LGGRTC LOGO

 

Paminklai genocido aukoms ir rezistencijos dalyviams atminti Jonavos rajone

 

JONAVOS MIESTAS

Panerių g.

Jonava Jonava

skyrimas Memorialas Neries pakrantėje užkastų 1944–1955 m. Jonavos apylinkėse žuvusių ir Jonavos NKVD–MVD–MGB pastate nužudytų Didžiosios Kovos apygardos partizanų atminimui.

Koplytstulpio aut. A. Kučinskas ir A. Mačiulytė.
Pašventintas 1990 m. birželio 14 d.
Kryžiaus aut. Z. Kancevičius. Jonava
Pašventintas 1994 m. lapkričio 13 d.
Paminklo aut. arch. V. Juraška ir A. Akelis. Jonava  Jonava Jonava
Atidengtas 1994 m. lapkričio 14 d.

Stoties g.

Jonava Jonava
Geležinkelio stoties pastatas.

skyrimas Atminimo lenta iš šios stoties ištremtų Lietuvos piliečių atminimui.

Atidengta 1989 m. birželio 13 d.

J. Basanavičiaus g.

Jonava Jonava Jonava Jonava
Atminimo parkas.

skyrimas Paminklas čia 1941 m. birželio mėn. besitraukiančios RA kareivių sušaudytų suimtų 25–ių Šaulių sąjungos ir Jaunalietuvių organizacijos narių atminimui.

Aut. A. Rutkauskienė.
Atidengtas 1997 m.
Jonava

AB „Žiezdrė“

skyrimas Kryžius šioje vietoje 1941 m. birželio 25 d. besitraukiančios RA kareivių sušaudyto Skarulių bažnyčios klebono P. Vitkausko atminimui.

Pašventintas 1989 m. liepos 26 d.

Skarulių bažnyčios šventoriaus kapinės

Jonava

skyrimas Antkapinis paminklas 1941 m. birželio 25 d. besitraukiančios RA kareivių sušaudytų kunigų Pr. Vitkausko, B. Vėgėlės ir Z. Stankevičiaus atminimui.

Pašventintas 1958 m. rugsėjo 9 d.

skyrimas 1989 m. palaidotos tremtyje Igarkos mieste Krasnojarsko kr. 1951 m. mirusios A. Maročkienės kapas. Yra pastatytas antkapinis paminklas.

Jonava

JONAVOS RAJONAS

BUKONIŲ SENIŪNIJA

Karaliūnų k.

Levinsko sodyba.

skyrimas Kryžius šioje vietoje buvusioje A. Jačionio sodyboje 1949 m. vasario 6 d. žuvusių Vyčio apygardos P. Raišio-Žilvičio būrio partizanų R. Treščinsko-Lazdyno, Kardo ir A. Bakšinsko-Aro, Džiugo atminimui.

Aut. A. Kazlauskas
Pašventintas 2004 m. rugpjūčio 21 d.
Karaliūnų k. kapinės.

skyrimas Antkapinis paminklas čia palaidotų 1941 m. birželio 25 d. besitraukiančios RA kareivių nužudytų tėvo Vinco ir sūnaus Domino Sadauskų atminimui.

Pašventintas 1943 m. spalio 30 d.

KULVOS SENIŪNIJA

Kulvos miestelis

1–osios kapinės.

skyrimas Antkapinis paminklas čia palaidotų 1945 m. vasario 6 d. nužudytų besislapstančių nuo mobilizacijos į SA Ručiūnų k. vyrų A. Kazlausko, J. Kazlausko, J. Baltaduonio, M. Baltaduonio, F. Gėbliausko ir R. Kulakausko atminimui.

Pašventintas 1995 m.

Martyniškių kaimas

Jonava Jonava

skyrimas Kryžius šioje vietoje 1945 m. vasario 6 d. nužudytų besislapstančių nuo mobilizacijos į SA Ručiūnų k. vyrų  A. Kazlausko, J. Kazlausko, J. Baltaduonio, M. Baltaduonio, F. Gėbliausko ir R. Kulakausko atminimui.

Aut. A. Kazlauskas.
Pašventintas 1990 m. birželio 30 d.

Salaminų kaimas

skyrimas Kryžius rezistencijos dalyviams atminti.

Aut. V. Čepšys.
Pastatytas 1989 m.

Šmatų kaimas

jonava23_m.jpg (3917 bytes)
Jonavos kapinės.

skyrimas Kryžius Jonavos rajono gyventojų – sovietinio genocido aukų – atminimui.

Pastatytas 1989 m.

skyrimas Tremtinių koplyčia.

Aut. arch. L. Preišegalavičienė, kalvis K. Šimkus, dail. S. Savickas.
Pašventinta 1992 m. birželio 13 d.

skyrimas 1989 m. perlaidoto tremtyje Igarkos mieste Krasnojarsko kr. 1950 m. mirusio V. Eimonto kapas.

Yra pastatytas antkapinis koplytstulpis.

skyrimas 1989 m. liepos 21 d. perlaidoto tremtyje Sergejevkos k., Mansko r., Krasnojarsko kr. 1954 m. mirusio J. Brazio kapas.

Yra pastatytas antkapinis paminklas.

skyrimas 1990 m. perlaidoto tremtyje Syktyvkare, Komijoje, 1964 m. mirusio A. Katkaus kapas.

Yra pastatytas antkapinis paminklas.

skyrimas 1990 m. perlaidotos tremtyje Syktyvkare, Komijoje, 1957 m. mirusios P. Lenkauskienės ir 1966 m. mirusio jos vyro A. Lenkausko kapas.

Yra pastatytas antkapinis paminklas.

skyrimas 1989 m. perlaidoto Verchnij Užet k., Šitkos r., Irkutsko sr. 1953 m. mirusio V. Sadausko ir 1949 m. mirusios A. Kintienės kapas.

Yra pastatytas antkapinis paminklas.

skyrimas 1990 m. perlaidoto tremtyje Syktyvkare, Komijoje, 1941 m. mirusio A. Stanevičiaus ir tremtyje mirusių jo sūnų Andriaus ir Zbignevo Stanevičių kapas.

Yra pastatytas antkapinis paminklas.

Vanagiškių kaimas

Jonava

skyrimas Koplytstulpis šioje vietoje buvusioje Viktorausko sodyboje 1955 m. sausio 17 d. kautynėse žuvusių Vyčio apygardos P. Raišio-Žilvičio būrio partizanų J. Bartosevičiaus-Vėtrungės ir V. Žukausko-Mėnulio atminimui.

Aut. A. Narkevičius ir J. Listvina.
Pašventintas 1999 m. birželio mėn.

RUKLOS SENIŪNIJA

„Achemos“ teritorija.

skyrimas Kryžius šioje vietoje 1941 m. birželio 25 d. besitraukiančios RA kareivių nužudytų kunigų B. Vėgėlės ir Z. Stankevičiaus atminimui.

Pašventintas 1989 m. liepos 26 d.

ŠILŲ SENIŪNIJA

Bazilionių kaimas

skyrimas Koplytstulpis šioje vietoje buvusioje Sidnikavičiaus sodyboje 1948 m. lapkričio 12 d. žuvusio Vyčio apygardos P. Raišio-Žilvičio būrio partizano J. Vasiliausko-Balandžio atminimui.

Aut. A. Narkevičius.
Pašventintas 2003 m. lapkričio 15 d.

Markutiškių kaimas

skyrimas Kryžius rezistencijos aukoms atminti.

Aut. D. Gediminskas.
Atstatytas 1990 m.
Pašventintas 1990 m. birželio 2 d.

UPNINKŲ SENIŪNIJA

Jonava Jonava

Upninkų miestelis

Buvęs Gudonių kaimas.

skyrimas Kryžius šioje vietoje buvusioje partizanų ryšininko K. Stepšio sodyboje 1945 m. kovo 2 d. kautynėse žuvusių Didžiosios Kovos apygardos Slyvos būrio partizanų atminimui.

Aut. Z. Koncevičius.
Pašventintas 1995 m. pavasarį.

Kapinės

skyrimas Antkapinis paminklas čia palaidotų 1945 m. kovo 2 d. K. Stepšio sodyboje per kautynes žuvusių Didžiosios Kovos apygardos Slyvos būrio partizanų J. Lukšos, D. Augūno ir D. Palaimos atminimui.

Aut. V.Gilius.

skyrimas Antkapinis paminklas čia palaidotų 1945 m. kovo 2 d. Gudonių k. kautynėse tarp Didžiosios Kovos apygardos Slyvos būrio partizanų ir SA įgulos kareivių žuvusių Stepšių šeimos narių atminimui.

jonava47_m.jpg (4173 bytes)
Pastatytas XX a penktajame dešimtmetyje.

skyrimas 1990 m. perlaidoto tremtyje Intos m., Komijoje, 1956 m. mirusio G. Ketvirčio kapas.

Yra pastatytas antkapinis paminklas.

Vareikių kaimas

Buvusi Ignatavičių sodyba.

skyrimas Kryžius 1941 m. tremtinių Ignatavičių šeimos narių atminimui.

Pašventintas 1990 m. birželio 13 d.

Jonavos urėdija, Upninkų girininkija, Vareikių miško 10 kvart.

skyrimas Kryžius čia buvusiame bunkeryje 1949 m. vasario 9 d. žuvusių Didžiosios Kovos apygardos B rinktinės 4–ojo bataliono vado V. Vinckaus-Kardo, būrio vadas E. Svilo–Slyvos ir Dobilo būrio partizano V. Macijausko-Aitvaro atminimui.

Aut. Z. Koncevičius.
Pašventintas 1995 m.

ŽEIMIŲ SENIŪNIJA

Žeimių miestelis

Aikštė tarp bažnyčios ir seniūnijos.

skyrimas Koplytėlė šioje vietoje niekintų 1945 m. Žeimių apylinkėse žuvusių partizanų atminimui.

Aut. skulpt. K. Bogdanas, arch. V. Brėdikis.
Pašventintas 1997 m. lapkričio 13 d.

Mokyklos g. 1

Žeimių mokyklos pastatas.

skyrimas Paminklinė lenta mokyklos mokytojo J. Garbšio, nužudyto sovietinių aktyvistų 1941 m. birželio 14 d., atminimui.

Atidengta 1996 m. birželio 14 d.

Žeimių senosios nebeveikiančio kapinės

jonava58_m.jpg (3179 bytes)

skyrimas Kryžius šioje vietoje užkastų Žeimių apylinkėse žuvusių partizanų atminimui.

Aut. A. Narkevičius ir L. Heningas.
Pašventintas 1996 m. birželio 14 d.

Žeimių naujosios kapinės

skyrimas 1989 m. liepos 21 d. perlaidoto tremtyje Igarkos m. Krasnojarsko kr. 1952 m. mirusio E. Šimo kapas.

Yra pastatytas antkapinis paminklas.

skyrimas 1989 m. liepos 21 d. perlaidoto tremtyje Sagano k., Užuro r., Krasnojarsko kr. 1957 m. mirusio P. Jakšto kapas.

Yra pastatytas antkapinis paminklas.

Parengė MD vyriausioji specialistė Rūta Trimonienė

Elegant Double.gif (808 bytes)

I PRADZIAAtnaujinta: 2005-04-19
Pasiūlymai ir pastabos - daiva@genocid.lt

© Lietuvos gyventojų genocido ir rezistencijos tyrimo centras