LGGRTC LOGO

 

Paminklai genocido aukoms ir rezistencijos dalyviams atminti Akmenės rajone

 

AKMENĖS MIESTAS

Akmenės (buv. Puškino) Liepų gatvių sakryža.

Akmenė Akmenė

skyrimas Kryžius šioje vietoje užkastų 1944–1953 m.  Akmenės apylinkėse žuvusių Prisikėlimo apygardos Genio (vėliau Voverės, Kunigaikščio Žvelgaičio) rinktinės partizanų atminimui.

Aut. skulptorius S. Adomaitis.
Pastatytas 1992 m. Pašventintas 1992 09 06.

AKMENĖS RAJONAS

KRUOPIŲ SENIŪNIJA

Kruopių miestelis, Mokyklos g.

Kruopiai

skyrimas Ąžuolinė skulptūra ir kryžius šioje vietoje niekintų Kruopių apylinkėse 1944–1953 m. žuvusių Prisikėlimo apygardos Genio (vėliau Voverės, Kunigaikščio Žvelgaičio) rinktinės partizanų atminimui.

Aut. ir atlikėjas V. Asalchanovas.
Pastatyta ir pašventinta 1991 m.

Kruopiai

Kruopiai
Pieva už Kruopių mokyklos stadiono.

skyrimas Kryžius šioje vietoje užkastų Kruopių apylinkėse 1944–1953 m. žuvusių Prisikėlimo apygardos Genio (vėliau Voverės, Kunigaikščio Žvelgaičio) rinktinės partizanų atminimui.

Kryžius pastatytas Atgimimo pradžioje.

Kruopių kapinės

Kruopiai

skyrimas Žuvusių 1941 m. birželio 22–28 d. sukilėlių A. Morkaus, J. Šlausto ir Vl. Adomaičio kapas.

Yra pastatytas antkapinis paminklas.

skyrimas 1941 m. birželio sukilimo metu žuvusio Kruopių klebono B. Vanago kapas.

Kruopiai
Yra pastatytas antkapinis paminklas.

NAUJOSIOS AKMENĖS KAIMIŠKOJI SENIŪNIJA

Padarbių kaimas

Padarbių km. Padarbiai
Vieškelio Kruopiai-Papilė dešinė.

skyrimas Kryžius Padarbių kaimo žmonių, žuvusių tremtyje, lageriuose ir partizaniniame judėjime, atminimui.

Pastatytas 1991 m.

PAPILĖS SENIŪNIJA

Papilės miestelis, Nepriklausomybės g. 62.

Papilė
Papilės mokykla.

skyrimas Atminimo lenta šios mokyklos vedėjo Pranciškaus Šliauterio, Vytauto Didžiojo ordino kavalieriaus, politinio kalinio, žuvusio 1942 m. lageryje,  atminimui.

Atidengta 1999 m.

Papilės geležinkelio stotis

Papilė

skyrimas Atminimo lenta iš šios stoties 1941, 1944–1951 m. ištremtų Akmenės r. gyventojų atminimui.

Atidengta 1999 m.

Papilės senosios kapinės

Papilė

skyrimas 1941 m. birželio mėn. besitraukiančios Raudonosios armijos nužudytų Papilės gyventojų kapas.

Antkapinis paminklas pastatytas 1989 m.

Kinkupių kaimas

Kinkupiai
Vieškelio Papilė-Žarėnai 12 km.

skyrimas Kryžius 1946 m. gruodžio 22 d. šioje vietoje žuvusio Voverės rinktinės Martyno Čiarapo būrio partizano Augustino Čiarapo atminimui. 

Aut. Leonas Sėrys.
Pastatytas ir pašventintas 1991 m.

Vieškelio Papilė-Žarėnai 12 km. kairė. Buvusi Marijonos Daunienės sodyba

Kinkupiai Kinkupiai

skyrimas Kryžius 1946 m. gruodžio 22 d. šioje vietoje niekintų Kinkių miške žuvusių Voverės rinktinės Martyno Čiarapo būrio 10 partizanų atminimui.

Aut. arch. Rasa Budrytė.
1997  m. rugsėjo mėn. pastatytas ir pašventintas kryžius.

Kuršėnų urėdija, Gedinčių girininkija, Kinkių miškas

Kinkiai

skyrimas Kryžius 1946 m. gruodžio 22 d. šioje vietoje žuvusių Voverės rinktinės Martyno Čiarapo būrio 10 partizanų atminimui.

Pastatytas 1989 m.

VENTOS SENIŪNIJA

Purvių kaimas
skyrimas Paminklas Purvių kaimo žmonių,  žuvusių tremtyje, lageriuose ir partizaniniame judėjime,   atminimui.
Aut. Kazimieras Karbauskas.
Pastatytas 1995 m. Pašventintas 1995 m. birželio 18 d.

  Paruošė MD vyriausioji specialistė Rūta Trimonienė

Elegant Double.gif (808 bytes)

I PRADZIAAtnaujinta: 2004-02-12
Pasiūlymai ir pastabos - CompanyWebmaster

© Lietuvos gyventojų genocido ir rezistencijos tyrimo centras