LGGRTC LOGO

 

Paminklai genocido aukoms ir rezistencijos dalyviams atminti Elektrėnų rajone

 

ELEKTRĖNŲ SENIŪNIJA

Migūčionių kaimas

Kapinės.

skyrimas Antkapinis paminklas šioje vietoje palaidoto Didžiosios Kovos apygardos štabo viršininko, politinio kalinio, Vyčio kryžiaus 3-iojo laipsnio ordino kavalieriaus B. Trakimo-Genelio atminimui.

Pastatytas 1999 m.
Aut. skulptorius J. Jagėla.

Sabališkių kaimas

Kapinės.

skyrimas Paminklas Sabališkių parapijos žmonių, žuvusių tremtyje ir lageriuose, atminimui.

KIETAVIŠKIŲ SENIŪNIJA

Žikaronių kaimas

Žikaronių k.
Kapinės.

skyrimas Kryžius šioje vietoje slapta palaidotų 1945 m. žuvusių Didžiosios Kovos apygardos A. Galinio-Juodosios kaukės būrio partizanų A. Kananavičiaus, J. Kananavičiaus ir dviejų nežinomų partizanų atminimui.

Tipinis atminimo ženklas šioje vietoje slapta palaidoto 1945 m. sausio 13 d. žuvusio A. Radzevičiaus atminimui.

Žikaronys Žikaronys
Pastatytas 1999 m.
Aut. dizaineris R. Navickas.

skyrimas Tipinis atminimo ženklas šioje vietoje slapta palaidoto 1945 m. sausio 13 d. žuvusio M. Kananavičiaus atminimui.

Žikaronys
Pastatytas 1999 m.
Aut. dizaineris R. Navickas.

SEMELIŠKIŲ SENIŪNIJA

Semeliškės

Semeliškės
Trakų g. Už namo Nr. 83.

skyrimas Kryžius šioje vietoje užkastų 1944–1945 m. Semeliškių apylinkėse žuvusių Didžiosios Kovos apygardos partizanų atminimui.

Pašventintas 1990 m. birželio 14 d.
Šilo g. “Magazin”. Semeliškės

skyrimas Kryžius šioje vietoje užkastų 1944–1953 m. Semeliškių apylinkėse žuvusių Didžiosios Kovos apygardos partizanų atminimui.

Pašventintas 1990 m. birželio 14 d.

Semeliškių kapinės

Semeliškės

skyrimas Kryžius Semeliškių apylinkės gyventojų, ištremtų ir išvežtų į lagerius 1941 m. birželio 14 d., atminimui.

Pastatytas 1989 m.
Stosiūnų šeimos kapas. Semeliškės

skyrimas Simbolinis Semeliškių vlsč. viršaičio B. Stosiūno, 1941 m. politinio kalinio, sušaudyto 1942 m. lageryje, kapas.

Yra pastatytas antkapinis paminklas.

Trakų urėdija. Jagelonių girininkija. Pagrendos miškas.

Pagrendos miškas Pagrendos miškas

skyrimas Kryžius šioje vietoje buvusiame bunkeryje 1945 m. sausio mėn. žuvusių Didžiosios Kovos apygardos I. Nasutavičiaus-Bondaro būrio partizanų atminimui.

Pastatytas 1992 m.

Parengė MD vyriausioji specialistė Rūta Trimonienė 

Elegant Double.gif (808 bytes)

I PRADZIAAtnaujinta: 2004-05-07
Pasiūlymai ir pastabos - CompanyWebmaster

© Lietuvos gyventojų genocido ir rezistencijos tyrimo centras