LGGRTC LOGO

 

 

Gedimino g.

Kaišiadorys Kaišiadorys
Miesto skveras tarp Gedimino g. ir Kaišiadorių geležinkelio stoties.

skyrimas Paminklas Kaišiadorių miesto ir rajono tremtinių bei politinių kalinių, žuvusių tremtyje ir lageriuose, atminimui.

Aut. architektas Stasys Petrauskas, keramikė Audronė Skarbaliūtė.
Pastatytas 1996 m. Pašventintas 1996 06 14.
(Daugiau skaitykite žurnale „Genocidas ir rezistencija“)

J. Misiūno aikštė

Kaišiadorys
Kaišiadorių geležinkelio pastatas.

skyrimas Paminklinė lenta šioje stotyje Antrojo pasaulinio karo metais geležinkelio apsaugos policijos viršininku dirbusio Didžiosios kovos apygardos vado Jono Misiūno-Žalio Velnio atminimui.

Aut. A. Pševaluckas.
Atidengta 1997 03 11.
(Daugiau skaitykite žurnale „Genocidas ir rezistencija“)

Brazio g.

Kaišiadorys Kaišiadorys
Kaišiadorių Kristaus Atsimainymo katedros šventorius.

skyrimas Kryžius Kaišiadorių miesto ir rajono tremtinių bei politinių kalinių atminimui.

Aut. Algis Šalkauskas.
Pašventintas 1989 06 14.
(Daugiau skaitykite žurnale „Genocidas ir rezistencija“)

Naujosios Kaišiadorių kapinės

Kaišiadorys Kaišiadorys

skyrimas Koplyčia Kaišiadorių krašto partizanų atminimui.

Aut. architektas Stasys Petrauskas, keramikė Audronė Skarbaliūtė, vitražistas Kazimieras Morkūnas.
Pastatyta 1998 m.
(Daugiau skaitykite žurnale „Genocidas ir rezistencija“)

Miesto rytinė dalis

Kaišiadorys Kaišiadorys
Buvusios žvyrduobės.

skyrimas Kryžius šioje vietoje užkastų 1944–1954 m. Kaišiadorių apylinkėse žuvusių Didžiosios Kovos apygardos partizanų atminimui.

Aut. Algis Šalkauskas.
Pastatytas 1995 m.
(Daugiau skaitykite žurnale „Genocidas ir rezistencija“)

Miesto vakarinė dalis

Kaišiadorys Kaišiadorys
Kelias Kaišiadorys–Antakalnis.

skyrimas Kryžius šioje vietoje 1941 m. birželio 24 d. besitraukiančios Raudonosios armijos kareivių nužudyto Merkinės klebono Andriaus Juknevičiaus atminimui.

Pastatytas Antrojo pasaulinio karo metais.
Atstatytas 1989 m.

Parengė MD vyriausioji specialistė Rūta Trimonienė

Elegant Double.gif (808 bytes)

I PRADZIAAtnaujinta: 2005-07-19
Pasiūlymai ir pastabos - Daiva Judeikytė

© Lietuvos gyventojų genocido ir rezistencijos tyrimo centras