LGGRTC LOGO

 

Paminklai genocido aukoms ir rezistencijos dalyviams atminti Širvintose

 

Vilniaus g.

Širvintos Širvintos
Skveras.

skyrimas Koplytstulpis Širvintų miesto ir rajono gyventojų, ištremtų ir išvežtų į sovietinius lagerius, atminimui.

Aut. Ipolitas Užkurnys.
Pastatytas 1991 m. Pašventintas 1991 06 14.

Senosios Širvintų kapinės

Širvintos
Vaitkūnų šeimos kapas.

skyrimas Čia 1990 m. perlaidota 1950 m. tremtyje Igarkos mieste Krasnojarsko kr. mirusi Vanda Vaitkūnienė.

Yra pastatytas antkapinis paminklas.

Naujosios Širvintų kapinės

Širvintos
Sperskių šeimos kapas.

skyrimas Čia 1990 m. perlaidoti tremtyje Igarkos mieste Krasnojarsko kr. 1955 m. miręs Boleslovas Sperskis, 1972 m. mirusi jo žmona Konstancija ir 1975 m. miręs žentas Juozas Kilijonas.

Yra pastatytas antkapinis paminklas.

  Parengė MD vyriausioji specialistė Rūta Trimonienė

Elegant Double.gif (808 bytes)

I PRADZIAAtnaujinta: 2004-01-30
Pasiūlymai ir pastabos - CompanyWebmaster

© Lietuvos gyventojų genocido ir rezistencijos tyrimo centras