LGGRTC LOGO

 

Paminklai genocido aukoms ir rezistencijos dalyviams atminti Alytaus rajone

 

ALOVĖS SENIŪNIJA

Alovės bažnyčios šventorius

skyrimas 1945 06 14 Varčios mūšyje žuvusio partizano J. Čapliko kapas.

Yra pastatytas antkapinis paminklas.

Alovės miestelio kapinės

skyrimas Žuvusių Dainavos apygardos partizanų kapas.

Yra pastatytas antkapinis kryžius.

skyrimas Nežinomo žuvusio Dainavos apygardos partizano kapas.

Yra pastatytas antkapinis kryžius.

skyrimas 1945 06 14 Varčios mūšyje žuvusio Dainavos apygardos partizano J. Kazlausko-Klevo kapas.

Yra pastatytas antkapinis kryžius.

Karkliniškių kaimas.

skyrimas Tipinis atminimo ženklas šiame kaime 1951 03 22  žuvusių Dainavos apygardos Kazimieraičio rinktinės Geležinio Vilko būrio partizanų Vl. Rimeikos-Kardo ir J. Pratusevičiaus-Bijūno atminimui.

Aut.  diz. R. Navickas.
Pastatytas 1999 m.

BUTRIMONIŲ SENIŪNIJA

Butrimonių miestelio kapinės

skyrimas Žuvusių Dainavos apygardos partizanų kapas.

Yra pastatytas antkapinis paminklas.

DAUGŲ SENIŪNIJA

Daugų miestelio kapinės

skyrimas 1990 09 palaidotų, šalia kapinių užkasimo vietoje rastų Dainavos apygardos partizanų, žuvusių 1944–1954 m. Daugų apylinkėse, kapas.

Yra pastatytas antkapinis paminklas.
Aut. Česnylis.
Pašventintas 1992 07 05.

Daugų miestelio bažnyčios šventorius

skyrimas Koplytstulpis nežinomam Daugų parapijiečiui.

Pastatytas 1989 m.

Melnytėlės kaimo kapinės

skyrimas Ciūno sodyboje 1946 04 25 žuvusio Dainavos apygardos partizano V. Malinausko kapas.

Yra pastatytas antkapinis paminklas.

Alytaus miškų urėdija. Kalesnykų girininkija. Kalesnykų miškas

2 kvart. 11 sklypas

skyrimas Tipinis atminimo ženklas šioje vietoje buvusiame bunkeryje 1949 03 07 Kosto Kubilinsko (agento Varno) ir A. Skinkio (agento Ryto) klasta nužudyto laikinai einančio Dainavos apygardos vado pareigas B. Labėno-Labensko, Kariūno atminimui.

Aut. diz. R. Navickas.
Pastatytas 1999 m.

4 kvart. 1 sklypas

skyrimas Kryžius šioje vietoje buvusiame bunkeryje 1949 03 07 klasta nužudytų Dainavos apygardos Kazimieraičio rinktinės štabo narių – vado V. Voverio-Žaibo, štabo viršininko V. Kazlausko-Vanago, Geležinio Vilko būrio vado J. Kazlausko-Šermukšnio ir būrio vado P. Šilansko-Labučio atminimui.

42 kvart. 20 sklypas

skyrimas Metalinis kryžius šioje vietoje buvusiame bunkeryje 1949 09 23 kautynėse žuvusių LLKS prezidiumo įgaliotinio K. Pyplio-Mažyčio ir štabo pareigūno J.  Makarevičiaus-Žilvičio atminimui.

Alytaus miškų urėdija, Daugų girininkija, Varčios miškas

7 kvart. 16 sklypas.

skyrimas Medinis kryžius šioje vietoje buvusiame bunkeryje 1949 11 26 kautynėse žuvusių Geležinio Vilko rinktinės partizanų P. Savicko-Kregždės, Br. Diksaitės-Žibutės, J. Baranausko-Samo, A. Stankevičiaus-Vakaro, B. Navicko-Girinio, J. Karpio-Vieversio, V. Kavaliausko-Klajūno ir partizano slapyvardžiu Kalvaitis atminimui.

20 kvart. 13 sklypas

skyrimas Medinis kryžius šioje vietoje 1952 03 17 kautynėse žuvusių Geležinio Vilko rinktinės partizanų G. Tursko-Biliūno, J. Zasimavičiaus-Rūko ir A. Lasevičiaus atminimui.

30 kvart. 5 sklypas

skyrimas Paminklinis akmuo šioje vietoje 1945 05 24 Varčios mūšyje žuvusių Dainavos apygardos partizanų J. Kazlausko-Klevo ir A. Simonaitytės-Rūtos atminimui.

MIROSLAVO SENIŪNIJA

Miroslavo miestelis

skyrimas Paminklas Miroslavo apylinkėse žuvusių Dainavos apygardos partizanų atminimui.

Peršėkininkų kaimas

skyrimas Paminklas stalinizmo represijų aukoms atminti.

Pastatytas 1991 m.

Vankiškių kaimas

skyrimas Paminklas stalinizmo represijų aukoms atminti.

Pastatytas 1989 m.

NEMUNAIČIO SENIŪNIJA

Nemunaičio miestelis

skyrimas Paminklas žuvusiųjų už Lietuvos Nepriklausomybę atminimui.

Pašventintas 1990 02 16.

skyrimas Paminklas šioje vietoje 1944 05 29 žuvusių brolių Vl. ir A. Gruodžių atminimui.

Pastatytas 1994 m. pavasarį.

Nemunaičio miestelio kapinės

skyrimas 1944 05 29 žuvusiųjų brolių Vl. ir A. Gruodžių kapas.

Klepočių kaimas

skyrimas Trys mediniai kryžiai.

Pastatyti 1990 birželio mėn.
Atminimo lentose įrašytos 37 sudegintų žmonių pavardės.

Kalnėnų miškas, 38 kvart. 15 sklypas

skyrimas Kryžius šiame miške netoli Kalnėnų kaimo 1949 04 11 žuvusių Dainavos apygardos Kazimieraičio rinktinės Geležinio Vilko tėvūnijos vado pavaduotojo A. Sidaro-Naujoko, partizanų būrio vado A. Bucevičiaus-Studento, skyriaus vado J. Traukaus-Žaibo ir partizanų V. Čapliko-Žilvičio, Pr. Gruodžio-Pakalnio, J. Šursko bei V. Tocionio atminimui.

PIVAŠIŪNŲ SENIŪNIJA

Pivašiūnų miestelis

Bažnyčios šventorius.

skyrimas Kryžius stalinizmo represijų aukoms atminti.

Pastatytas 1989 m.

Kryžionių kaimas

skyrimas Kryžius stalinizmo represijų aukoms atminti.

Pastatytas 1989 m.

Skraičionių kaimas

skyrimas Kryžius ir koplytstulpis stalinizmo represijų aukoms atminti.

Pastatytas 1989 m.

PUNIOS SENIŪNIJA

Punios girininkija, Punios šilas

32 kvart. 11 sklypas

skyrimas Kryžius šioje vietoje buvusiame Dainavos apygardos štabo bunkeryje 1947 08 11 kautynėse žuvusio apygardos vado D. Jėčio-Ąžuolio, partizanų V. Kavaliausko-Juodvarnio, M. Petrausko-Aro ir J. Pilinsko-Krūmo atminimui.

Aut. kalvis A. Liovė.
Pastatytas 1991 m. vasarą.

41 kvart. 27 sklypas

skyrimas Kryžius šioje vietoje buvusiame bunkeryje 1948 10 31 kautynėse žuvusių Dainavos apygardos partizanų J. Mikulevičiaus-Žaibo ir J. Novako-Baravyko atminimui.

Alytaus miškų urėdija. Alytaus girininkija. Vaišupio miško 52 kvart. 25 sklypas.

skyrimas Kryžius šioje vietoje buvusiame bunkeryje 1947 08 13 kautynėse žuvusių Dainavos apygardos partizanų V. Subačiaus-Klevo, J. Juso-Pokšto ir J. Šarkaus-Vaitkaus atminimui.

RAITININKŲ SENIŪNIJA

Bugonių kaimas.

Prie Bugonių kaimo kapų

skyrimas Stogastulpis 1944 12 24 kaimo tragedijai atminti.

Kapinės

skyrimas 1945 03 23 žuvusių Noškūnų miške besislapstančių nuo mobilizacijos į sovietinę armiją Vl. Kudarausko ir Vl. Padegimo kapai.

Klepočių kaimas

skyrimas Stogastulpis ir trys mediniai kryžiai 1944 12 24 sudeginto kaimo ir išžudytų jo gyventojų atminimui.

Pastatyti 1990 m. birželio mėn.
Įrašytos 37 nužudytų žmonių pavardės.

Klepočių kaimo kapinės

skyrimas Medinis kryžius 1944 12 24 Klepočių tragedijai atminti.

Ponkiškių kaimas

skyrimas Kryžius stalinizmo aukų atminimui.

Ryliškių kaimas

Kaimo centras šalia parduotuvės.

skyrimas Informacinė lenta Dzūkijos krašto kaimų tragedijai per 1944 m. Kalėdas atminti.

Po įrašu – privažiavimo kelių prie 1944 m. sudegintų kaimų schema.

skyrimas Tipinis atminimo ženklas šiame kaime 1888 m. gimusio gen. ltn. J. Čapliko, sušaudyto 1941 07 30 Maskvoje, atminimui.

Aut. diz. R. Navickas.
Pastatytas 1998 m.

Savilionių kaimo kapinės

skyrimas 1945 03 23 žuvusio Noškūnų miške besislapstančio nuo mobilizacijos K. Vereniaus kapas.

Taručionių kaimas

skyrimas Koplytstulpis 1944 12 24 sudeginto kaimo ir išžudytų jo gyventojų atminimui.

Alytaus urėdija, Dainavos girininkija

Prie Dainavos girininkijos.

skyrimas Kryžius kaimo tragedijai atminti.

SIMNO SENIŪNIJA

Simno miestelio kapinės

skyrimas 1989 m. palaidotų Žuvinto ežero pakrantėje rastų užkastų 44 Lietuvos partizanų, žuvusių 1945 05 16 Kalniškės miško mūšyje su NKVD kariuomene, kapas.

Aut. Jurgis Nevulis.
Paminklas pastatytas 1989 m.

skyrimas Kušlio būrio partizanų, žuvusių 1945 02 23 Liepakojų kaime, kapas.

Aut. Jurgis Nevulis.
Paminklas atidengtas 1990 10 20.

Aleknonių kaimas

Žuvinto rezervato administracijos teritorija.

skyrimas Tipinis atminimo ženklas šio rezervato teritorijoje  1948 m. žuvusio Dainavos apygardos Dzūkų rinktinės Kęstučio grupės būrio vado V. Petraškos-Žižmaro atminimui.

Aut. diz. R. Navickas.
Pastatytas 1998 m.

 Parengė MD vyriausioji specialistė Rūta Trimonienė

Elegant Double.gif (808 bytes)

I PRADZIAAtnaujinta: 2004-01-30
Pasiūlymai ir pastabos - CompanyWebmaster

© Lietuvos gyventojų genocido ir rezistencijos tyrimo centras