LGGRTC LOGO

 

Paminklai genocido aukoms ir rezistencijos dalyviams atminti Alytuje

 

S. Dariaus ir S. Girėno g.

Senamiesčio parkas.

skyrimas Paminklas „KANČIŲ MOTINA” (TREMTINĖ) Alytaus r. tremtinių atminimui.

Aut. A. Ambrulevičius.
Paminklas pašventintas 1993 10 15.

skyrimas Koplytstulpis žuvusiems 1991 m. sausio 13 d. už Lietuvos laisvę Vilniuje.

Aut. tautodailininkai Algirdas Judickas, G. Lampickas, P. Pranckevičius, kalviai Vytautas Jarutis ir V. Valentinavičius.

V. Krėvės g. 6 a.

skyrimas Memorialinė lenta šiame name gyvenusio Romo Kalantos, susideginusio 1972 m. Kaune, atminimui.

Aut. keramikas a. a. Vytautas Ledas.
Atidengta 1989 05 20.

Birutės g. 2.

A. Ramanausko-Vanago mokykla.

skyrimas Memorialinė lenta šioje mokykloje mokytojavusio Dainavos apygardos vado, Lietuvos laisvės kovos sąjūdžio prezidiumo pirmininko Adolfo Ramanausko-Vanago, suimto 1956 10 12, žiauriai kankinto ir 1957 11 29 sušaudyto, atminimui.

Atidengta 1998 kovo mėn.

Angelų Sargų bažnyčios šventorius.

skyrimas Medinis paminklas Alytaus r. tremtinių atminimui.

Aut. tautodailininkas Titas Pranciškus Maloška.
Pastatytas 1989 06 14.

skyrimas 1991 08 21 prie Aukščiausiosios Tarybos žuvusio  Artūro Sakalausko kapas.

Yra pastatytas antkapinis paminklas.

skyrimas Žuvusių partizanų kapas.

Antkapinis paminklas pastatytas 1992 m. spalio mėn.

Kapinės. Daugų g.

skyrimas Memorialas  „Dainavos” apygardos partizanų atminimui.

Aut. architektas Linas Kalibata.
Memorialas pradėtas statyti 1991 m.

    skyrimas Koplytėlė.

    Aut. architektas Linas Kalibata, kalvis Vytautas Jarutis.
    Pastatyta 1991 m.

    skyrimas Medinis kryžius.

    Pastatytas 1996 m. lapkričio mėn.
    Aut. tautodailininkas Algirdas Judickas.
    Pašventintas 1996 11 05.

    skyrimas Skulptūra.

    Aut. A. Ambrulevičius.
    Pašventinta 1994 09 10.

    skyrimas 476 betoniniai unifikuoti paminkliniai antkapiai.

    Čia palaidoti tik du Dainavos apygardos Kunigaikščio Margio grupės partizanai, 1948 m. žuvę  J. Navakas-Baravykas ir Mikulevičius-Žalgiris. Kiti antkapiai žymi simbolinius žuvusių partizanų kapus.

Paruošė MD vyriausioji specialistė Rūta Trimonienė         

Elegant Double.gif (808 bytes)

I PRADZIAAtnaujinta: 2004-01-30
Pasiūlymai ir pastabos - CompanyWebmaster

© Lietuvos gyventojų genocido ir rezistencijos tyrimo centras