 10 d. Gaurėnų miškelyje Šešuolių stribų nušauto Broniaus Meliūkščio kapas.

Yra pastatytas antkapinis paminklas.

Rubikonių kaimas

Rubikoniai Rubikoniai
Onos Meliūkštienės sodyba.

skyrimas Paminklas šioje sodyboje Šešuolių stribų nušautų Rubikonių kaimo vyrų Stasio Jočiaus, Vlado Gudonio ir Jono Pusvaškio atminimui.

Aut.V. Meliūkštis.
Pastatytas 1994 m.
(Daugiau skaitykite žurnale „Genocidas ir rezistencija“)

Kelio per Rubikonių kaimą dešinė

Rubikoniai Rubikoniai

skyrimas Kryžius Rubikonių kaimo gyventojų, nukentėjusių 1944–1953 m. nuo sovietinio genocido, atminimui.

Aut. Bronius Kalesnykas.
Pastatytas 1989 m.

Šešuolėlių kaimas

Šešuolėliai
Šv. Marijos bažnyčios šventorius.

skyrimas Paminklinė plokštė Palkių kaimo, sunaikinto sovietinio genocido metu, atminimui.

Pastatyta 1997 m.
(Daugiau skaitykite žurnale „Genocidas ir rezistencija“)

Kapinės

Šešuolėliai Šešuolėliai
Usavičių ir Jankauskų šeimos kapas.  

skyrimas Čia 1989 m. perlaidota tremtyje Kirovo r. Irkutsko sr. 1956 m. mirusi Marija Jatkauskaitė.

Yra pastatytas antkapinis paminklas.
(Daugiau skaitykite žurnale „Genocidas ir rezistencija“)
Mažulių šeimos kapas. Šešuolėliai

skyrimas Čia 1989 m. perlaidotas tremtyje Kirovo r. Irkutsko sr. 1951 m. miręs Karolis Mažulis.

Yra pastatytas antkapinis paminklas.
(Daugiau skaitykite žurnale „Genocidas ir rezistencija“)
Gujų šeimos kapas. Šešuolėliai

skyrimas Čia 1989 m. perlaidota tremtyje Igarkos m. Krasnojarsko kr. 1950 m. mirusi Vaclova Gujienė.

Yra pastatytas antkapinis paminklas.
(Daugiau skaitykite žurnale „Genocidas ir rezistencija“)

Magistralė M 12 (Vilnius–Panevėžys)

Magistralė M 12
Kelias Širvintos–Kernavė.

skyrimas Kryžius akcijos „Baltijos kelias” atminimui.

Pastatytas 1989 08 23.

Kelias į Širvintas

kelias

skyrimas Paminklinis akmuo akcijos „Baltijos kelias” atminimui.

Pastatytas 1989 08 23.

  Parengė MD vyriausioji specialistė Rūta Trimonienė

Elegant Double.gif (808 bytes)

I PRADZIAAtnaujinta: 2004-07-30
Pasiūlymai ir pastabos - CompanyWebmaster

© Lietuvos gyventojų genocido ir rezistencijos tyrimo centras