LGGRTC LOGO

 

Paminklai genocido aukoms ir rezistencijos dalyviams atminti Raseinių rajone

 

RASEINIŲ MIESTAS

Ateities / Šaltinio g.

skyrimas Kryžius šioje vietoje niekintų 1944–1953 m. Raseinių apylinkėse žuvusių partizanų atminimui.

Aut. A. Cikas.
Pastatytas 1991 m.

Sodų g.

Raseinių kapinės. Pietinė dalis.

skyrimas Antkapinis kryžius šioje vietoje slapta palaidoto 1948 m. sausio 16 d. Pagausančio kaime žuvusio Kęstučio apygardos Vaidoto rinktinės vado Juozo Čeponio-Tauragio, Budrio atminimui.

Pašventintas 1990 m.

skyrimas Paminklas ir paminklinės plokštė 1990 m. šioje vietoje palaidotų 1947 m. balandžio 13 d. Skaraitiškės kaime, 1947 m. gruodžio 26 d. Kebaičių kaime ir 1949 m. birželio 27 d. Pakapurnio kaime žuvusių Kęstučio apygardos partizanų atminimui.

Aut. arch. A. Daunora.
Pašventintas 1997 m. liepos 26 d.

skyrimas Medinė skulptūrinė kompozicija Raseinių miesto ir rajono tremtinių bei politinių kalinių atminimui.

Aut. tautodailininkas Juozas Grabauskas.
Pašventintas 1993 m. birželio 14 d.

RASEINIŲ RAJONAS

ARIOGALOS SENIŪNIJA

Ariogalos miestelis

Verdėlapio g.

skyrimas Kryžius šioje vietoje užkastų 1944–1945 m. Ariogalos apylinkėse žuvusių partizanų atminimui.

Pastatytas 1990 m. rugpjūčio 25 d.
Maironio g.

skyrimas Kryžius šioje vietoje užkastų 1945 m. birželio 1 d. Pagynėvio kaime žuvusių Kęstučio apygardos V. Pabarčiaus būrio partizanų Jeronimo Gaižausko-Šarūno ir Kazio Gudžiaus-Beržo atminimui.

Pastatytas 1990 m.

skyrimas Kryžius ir paminklinė plokštė, kaip manoma šioje vietoje užkastų 1945 m. liepos 27 d. Daugėliškių miške žuvusių LLA partizanų būrio vado Antano Jaugelio-Urbšio, partizano Viktoro Nagreckio-Dainiaus ir dviejų nežinomų partizanų atminimui.

Pastatyta 1991 m.
Kapinės
Vytauto g.

skyrimas Stogastulpis partizanų būrio vado Jono Kostyros-Lempeo, suimto ir 1949 m. vasario 15 d. žuvusio lageryje, atminimui.

Aut. A. Gružauskas.
Pastatytas 1994 m.

skyrimas Koplyčia Ariogalos krašto partizanų atminimui.

Aut. arch. Asta Cikaitė-Rusinienė.
Pašventinta 1991 m. rugpjūčio 3 d.

skyrimas 53 betoniniai kryželiai 1990 m. rugpjūčio 25 d. šioje vietoje palaidotų Pajakališkių kaime rastų 52 partizanų, jų rėmėjų ir kitų genocido aukų atminimui. Kartu palaidoti 1952 m. Aleknaičių miške žuvusio partizano Alfonso Ožakausko-Lakštutės ir 1990 m. parvežto Intos lageryje žuvusio partizano Antano Rimkaus palaikai.

Pastatyti 1990 m.

skyrimas Memorialas Ariogalos miestelio ir jo apylinkių tremtinių bei politinių kalinių atminimui.

Aut. V. Smitrius.
Pašventintas 1989 m. birželio 14 d.

Butkiškės kaimas

Naujosios kapinės. Pietvakarinė kapinių dalis.

skyrimas Paminklas Butkiškės parapijos tremtinių bei politinių kalinių atminimui.

Pastatytas 1989 m.
Senosios kapinės
Stumbrų šeimos kapas.

skyrimas Čia palaidotas 1944 m. gruodžio 16 d. Vozbutų mūšio metu žuvęs Vozbutų kaimo gyventojas Leonardas Stumbras.

Yra pastatytas antkapinis paminklas.
Kemzūrų šeimos kapas.

skyrimas Čia palaidotas 1944 m. gruodžio 16 d. Vozbutų mūšio metu žuvęs Vozbutų kaimo gyventojas Benediktas Kemzūra.

Yra pastatytas antkapinis koplytstulpis.
Aut. tautodailininkas Gelgotas.
M. Suoksnaičio kapas.

skyrimas Čia palaidotas 1944 m. gruodžio 16 d. Vozbutų mūšio metu žuvęs Vozbutų kaimo gyventojas Mykolas Sluoksnaitis.

Yra pastatytas antkapinis paminklas.
A. Bukausko kapas.

skyrimas Čia palaidotas 1944 m. gruodžio 16 d. Vozbutų mūšio metu žuvęs Vozbutų kaimo gyventojas Antanas Bukauskas.

Yra pastatytas antkapinis paminklas.
Petrauskų šeimos kapas.

skyrimas Čia palaidotas 1944 m. gruodžio 16 d. Vozbutų mūšio metu žuvęs Vozbutų kaimo gyventojas Petras Petrauskas. Šalia palaidotas 1945 m. sausio 4 d. žuvęs LLA Kazio Puidoko būrio partizanas Povilas Petrauskas.

Yra pastatytas antkapinis paminklas.
Nagreckių šeimos kapas.

skyrimas Čia palaidotas 1944 m. gruodžio 16 d. Vozbutų mūšio metu žuvęs Vozbutų kaimo gyventojas Jonas Nagreckis.

Yra pastatytas antkapinis paminklas.
Adomaičių šeimos kapas.

skyrimas Čia palaidotas 1945 m. sausio 4 d. žuvęs LLA Kazio Puidoko būrio partizanas Petras Adomaitis.

Yra pastatytas antkapinis paminklas.

Pagynėvio kaimas

Buvusi Venslauskų sodyba.

skyrimas Kryžius ir paminklinis akmuo 1944 m. gruodžio 16 d. sudegintos partizanų ryšininkų Venslauskų sodybos ir joje enkavėdistų nužudyto Lukošiaus atminimui.

Kryžiaus pastatymo data nežinoma.
Paminklinis akmuo pastatytas 1999 m.

Pajakališkių kaimas

skyrimas Kryžius šioje vietoje buvusių užkastų 1945 m. sausio 6 d. ir 1945 m. spalio mėn. Ariogalos apylinkėse žuvusių ir nužudytų civilių gyventojų atminimui.

Palaikai 1990 m. rasti ir palaidoti Ariogalos kapinėse.
Pastatytas 1991 m.

Paliepių kaimas

Kapinės.

skyrimas Antkapinis paminklas slapta palaidoto 1944 m. gruodžio 16 d. žuvusio V. Pabarčiaus būrio partizano A. Klibo-Lino atminimui.

1982–1983 m. pastatytas antkapinis paminklas.

Raseinių urėdija, Ariogalos girininkija, Daugėliškio miškas, 25 kvart.

skyrimas Kryžius ir tipinis atminimo ženklas šioje vietoje buvusiame bunkeryje 1950 m. liepos 22 d. kautynėse su enkavėdistais žuvusių Prisikėlimo apygardos vado Leonardo Grigonio-Užpalio, Maironio rinktinės vado Alekso Meškausko-Lokio, partizanų Vytauto Kuzmicko-Sakaliuko, Juozo Tomkaus-Gabrio ir partizano slapyvardžiu Banga atminimui.

Kryžius pastatytas 1989 m. spalio mėn.

skyrimas Tipinis atminimo ženklas pastatytas 2000 m. liepos 18 d., pašventintas 2000 m. liepos 22 d.

Aut. diz. Romas Navickas.
Pietvakarinė miško dalis.

skyrimas Kryžius šioje vietoje 1945 m. liepos 27 d. žuvusių LLA partizanų būrio vado Antano Jaugelio-Urbšio, partizano Viktoro Nagreckio-Dainiaus ir dviejų nežinomų partizanų atminimui.

Pastatytas 1990 m.

BETYGALOS SENIŪNIJA

Betygalos miestelis

skyrimas Memorialas šiose kapinėse palaidotų žuvusių partizanų atminimui.

Aut. A. Juška
Pašventintas 1993 m. liepos 25 d.

Riogliškių kaimas

skyrimas Paminklas žuvusių Maironio rinktinės Armonų būrio partizanų atminimui.

Aut. architektė Gražina Gadliauskienė.
Pašventintas 2000 m. lapkričio 11 d.

Ugionių kaimas

Kapinės.

skyrimas Sovietinio genocido aukos mokytojo V. Balsio kenotafas.

Žibulių kaimas

skyrimas Paminklas šiame kaime 1948–1955 m. žuvusių partizanų atminimui.

Pašventintas 1991 m.

GIRKALNIO SENIŪNIJA

Girkalnio miestelis

Kapinės.

skyrimas Kryžius Girkalnio krašto žuvusių partizanų atminimui.

Aut. tautodailininkas J. Grabauskas.
Pastatytas 1990 m.

skyrimas Antkapinis paminklas 1944 m. gruodžio 24 d. enkavėdistų nužudytų Graužų kaimo gyventojų atminimui.

Pastatytas 1990 m.

KALNUJŲ SENIŪNIJA

Kalnujų miestelis

Senosios kapinės

skyrimas Antkapinis paminklas slapta palaidoto 1951 m. kovo 7 d. Krulio sodyboje Rudžių kaime žuvusio partizano Leono Kaminsko atminimui.

Pastatytas 1980 m.

skyrimas Antkapinis paminklas slapta palaidoto 1948 m. birželio 3 d. Paparčių kaime kautynėse žuvusio partizano Stasio Keparučio-Marcelijaus, Romo atminimui.

Naujosios kapinės
Keparučių šeimos kapas.

skyrimas Jono Keparučio, suimto 1941 m. balandžio 12 d., 1942 m. žuvusio Petropavlovsko kalėjime, kenotafas.

skyrimas Antkapinis paminklas 1949 m. liepos 27 d. Juzikių sodyboje Žagarės kaime žuvusių Kęstučio apygardos Vaidoto rinktinės štabo narių ir Krulio štabo apsaugos būrio partizanų bei 1947 m. gruodžio 26 d. Kėbaičių kaime žuvusių Venclausko būrio partizanų atminimui.

skyrimas Antkapinis paminklas 1948 m. kovo 6 d. Šauklių kaime žuvusių Kęstučio apygardos Gintaro rinktinės vado Stanislovo Naruševičiaus-Jūreivio, 1-ojo kuopos skyriaus vado Viktoro Petraičio-Žaibo ir partizanų Juozo Keparučio bei Jono Naco atminimui.

Pastatytas 1991 m.

Žagarės kaimas

skyrimas Paminklas šioje vietoje 1949 m. liepos 27 d. Juzikių sodyboje Žagarės kaime kautynėse su enkavėdistais žuvusių Kęstučio apygardos Vaidoto rinktinės vado Vytauto Bitvinsko-Vyturio, rinktinės štabo nario Juozo Malinausko-Lakūno, Taifūno, štabo apsaugos būrio vado Leono Krulio-Aušrinio, partizano Antano Tamošaičio ir partizano slapyvardžiu Šamas atminimui.

Pašventintas 1993 m. liepos 25 d.

NEMAKŠČIŲ SENIŪNIJA

Molavėnų kaimas

Šešuvies slėnis.

skyrimas Kryžius šioje vietoje 1949 m. birželio 8 d. žuvusių Kęstučio apygardos Birutės rinktinės vado Edmundo Kurtinaičio-Kalniaus, Kuršio ir S. Narbuto-Sigito kuopos partizano Stasio Šneiderio-Varguolio atminimui.

Pastatytas apie 1975 m.

Pabalčių kaimas

Buvusi Žėkų sodybos vieta.

skyrimas Kryžius 1948 m. vasario 1 d. nužudytos Žėkų šeimos atminimui.

Pastatytas 1989 m.

PAGOJUKŲ SENIŪNIJA

Lenčių kaimas

Buvusi Švėgždų sodybos vieta.

skyrimas Paminklas šioje vietoje 1945 m. lapkričio 1 d. žuvusių Kęstučio apygardos V. Pabarčiaus būrio partizanų A. Demenčiaus ir J. Puidoko atminimui.

Vosiliškio miestelis

Bažnyčios šventorius.

skyrimas Stogastulpis Vosiliškio parapijos rezistentų ir žmonių, nukentėjusių nacių bei sovietinio genocido metu, atminimui.

Aut. Edvardas Kurnickas.
Pašventintas 1989 m. birželio 14 d.
Vosiliškio kapinės.

skyrimas 1945 m. rugpjūčio 3–4 d. žuvusių Kęstučio apygardos partizanų V. Norkaus-Izidoriaus ir A. Skabursko-Jauniaus kapas.

Yra pastatytas antkapinis paminklas.

PALIEPIŲ SENIŪNIJA

Paliepių miestelis

Centras.

skyrimas Kryžius šioje vietoje niekintų 1945 m. vasario 15 d. Lenčių–Graužų miške kautynėse žuvusių 22 Vlado Pabarčiaus būrio partizanų atminimui.

Pirmasis kryžius pastatytas 1944 m. gruodžio mėn.
Aut. Jonas Brigys.
Naujas kryžius pastatytas 1989 m. Pašventintas 1989 m. vasario 16 d.
Aut. Balys Gulbinas.

Paraseinio kaimas

Vedecko ąžuolyno Obelyno miškas.
30 m nuo vakarinio miško pakraščio.

skyrimas Kryžius šioje vietoje užkastų Raseinių apylinkėse žuvusių partizanų ir enkavėdistų nužudytų civilių gyventojų atminimui.

Aut. tautodailininkai R. Ramanauskas ir J. Grabauskas.
Pašventintas 1995 m. liepos 22 d.
45 m nuo šiaurinio ir 70 m nuo vakarinio miško pakraščio.

skyrimas Trijų betoninių kryžių kompozicija šioje vietoje užkastų Raseinių apylinkėse žuvusių partizanų ir enkavėdistų nužudytų civilių gyventojų atminimui.

Pastatyta 1990 m.
125 m piečiau šiaurinio miško krašto.

skyrimas Kryžius šioje vietoje užkastų Raseinių apylinkėse žuvusių partizanų ir enkavėdistų nužudytų civilių gyventojų atminimui.

Pastatytas 1990 m.

RASEINIŲ SENIŪNIJA

Arškainių kaimas

skyrimas Stogastulpis šioje vietoje 1945 m. balandžio 25 d. sovietinės įgulos kareivių nušauto Benadikto Sabaliausko atminimui.

Aut. tautodailininkas Ričardas Ramanauskas.
Pastatytas 1991 m.

Gruzdiškės kaimas

skyrimas Kryžius šioje vietoje užkastų 1948 m. gruodžio 3 d. Bedančių miške kautynėse su sovietinės įgulos kareiviais žuvusių 18 Kęstučio apygardos A. Pakarklio kuopos Žiemelio ir A. Antanaičio-Varpo būrių partizanų atminimui.

Aut. A.Cikas.
Pastatytas 1991 m.

Pakapurnio kaimas

skyrimas Kryžius 1949 m. liepos 27 ir 30 d. žuvusių Kęstučio apygardos Gintaro rinktinės partizanų atminimui.

Aut. R. Ramanauskas.
Pastatytas 1996 m.
Buvusi Bartkų sodyba.

skyrimas Paminklas Pakapurnio ir aplinkinių kaimų Kęstučio apygardos partizanų, žuvusių 1945–1949 m., atminimui.

Aut. arch. I. Petrauskas.
Pastatytas 1995 m.
Rekonstruotas 1999 m.

ŠILUVOS SENIŪNIJA

Šiluvos miestelis

Miestelio skveras priešais bažnyčią.

skyrimas Stogastulpis LLKS tarybos prezidiumo pirmininko, partizanų generolo Jono Žemaičio-Vytauto, panaudojus migdomąsias dujas suimto 1953 m. gegužės 29 d. Šimkaičių miško bunkeryje ir sušaudyto 1954 m. lapkričio 26 d. Maskvos Butyrkų kalėjime, atminimui.

Aut. tautodailininkas Adolfas Turauskas ir Zigmas Vaitkevičius.
Pašventintas 1996 m. liepos 27 d.
Vakarinė miestelio dalis.

skyrimas Paminklas šioje vietoje užkastų 1944–1953 m. Šiluvos apylinkėse žuvusių Kęstučio apygardos partizanų atminimui.

Pašventintas 1991 m. birželio 14 d.
Kapinės.

skyrimas Paminklas Šiluvos miestelio ir jo apylinkių tremtinių bei politinių kalinių atminimui.

Pastatytas 1989 m.

Saugų kaimas

skyrimas Kryžius 1946 m. kovo 19 d. žuvusių Kęstučio apygardos būrio vado S. Noreikos-Smilgos ir V. Dukausko atminimui.

Aut. arch. G. Tiškus.
Pašventintas 1997 m. rugpjūčio 23 d.

Žaiginio kaimas

Kapinės.

skyrimas Paminklas Žaiginio parapijos žmonių, nukentėjusių sovietinės okupacijos metu, atminimui.

Pastatytas 1989 m.

VIDUKLĖS SENIŪNIJA

Viduklės miestelis

Šalia vasaros estrados.

skyrimas Stogastulpis Lietuvos Atgimimui.

Tytuvėnų g.

skyrimas Kryžius šioje vietoje niekintų 1944–1953 m. Viduklės apylinkėse žuvusių partizanų atminimui.

Kapinės.

skyrimas Antkapinis paminklas šioje vietoje palaidotų 1944–1943 m. Viduklės apylinkėse žuvusių Kęstučio apygardos partizanų atminimui.

Pastatytas 1990 m.

Paupio kaimas

Kapinės.

skyrimas Antkapinis kryžius čia palaidoto 1947 m. birželio 13 d. kautynėse su enakvėdistais sužeisto ir po sužeidimo mirusio Kęstučio apygardos Lydžio rinktinės Mindaugo būrio partizano J. Dobilaičio–Motiejuko atminimui.

skyrimas Antkapinis kryžius čia palaidoto 1945 m. liepos mėn. Šimkaičių enkavėdistų nužudyto Paviščiovio k. gyventojo S. Steponaičio atminimui.

skyrimas Antkapinis kryžius čia palaidoto 1945 m. balandžio 28 d. kautynėse su Šimkaičių enkavėdistais žuvusio Kęstučio apygardos Lydžio rinktinės A. Stoškaus – Railos būrio partizano J. Bakšio atminimui.

skyrimas Antkapinė plokštė čia palaidoto 1947 m. gegužės 24 d. kautynėse žuvusio Kęstučio apygardos Lydžio rinktinės būrio vado A. Jonikos-Rolando atminimui.

Pastatyta 2001 m.

Kėdainių urėdija, Pašušvio girininkija, 35 kvart.

skyrimas Paminklas 1945 m. vasario 15 d. žuvusių Kęstučio apygardos V. Pabarčiaus būrio partizanų atminimui.

Aut. J. Meškuotis.
Pašventintas 2000 m. gegužės 28 d.

Raseinių urėdija, Padubysio girininkija, Bedančių miškas

skyrimas Paminklas šiame miške 1948 m. gruodžio 3 d. įvykusio mūšio ir jame žuvusių partizanų atminimui.

  Parengė MD vyriausioji specialistė Rūta Trimonienė

Elegant Double.gif (808 bytes)

I PRADZIAAtnaujinta: 2004-11-16
Pasiūlymai ir pastabos - daiva@genocid.lt

© Lietuvos gyventojų genocido ir rezistencijos tyrimo centras