LGGRTC LOGO

 

Paminklai genocido aukoms ir rezistencijos dalyviams atminti Jurbarke

 

Vydūno g. 15

skyrimas Paminklinis akmuo Jurbarko A. Giedraičio–Giedriaus gimnazijos mokinių – pirmųjų sovietinio genocido aukų – atminimui.

Aut. arch. R. Eigelis ir G. Gadliauskienė.
Atidengtas 1999 m. gegužės 21 d.

Vydūno g. 21

skyrimas Paminklinė lenta šiame pastate 1941–1943 m. mokytojavusio P. Paulaičio, subūrusio pirmuosius partizanų būrius Jurbarko r., atminimui.

Atidengta 1992 m. rugpjūčio 16 d.

K. Donelaičio g.

skyrimas Kryžius šioje vietoje niekintų 1949–1953 m. Jurbarko apylinkėse žuvusių partizanų atminimui.

Aut. tautodailininkas Z. Morlencas ir A. Balašaitis.
Atidengtas 1990 m. vasario 15 d.

Statybininkų g. 2

skyrimas Paminklinė plokštė šioje vietoje buvusioje sodyboje gimusio ir augusio P. Paulaičio–Aido, subūrusio pirmuosius partizanų būrius Jurbarko r., atminimui.

Atidengta 1992 m. rugpjūčio 16 d.

Muitinės g.

skyrimas Paminklas šioje vietoje užkastų 1944–1953 m. Jurbarko apylinkėse žuvusių Kęstučio apygardos partizanų atminimui.

Aut. arch. R. Kamaitis.
Atidengtas 1993 m. rugsėjo 8 d.

Muitinės g.

skyrimas Kryžius šioje vietoje buvusių užkastų žuvusių 9 Kęstučio apygardos partizanų atminimui.

Aut. polit. kalinys V. Tamulis.
Atidengtas 1995 m. rugpjūčio 31 d.

Vydūno g.

Miesto kapinės.

skyrimas Memorialas šioje vietoje palaidotų 1989 m. spalio mėn. Naujasodžių k. rastų 2 partizanų palaikų, 1992 m. rugpjūčio 30 d. įvairiose Jurbarko r. vietose rastų 4 partizanų palaikų ir 1993 m. spalio 29–30 d. Muitinės g. Jurbarko mieste rastų 9 neatpažintų partizanų palaikų bei visų 1945–1957 m. Jurbarko r. žuvusių Kęstučio apygardos partizanų atminimui.

Aut. arch. A. Žvinys.
Atidengtas 1991 m. lapkričio 23 d.

skyrimas Stogastulpis ir memorialinės plokštės Jurbarko r. žmonių, žuvusių tremtyje ir lageriuose sovietinės okupacijos metu, atminimui.

Aut. tautodailininkas A. Šafranas.
Atidengtas 1989 m. birželio 14 d.

skyrimas Antkapinis paminklas 1994 m. šioje vietoje palaidotos Kęstučio apygardos partizanės, politinės kalinės M. Žiliūtės-Eglutės atminimui.

Aut. tautodailininkė J. Baranauskienė.
Atidengtas 1994 m.

skyrimas Antkapinis paminklas šioje vietoje palaidoto Jungtinės Kęstučio apygardos partizano A. Adomaičio–Špoko, žuvusio 1945 m. lapkričio mėn., ir Vytauto Adomaičio–Žilvino, žuvusio Aukštaitijoje, atminimui.

Pastatytas 1941 m. Atminimo lenta pritvirtinta 1991 m.

skyrimas Antkapinė plokštė šioje vietoje 1989 m. palaidotų Kęstučio apygardos partizano S. Mačiulio-Felikso, žuvusio 1947 m. rugsėjo mėn., ir 1990 m. iš Krasnojarsko krašto parvežtų tremtyje mirusių J. Mačiulio ir J. Mačiulio atminimui.

Pastatyta 1984 m.

skyrimas Antkapinė plokštė šioje vietoje 1958 m. palaidoto Jungtinės Kęstučio apygardos partizano, politinio kalinio P. Puišio atminimui.

Pastatyta 1966 m.

Parengė MD vyriausioji specialistė Rūta Trimonienė

Elegant Double.gif (808 bytes)

I PRADZIAAtnaujinta: 2005-05-03
Pasiūlymai ir pastabos - daiva@genocid.lt

© Lietuvos gyventojų genocido ir rezistencijos tyrimo centras