LGGRTC LOGO

 

 

Laisvės aikštė

skyrimas Paminklas šioje vietoje niekintų 1945–1954 m. Prienų apylinkėse žuvusių partizanų atminimui.

Aut. skulptorius S. Žirgulis, architektai D. ir J. Križinauskai.
Pastatytas 1994 m.

J. Basanavičiaus / Kęstučio g.

Prienai
„Žiburio” gimnazijos kiemas.

skyrimas Paminklas ir atminimo lentelė šioje vietoje užkastų 1945–1952 m. Prienų apylinkėse žuvusių nežinomų partizanų atminimui.

Pastatytas 1992 m.

Prienų Kristaus Apsireiškimo bažnyčios šventorius

Prienai Prienai

skyrimas Kryžius Prienų „Žiburio” gimnazijos mokytojų ir mokinių, žuvusių rezistenciniame judėjime, kalėjimuose ir lageriuose, atminimui.

Aut. Samsanavičius.
Pastatytas 1990 m.

Prienų Kristaus Apsireiškimo bažnyčia

Prienai

skyrimas Atminimo lenta šioje bažnyčioje 1970 m. kovo 5 d.–1972 m. rugsėjo 26 d. vikaru dirbusio J. Zdebskio, 1986 m. vasaro 5 d. nužudyto KGB, atminimui.

Atidengta 1998 04 18.

Martišiaus g. 9

Prienų krašto muziejus.

skyrimas Atminimo lenta LLKS Pietų Lietuvos partizanų srities vado, pulkininko, 3-iojo laipsnio Vyčio kryžiaus ordino kavalieriaus Sergijaus Staniškio-Lito, žuvusio 1953 m. vasario 3 d. Prienų šile, atminimui.

Aut. skulptorius J. Jagėla, architektė V. Molienė.
Atidengta 1999 09 17.

skyrimas Atminimo lenta Dainavos apygardos štabo karininko, 1-ojo laipsnio Vyčio kryžiaus ordino kavalieriaus, pulkininko leitenanto Jurgio Krikščiūno-Rimvydo, žuvusio 1949 m. gruodžio 15 d. Šlynakiemio k., Punsko vlsč., Suvalkuose, Lenkijoje, atminimui.

Aut. skulptorius J. Jagėla, architektė V. Molienė.
Atidengta 1999 08 15.

skyrimas Kryžius Bendro demokratinio pasipriešinimo sąjūdžio prezidiumo įgaliotinio, kapitono, 1-ojo laipsnio Vyčio kryžiaus ordino kavalieriaus K. Pyplio-Mažyčio, žuvusio 1949 m. rugsėjo 23 d. Kalesnykų miške netoli Būdos k., Daugų vlsč., Alytaus aps., atminimui.

Prienai Prienai
Aut. A. Sakalauskas.
Pastatytas 1998 m. Pašventintas 1998 03 10.

J. Basanavičiaus / Kęstučio g.

Prienai Prienai
Prienų senosios kapinės.

skyrimas Kryžius šioje vietoje slapta palaidotų 1946 m. birželio 7 d. Pagraižio miške žuvusio Tauro apygardos Geležinio Vilko rinktinės vado Juozo Stravinsko–Kardo, Žiedo, 1946 m. rugpjūčio 6 d. Čiudiškių k. žuvusių Tauro apygardos Geležinio Vilko rinktinės Dešinio būrio partizanų Vinco Gerulio-Tvoros, Jurgio Kučinsko-Genio, Vinco Morkūno-Audros ir 1946 m. rugpjūčio 17 d. Šauliškių k. žuvusių Tauro apygardos partizanų Motiejaus Frankos-Ispano ir Jurgio Pinkvartos-Berželio atminimui.

Pastatytas 20 a. antroje pusėje.
Atstatytas 2001 m.

Prienų naujosios kapinės

Prienai

skyrimas Koplytstulpis šioje vietoje 1989 m. rugsėjo 16 d. perlaidoto Štuthofo koncentracijos stovyklos kalinio A. Šapalo, mirusio 1945 m. balandžio 19 d. Pucko mieste, Lenkijoje, atminimui.

Prienų šilo pakraštys

Prienai
Kauno–Alytaus–Prienų–Marijampolės sankryža.

skyrimas Paminklas šioje vietoje užkastų 1945–1954 m. Prienų apylinkėse žuvusių Tauro apygardos Geležinio Vilko rinktinės ir Dainavos apygardos Dzūkų rinktinės partizanų atminimui.

Pašventintas 1992 11 22.

Parengė MD vyriausioji specialistė Rūta Trimonienė

Elegant Double.gif (808 bytes)

I PRADZIAAtnaujinta: 2006-04-25
Pasiūlymai ir pastabos - Daiva Judeikytė

© Lietuvos gyventojų genocido ir rezistencijos tyrimo centras