LGGRTC LOGO

 

 

        JONIŠKIO MIESTAS

Švč. Mergelės Marijos ėmimo į dangų bažnyčios šventorius

Joniškis

skyrimas Antkapinis paminklas šioje vietoje palaidotų 1941 m. birželio 27 d. besitraukiančios Raudonosios armijos kareivių nužudytų kunigo P. Racevičiaus ir zakristijono V. Kaselio atminimui.

Pastatytas 1941–1942 m.

Stoties g.

Joniškis
Geležinkelio stoties pastatas.

skyrimas Atminimo lenta iš šios stoties ištremtų Joniškio krašto žmonių atminimui.

Atidengta 1997 m.

Senosios Joniškio kapinės

skyrimas Simbolinis antkapinis paminklas 1951 m. spalio 1 d. žuvusių Prisikėlimo apygardos Kunigaikščio Žvelgaičio rinktinės Tautvydo tėvūnijos partizanų D. Kudlos-Kukučio ir P. Pyragio-Gegužio atminimui.

Aut. S. Plienius.
Pastatytas 2001 m.

Naujosios Joniškio kapinės

Joniškis

skyrimas Antkapinis paminklas 1991 m. ir 1993 m. iš Viganės miškelio iškastų ir šioje vietoje palaidotų Joniškio apylinkėse žuvusių septynių Prisikėlimo apygardos Kunigaikščio Žvelgaičio rinktinės Tautvydo tėvūnijos partizanų atminimui.

Pastatytas 1996 m.

skyrimas Antkapinis kryžius 1991 m. rugsėjo 15 d. iš Viganės miškelio iškastų ir šioje vietoje palaidotų 1945 m. gruodžio 8 d. Mantoriškių miško kautynėse žuvusių trylikos Genio kuopos Alksnio ir Ąžuolo būrių partizanų atminimui.

Joniškis Joniškis
Aut. A. Stačkus.
Atidengtas 1989 m. birželio mėn.

skyrimas Antkapinis paminklas 1990 m. iš Viganės miškelio iškastų ir šioje vietoje palaidotų 1950 m. gruodžio 26 d. Vilkų sodyboje Vytarčių k., Pašvitinio vlsč. žuvusių Prisikėlimo apygardos Kunigaikščio Žvelgaičio rinktinės Tautvydo tėvūnijos partizanų V. Kazlausko-Žlėgos ir J. Mačėno-Viesulo atminimui.

jonisk6_m.jpg (5202 bytes)
Pastatytas 1991 m.

        JONIŠKIO RAJONAS

GAIŽAIČIŲ SENIŪNIJA

Joniškio urėdija, Mikaičių girininkija, Tyrelio miško 69 kvart. (Akmenų sala)

Joniškis Joniškis Joniškis

skyrimas Paminklinis akmuo šioje vietoje 1945–1946 m. buvusios Genio kuopos, vadovaujamos ltn. M. Kliausiaus-Tautvydo partizanų stovyklos atminimui.

Yra atstatyta partizanų žeminė, sutvarkyta šaltinėlio vieta.
Pastatytas 2001 m.

Mikaičių girininkija, Girkančių miškas. 14 kvart.

skyrimas Antkapinis paminklas šiame miške 1946 m.rudenį žuvusių ir čia palaidotų partizanų Adomo ir Antano Tamašauskų atminimui.

Pastatytas 2003 m.

Joniškio urėdija, Juodeikių girininkija, Žagarės miško 96 kvart.

Joniškis Joniškis

skyrimas Paminklinis akmuo šiame miške 1945 m. gruodžio 8 d. Mantoriškių kautynėse žuvusių 11 Genio kuopos Alksnio ir Ąžuolo būrių partizanų atminimui.

Pastatytas 1999 m.

KEPALIŲ SENIŪNIJA

Gasčiūnų kaimas

Joniškis

skyrimas Paminklinis akmuo šioje vietoje buvusiame M. Vainausko klojime 1945 m. balandžio 18 d. Joniškio sovietinės įgulos kareivių gyvų sudegintų 20 Gasčiūnų ir aplinkinių kaimų jaunuolių atminimui.

Pastatytas 1995 m.

Gasčiūnų kaimo kapinės

Joniškis Joniškis

skyrimas Kryžius šioje vietoje palaidotų Gasčiūnų kaime 1945 m. balandžio 18 d. Joniškio sovietinės įgulos kareivių gyvų sudegintų 20 Gasčiūnų ir aplinkinių kaimų jaunuolių atminimui.

Aut. A. Stočkus.
Pastatytas 1989 m.
Mikšių šeimos kapavietė. Joniškis

skyrimas Simbolinis antkapinis paminklas 1946 m. gegužės 9 d. stribų nužudyto J. Mikšio atminimui.

Pastatytas XX a. šeštajame-septintajame dešimtmetyje.
Kirnų šeimos kapavietė Joniškis

skyrimas Simbolinis antkapinis paminklas 1948 m. enkavėdistų nužudytų brolių Domijono ir Bronislavo Kirnų atminimui.

Pastatytas XX a. šeštajame dešimtmetyje.

KRIUKŲ SENIŪNIJA

Joniškis Joniškis

Kriukų miestelis

Prie vandentiekio bokšto.

skyrimas Paminklinis akmuo šioje vietoje užkastų 1945 m. liepos 20 d. Kriukų miškelyje žuvusių E. Linausko būrio vado E. Linausko ir partizanų V. Jagrio, A. Jarulio bei J. Kvetkaus atminimui.

Pastatytas 1994 m.

SATKŪNŲ SENIŪNIJA

Joniškis

Gudaičių kaimas

skyrimas Paminklinis akmuo buvusiame A. Mykolaičio miškelyje 1949 m. gruodžio 7 d. žuvusių Prisikėlimo apygardos Kunigaikščio Žvelgaičio rinktinės Tautvydo tėvūnijos V. Gusčiaus grupės vado V. Gusčiaus-Medikuičio, Medžio ir partizanų S. Balčiūno, M. Jagrio-Karpio, G. Petraitytės-Vaiko bei R. Vaitiekūno-Žemaičio atminimui.

Pašventintas 1992 m. rugsėjo 25 d.

Milvydžių kaimas

Joniškis
Kapinės.

skyrimas Antkapinė plokštė šioje vietoje palaidoto 1945 m. gruodžio 7 d. Daunoravos miške žuvusio Klevo būrio partizano Juozo Burnicko-Miškinio atminimui.

Paguldyta 1994–1996 m.

skyrimas Atminimo lenta šioje vietoje slapta palaidotų 1947 m. žuvusių nežinomų Genio rinktinės partizanų Aro ir Vanago atminimui.

Joniškis Joniškis
Pastatyta 1999 m.

skyrimas Atminimo lenta šioje vietoje slapta palaidoto1948 m. žuvusio nežinomo partizano atminimui.

Joniškis Joniškis
Pastatyta 1999 m.

Daunoravos miškas

Joniškis Joniškis

skyrimas Paminklinė kompozicija šioje vietoje žuvusių Prisikėlimo apygardos Kunigaikščio Žvelgaičio rinktinės vado K. Mikėno-Balandžio, Gegužio, Kunigaikščio Žvelgaičio rinktinės Tautvydo tėvūnijos vado J. Kilčiausko-Merkuro, Dėdės, Šalnos, Tautvydo tėvūnijos štabo viršininko K. Galiausko-Mėnulio, Kunigaikščio Žvelgaičio rinktinės štabo viršininko B. Leveikos-Nagliaus, Komaro ir Tautvydo tėvūnijos bendrojo skyriaus viršininko A. Lukšio-Polos, Nevėžio atminimui.

Tipinio atminimo ženklo aut. diz. R. Navickas.
Pašventinta 2000 09 06.

Joniškio urėdija, Satkūnų girininkija, Viganės miško 62 kvart., 1 sklypas

Joniškis Joniškis

skyrimas Paminklinis akmuo ir kryžiai šioje vietoje buvusių užkastų 1945–1953 m. Joniškio apylinkėse žuvusių Genio (vėliau – Voverės, Prisikėlimo apygardos Kunigaikščio Žvelgaičio rinktinės) partizanų atminimui.

Pastatytas 1992 m.

SAUGĖLAUKIO SENIŪNIJA

Joniškis

Pošupių kaimas

Kapinės.

skyrimas Simbolinis antkapinis kryžius 1951 m. spalio 1 d. Bivainių miške žuvusių paskutiniųjų Prisikėlimo apygardos Kunigaikščio Žvelgaičio rinktinės Tautvydo tėvūnijos partizanų J. Kilčiausko-Merkuro, Dėdės, Šalnos ir P. Pyragio-Gegužio atminimui.

Pastatytas 1996 m.

SKAISTGIRIO SENIŪNIJA

Joniškis

Skaistgirio miestelis

Buvusio Budraičių kaimo vieta.

skyrimas Paminklinis akmuo sovietų okupacijos metu sunaikinto Budraičių kaimo ir ištremtų jo gyventojų atminimui.

Pastatytas 2000 m.

Šluostikio kaimas

Joniškis Joniškis
Ant Viešetnės upelio kranto. Kelio Jobiškis–Žagarė 12 km.

skyrimas Stogastulpis buvusioje I. Kudlos sodyboje 1946 m. rugsėjo 13 d. žuvusių partizanų J. Gaudužo-Urkio, P. Gaudužo-Lašiniuočio, Podino, J. Ramašausko-Algimanto, Korzono, V. Kaknavičiaus-Geručio ir A. Ramašausko-Tiutės atminimui.

Aut. A. Stočkus.
Pastatytas 1994 12 03.

Joniškio urėdija, Jurdaičių girininkija, Jurdaičių miško 70 kvart.

Joniškis

skyrimas Lietuvos kario kryžius buvusioje 1949 m. rugpjūčio mėn. žuvusio Prisikėlimo apygardos Kunigaikščio Žvelgaičio rinktinės vado P. Muningio-Žvelgaičio palaidojimo vietoje.

Aut. S. Plienius.
Pastatytas 2003 m.

ŽAGARĖS SENIŪNIJA

Joniškis

Žagarės miestas

Centras.

skyrimas Paminklas šioje vietoje niekintų 1944–1953 m. Žagarės apylinkėse žuvusių partizanų atminimui.

Pastatytas 1998 m.

Raktuvės g. 1

Joniškis

Paminklinė lenta prie šio namo 1941 m. naktį iš birželio 29 d. į 30 d. žuvusio Žagarės šaulių sąjungos nario, saugojusio tiltą nuo susprogdinimo, J. Baranausko atminimui.

Atidengta 1998 m. vasario 16 d.

Naujosios katalikų bažnyčios šventorius

Joniškis

skyrimas Kryžius Žagarės krašto žmonių, nukentėjusių nuo sovietinės okupacijos, atminimui.

Aut. J. Jarulis.
Pastatytas 1989 m.

P. Avižonio g. 5

Joniškis

skyrimas Atminimo lenta šiame name 1961–1988 m. tremtyje gyvenusio vyskupo Julijono Steponavičiaus atminimui.

Atidengta 1991 (1992) m.

Senosios Raktuvės kapinės

Joniškis Joniškis

skyrimas Kryžius Žagarės krašto žmonių, nukentėjusių nuo sovietinės okupacijos, atminimui.

Pastatytas 1989 m.

skyrimas Antkapinis paminklas šioje vietoje palaidoto Žagarėje 1941 m. naktį iš birželio 29 d. į 30 d. žuvusio Žagarės šaulių sąjungos nario, saugojusio tiltą nuo susprogdinimo, J. Baranausko atminimui.

Joniškis
Pastatytas 1941–1942 m.

skyrimas Kryžius šioje vietoje palaidoto Genio kuopos partizano J. Arlausko, žuvusio 1947 m. nelaimingo atsitikimo metu Gražaičių k., atminimui.

Joniškis
Aut. J. Jarulis.
Pastatytas 1995 m.

skyrimas Paminklas Žagarės krašto žmonių – sovietinio genocido aukų – atminimui.

Joniškis Joniškis
Aut. V. Maižius.
Pastatytas 1989 m.
Liuberskių šeimos kapavietė. Joniškis Joniškis

skyrimas Simbolinis antkapinis paminklas 1958 m. žuvusio Prisikėlimo apygardos Kunigaikščio Žvelgaičio rinktinės Juozapavičiaus tėvūnijos Ąžuolo būrio partizano K. Liuberskio-Žvainio, Rimvydo atminimui.

Pastatytas XX a. ketvirtajame dešimtmetyje.
Senieji latvių kapai. Joniškis

skyrimas Kryžius šioje vietoje buvusioje žvyrduobėje užkasto 1951 m. sausio 18 d. žuvusio Prisikėlimo apygardos Kunigaikščio Žvelgaičio rinktinės partizano V. Gasparaičio atminimui.

Pastatytas XX a. 9-ajame dešimtmetyje.

skyrimas Kryžius šioje vietoje buvusioje žvyrduobėje užkastų 1951 m. sausio 19 d. Jurdaičių miške žuvusių Prisikėlimo apygardos Kunigaikščio Žvelgaičio rinktinės partizanų S. Jonučio-Šermukšnio ir G. Ramanauskienės-Dobilo, Žemaitės atminimui.

Joniškis
Pastatytas XX a. 9-ajame dešimtmetyje.

Parengė MD vyriausioji specialistė Rūta Trimonienė

Elegant Double.gif (808 bytes)

I PRADZIAAtnaujinta: 2006-04-05
Pasiūlymai ir pastabos - Daiva Judeikytė

© Lietuvos gyventojų genocido ir rezistencijos tyrimo centras