LGGRTC LOGO

 

Paminklai genocido aukoms ir rezistencijos dalyviams atminti Jurbarko rajone

 

ERŽVILKO SENIŪNIJA

Eržvilko miestelis

Eržvilko vidurinė mokykla.

skyrimas Memorialinė lenta šios mokyklos direktoriaus, pogrindinės antisovietinės grupės organizatoriaus, Kęstučio apygardos partizano S. Jarmalos (V. Ulevičiaus), žuvusio 1949 m. spalio 2/3 d. atminimui.

Atidengta 1993 m. spalio 3 d.

skyrimas Memorialinė lenta šios mokyklos mokytojų ir mokinių, žuvusių partizaniniame judėjime, atminimui.

Aut. skulptorius J. Jagėla.
Atidengta 2001 m. kovo 23 d.

Ryto a.

skyrimas Paminklas šioje vietoje niekintų 1944–1954 m. Eržvilko apylinkėse žuvusių Kęstučio apygardos partizanų atminimui.

Aut. V. Jarulis.
Atidengtas 1990 m. birželio 14 d.

Eržvilko kapinės.

skyrimas Antkapinis paminklas 1990 m. iš Balandinės miške buvusios užkasimo vietos perkeltų ir šioje vietoje palaidotų žuvusių Kęstučio apygardos partizanų atminimui.

Atidengtas 1991 m. rugsėjo 8 d.

skyrimas Antkapinis paminklas šioje vietoje 1991 m. balandžio 27 d. palaidoto Kęstučio apygardos partizano J. Žičkaus, žuvusio 1947 m. birželio 11 d., atminimui.

skyrimas Antkapinis paminklas 1994 m. šioje vietoje palaidoto Kęstučio apygardos partizano, politinio kalinio J. Norkaus atminimui.

Pastatytas 1995 m.

Šalia Eržvilko kapinių.

skyrimas Koplytstulpis ir paminklinis akmuo šioje vietoje užkastų 1947 m. balandžio 4 d. žuvusių 11 Kęstučio apygardos Mindaugo būrio partizanų atminimui.

Aut. tautodailininkas A. Mickevičius.
Atidengti 1990 m.

Balandinės miškas

skyrimas Paminklas šioje vietoje užkastų 1944–1953 m. Eržvilko apylinkėse žuvusių Kęstučio apygardos partizanų atminimui.

Arch. A. Žvinys.
Atidengtas 1998 m. spalio 9 d.

skyrimas Kryžius šioje vietoje buvusių užkastų 1945 m. liepos 17 d. žuvusių 7 Jungtinės Kęstučio apygardos partizanų atminimui.

Atidengtas 1998 m. spalio 9 d.

Eimantų kaimas

skyrimas Paminklas šioje vietoje 1949 m. spalio 2 d. žuvusio Kęstučio apygardos partizano S. Jarmalos-Briedžio, Audrūno atminimui.

Atidengtas 1990 m. spalio 20 d.

Lybiškių kaimas

skyrimas Paminklas šioje vietoje 1945 m. rugpjūčio 25 d. žuvusių Kęstučio apygardos partizanų J. Strainio-Saturno ir A. Norkaus atminimui.

Atidengtas 1996 m. rugsėjo 22 d.

Mosteikių kaimas

skyrimas Tipinis atminimo ženklas šiame kaime 1950 m. vasario 4 d. žuvusių 4 Kęstučio apygardos J. Milkinto būrio partizanų atminimui.

Aut. diz. R. Navickas.
Atidengtas 1999 m. birželio 9 d.

Palabaukščių kaimo miškas

skyrimas Kryžius šioje vietoje 1948 m. gegužės 22 d. žuvusio Kęstučio apygardos partizanų ryšininko A. Brazo atminimui.

Pašaltuonio kaimas

Švč. M. Marijos ėmimo į dangų bažnyčios šventorius.

skyrimas Antkapinis paminklas šioje vietoje palaidoto 1948 m. gegužės 22 d. žuvusio Kęstučio apygardos partizanų ryšininko A. Brazo atminimui.

Sabonaičių šeimos kapas.

skyrimas Antkapinis paminklas šioje vietoje palaidotos Sabonaičių šeimos narių ir 1923 m. Klaipėdos sukilimo dalyvio, 1942 m. tremtyje žuvusio Juozo Sabonaičio atminimui.

skyrimas Antkapinis paminklas šioje vietoje palaidoto 1947 m. rugpjūčio 23 d. žuvusio Kęstučio apygardos partizano K. Jončo ir nežinia kur užkasto jo brolio, Kęstučio apygardos partizano V. Jončo, žuvusio 1946 m. spalio 13 d., atminimui.

skyrimas Antkapinis paminklas šioje vietoje palaidotų 1947 m. gegužės 25 d. Avietiškių kaime stribų nužudyto A. Švedo ir kartu su juo nužudytų keturių Stepaičių šeimos narių atminimui.

Varlaukio kaimas

Kapinės.

skyrimas Antkapinis paminklas 1989 m. iš Balandinės miško užkasimo vietos perkeltų ir šioje vietoje palaidotų 1945 m. liepos 4 d. ir 1946 m. liepos 18 d. Purviškių miške žuvusių Kęstučio apygardos partizanų atminimui.

Atidengtas 1991 m. rugpjūčio 12 d.

skyrimas Antkapinis kryžius šioje vietoje palaidotų Lydžio rinktinės J. Strainio-Saturno būrio partizano A. Gvazdausko, žuvusio 1945 m. kovo 5 d. Openiškės k., ir partizano Izidoriaus Gvazdausko, žuvusio 1947 m. Openiškės miške, atminimui.

GIRDŽIŲ SENIŪNIJA

Girdžių miestelis

Bažnyčios šventorius.

skyrimas Stogastulpis Girdžių parapijos žmonių, žuvusių sovietinės okupacijos metu, atminimui.

Aut. tautodailininkė J. Baranauskienė.
Atidengtas 1989 m. rugpjūčio 18 d.

Balnių kaimas

skyrimas Kryžius šioje vietoje 1946 m. liepos 4 d., 1949 m. vasario 2 d. ir 1952 m. spalio 14 d. žuvusių Kęstučio apygardos Girdžių būrio partizanų atminimui.

Atidengtas 1995 m. rugpjūčio 31 d.

Butkaičių kaimas

skyrimas Kryžius šioje vietoje palaidotų 1944 m. vasarą žuvusios merginos ir 1948 m. rugpjūčio 14 d. žuvusių Kęstučio apygardos Jogailos būrio partizanų atminimui.

Atidengtas 1995 m. rugpjūčio 31 d.

Jokūbaičių kaimas

skyrimas Kryžius šioje sodyboje gimusio pirmojo Jungtinės Kęstučio apygardos vado J. Kasperavičiaus-Visvydo, Angies, žuvusio 1947 m. balandžio 12 d., atminimui.

Aut. tautodailininkė J. Baranauskienė.
Atidengtas 1995 m. lapkričio 26 d.

Liudvinavos kaimas

skyrimas Kryžius šiame kaime 1946 m. birželio 19 d. ir 1949 m. rugpjūčio 10 d. žuvusių Kęstučio apygardos partizanų atminimui.

Aut. arch. R. Eigelis.
Atidengtas 1995 m. rugpjūčio 31 d.

JUODAIČIŲ SENIŪNIJA

Pagausančio kaimas

skyrimas Paminklas šioje vietoje 1948 m. sausio 16 d. žuvusių 3 Kęstučio apygardos Vaidoto rinktinės partizanų atminimui.

Atidengtas 1998 m. spalio 4 d.

JURBARKŲ SENIŪNIJA

Antkalniškių kaimas

skyrimas Kryžius R. Bagausko sodyboje 1949 m. balandžio 7 d. žuvusių Kęstučio apygardos Pavidaujo būrio partizanų atminimui.

Atidengtas 1999 m. rugpjūčio 7 d.

Balnių kaimas

skyrimas Kryžius šio kaimo gyventojų, 1946–1952 m. žuvusių partizaniniame judėjime, atminimui.

Atidengtas 1992 m. rugpjūčio 15 d.

Globių I kaimas

P. Balašaičio žemė.

skyrimas Stogastulpis šioje vietoje 1952 m. spalio 13 d. žuvusio Kęstučio apygardos Lydžio rinktinės Mindaugo būrio partizano B. Balašaičio atminimui.

Kapinės.

skyrimas Kryžius šioje vietoje palaidotų 1945 m. vasario 14 d. žuvusių Jungtinės Kęstučio apygardos Lydžio rinktinės partizanų atminimui.

Aut. B. Garšva.
Atidengtas 1992 m. rugpjūčio 8 d.

Mikutaičių II kaimas

I. Gervyliaus sodyba.

skyrimas Paminklas šioje sodyboje 1944–1945 m. veikusios Jungtinės Kęstučio apygardos štabo vadavietės ir joje dirbusių štabo narių P. Paulaičio-Aido ir A. Biliūno-Džiugo atminimui.

Atidengtas 1995 m. gegužės 14 d.
Kairysis Mituvos krantas.

skyrimas Kryžius ir koplytėlė šioje vietoje buvusio palaidoto 1945 m. birželio 25 d. žuvusio Jungtinės Kęstučio apygardos Girdžių būrio partizano A. Dobilaičio atminimui.

Atidengtas 1999 m. spalio 18 d.

Naujasodžių kaimas

skyrimas Paminklinis akmuo šioje vietoje užkastų 1944–1953 m. žuvusių Kęstučio apygardos partizanų atminimui.

Aut. arch. R. Eigelis.
Atidengtas 1996 m. rugpjūčio 24 d.

Pašvenčio kaimas

skyrimas Paminklinis akmuo pirmosios Lietuvos sovietinio genocido aukos, LR saugumo departamento direktoriaus A. Povilaičio, dingusio be žinios Maskvos Butyrkų kalėjime, atminimui.

Aut. arch. R. Eigelis.
Atidengtas 1998 m. birželio 14 d.

Rotulių I kaimas

skyrimas Kryžius su stelomis Antkalniškių I, Geišių, Rotulių ir Kuturių kaimų gyventojų, nukentėjusių nuo sovietinės okupacijos, atminimui.

Aut. arch. R. Kamaitis, tautodailininkas A. Balčaitis.
Atidengtas 1992 m. rugpjūčio 22 d.

skyrimas Stogastulpis dėkojant Dievui už Lietuvos laisvę ir Rotulių I kaimo kun. P. Basčio atminimui.

Aut. tautodailininkas A. Balčaitis.
Atidengtas 1996 m. rugpjūčio 24 d.

skyrimas Paminklinis akmuo Pavasarininkų sąjungos Rotulių kuopos narių atminimui.

Atidengtas 1997 m. rugpjūčio 24 d.

Snukučių kaimas

skyrimasKryžius šioje sodyboje gimusių ir augusių Lietuvos visuomenės bei kultūros veikėjų, sovietinio genocido aukų brolių Petro, Jono ir Antano Tamošaičių atminimui.

Aut. tautodailininkas J. Dubikaltis.
Atidengtas 1991 m. birželio 1 d.

Vertimų kaimas

Kapinės.

skyrimas Antkapinis paminklas šioje vietoje palaidotų 1945 m. liepos 9 d. žuvusių Jungtinės Kęstučio apygardos P. Švedo būrio partizanų atminimui.

Atidengtas 1989 m. gegužės 4 d.

skyrimas Antkapinė plokštė šioje vietoje palaidotų 1945 m. liepos 2 d. stribų nužudytų Izidoriaus ir Pranciškaus Baužų atminimui.

Atidengtas 1989 m.

skyrimas Antkapinė plokštė šioje vietoje palaidotų 1945 m. birželio 27 d. karinės–čekistinės operacijos metu žuvusio Petro Švedo, Prano ir Mykolo Švedų, žuvusių Sibire, bei partizano Rapolo-Kuosos, žuvusio lageryje, atminimui.

Atidengtas 1989 m. rugpjūčio mėn.

Mantvilių miškas, 35 kvart., 5 sklypas.

skyrimas Kryžius šioje vietoje palaidotų 1946 m. pr. žuvusių Jungtinės Kęstučio apygardos partizanų J. Povilaičio ir B. Galvono atminimui.

Atidengtas 1997 m. spalio 18 d.

skyrimas Informacinis ženklas, nurodantis, kad šioje vietoje 1945–1946 m. žiemą buvo 5 JKA Jurbarko, Pavidaujo ir Girdžių būrių partizanų bunkeriai.

Pastatytas 1997 m.

skyrimas Vienas iš penkių šioje vietoje 1945–1946 m. žiemą buvusių Jungtinės Kęstučio apygardos Jurbarko, Pavidaujo ir Girdžių partizanų būrių bunkerių.

Atstatytas 1997 m.

Purviškių miškas, 18 kvart.

skyrimas Tipinis atminimo ženklas šioje vietoje 1950 m. gruodžio 12 d. žuvusių Kęstučio apygardos Lydžio rinktinės Eimučio ir Rolando būrių partizanų atminimui.

Aut. diz. R. Navickas.
Atidengtas 2002 m. rugsėjo 25 d.

RAUDONĖS SENIŪNIJA

Graužėnų kaimas

skyrimas Kryžius Graužėnų kaimo žmonių, žuvusių sovietinės okupacijos metu, atminimui.

Aut. tautodailininkai A. Balčaitis ir R. Šafronas.
Atidengtas 1992 m. balandžio 4 d.

Stakių kaimas

Kapinės.

skyrimas Antkapinis paminklas šioje vietoje palaidotų 1945 m. liepos 13 d.”Smerš” karinio dalinio 289-ojo pulko 6 kuopos kareivių žiauriai nužudytų Ulinksų šeimos narių atminimui.

skyrimas Antkapinė plokštė šioje vietoje palaidoto 1945 m. liepos 13 d. “Smerš” karinio dalinio 289-ojo pulko 6 kuopos kareivių žiauriai nužudyto B. Gudžiūno atminimui.

skyrimas Antkapinė plokštė šioje vietoje palaidoto 1945 m. liepos 13 d. “Smerš” karinio dalinio 289-ojo pulko 6 kuopos kareivių žiauriai nužudyto K. Marcinkevičiaus atminimui.

SEREDŽIAUS SENIŪNIJA

Seredžiaus miestelis

S. Šimkaus g.

skyrimasKryžius ir paminklinė plokštė šioje vietoje užkastų 1944–1953 m. Seredžiaus apylinkėse žuvusių Kęstučio apygardos partizanų atminimui.

Aut. A. Pečiukaitis.
Atidengti 1991 m. birželio 14 d.
Kapinės.

skyrimas Antkapinis kryžius šioje vietoje palaidotos 1949 m. kovo 28 d. Seredžiaus enkavėdistų nužudytos K. Guiskytės atminimui.

Burbiškių kaimas

skyrimas Kryžius šioje vietoje 1949 m. kovo 28 d. Seredžiaus enkavėdistų nužudytos K. Guiskytės atminimui.

Aut. tautodailininkas J. Grabauskas.
Atidengtas 1990 m.

Eimučių kaimas

skyrimas Kryžius Seredžiaus apylinkės pokario metų aukų atminimui.

Aut. tautodailininkas J. Grabauskas.
Atidengtas 1990 m. gruodžio 16 d.

Klausučių kaimas

skyrimas Paminklinis ansamblis carizmo, bolševizmo ir fašizmo aukų atminimui.

Atidengtas 1989 m. birželio 14 d.

Vosbutų kaimas

Centras.

skyrimas Koplytėlė Vosbutų kaimo gyventojų, žuvusių sovietinės okupacijos metu, atminimui.

Aut. dailininkas A. Puidokas.
Atidengta 1990 m. liepos 1 d.
Negyvenama Vandžių sodyba.

skyrimasKryžius prie šios sodybos 1944 m. gruodžio mėn. stribų nušauto A. Buivydo ir 1945 m. žuvusio partizano K. Puidoko atminimui.

Atidengtas apie 1977 m.

SKIRSNEMUNĖS SENIŪNIJA

Skirsnemunės miestelis

Kapinės.

skyrimas Antkapinis paminklas 1989 m. iš užkasimo vietų perkeltų ir šioje vietoje palaidotų 1945 m. liepos mėn. Kažemėkų kaime ir 1946 m. birželio 18 d. Jakaičių kaime žuvusių 11 Jungtinės Kęstučio apygardos partizanų atminimui.

Aut. arch. A. Žvinys.
Atidengtas 1990 m. rugpjūčio 26 d.

Jakaičių kaimas

Jakaitienės sodyba.

skyrimas Kryžius šioje sodyboje 1946 m. birželio 18 d. žuvusių 10 Jungtinės Kęstučio apygardos K. Šimkaus būvio partizanų atminimui.

Aut. arch. R. Eigelis.
Atidengtas 1997 m. rugpjūčio 9 d.

Šilinės miškas

skyrimas Kryžius šiame miške buvusių užkastų 1946 m. birželio 18 d. žuvusių 10 Jungtinės Kęstučio apygardos K. Šimkaus būrio partizanų atminimui.

Aut. B. Šimulynas.
Atidengtas 1989 m. rugpjūčio mėn.

ŠIMKAIČIŲ SENIŪNIJA

Šimkaičių miestelis

Kapinės.

skyrimas Antkapinis paminklas šioje vietoje palaidotų 1946 m. birželio 13 d. žuvusios Jungtinės Kęstučio apygardos partizanų ryšininkės V. Jasaitienės ir partizanų rėmėjo, politinio kalinio P. Kasčiušio, mirusio 1985 m., atminimui.

Pastatytas 1989 m.
Šimkaičių miškelis.

skyrimas Paminklas šioje vietoje užkastų 1945–1957 m. Šimkaičių apylinkėse žuvusių Kęstučio apygardos partizanų atminimui.

Aut. A. Balčaitis.
Atidengtas 1990 m. spalio 3 d.

Paalsio kaimas

skyrimas Paminklas šioje vietoje 1951 m. gruodžio 5 d. žuvusių Kęstučio apygardos Mindaugo būrio partizanų atminimui.

Atidengtas 1990 m. gruodžio 15 d.

Paparčių kaimas

skyrimas Kryžius šioje vietoje buvusioje Masalskienės sodyboje 1947 m. balandžio 4 d. žuvusių 11 Jungtinės Kęstučio apygardos Mindaugo būrio partizanų atminimui.

Aut. I. Kupstys.
Atidengtas 1997 m. balandžio 6 d.

Vadžgirio kaimas

Kapinės.

skyrimas Antkapinis kryžius 1990 m. iš Dargaitėlių kaime užkasimo vietos perkelto, šioje vietoje 1945 m. birželio 25 d. žuvusio Jungtinės Kęstučio apygardos Girdžių būrio partizano A. Dobilaičio atminimui.

Šimkaičių miškas, 58 kvart., 8 sklypas.

skyrimas Paminklinė plokštė šioje vietoje buvusiame bunkeryje apgaulės būdu suimto LLKS Tarybos prezidiumo pirmininko J. Žemaičio-Vytauto atminimui.

Atidengtas 1998 m. gegužės 24 d.
Bunkeris atstatytas 1995 m.

VELIUONOS SENIŪNIJA

Veliuonos miestelis

K. Veverskio ir Žemdirbių g. sankryža.

skyrimas Paminklinis akmuo LLA įkūrėjo K.Veverskio-Senio, žuvusio 1944 m. gruodžio 28 d., atminimui.

Atidengtas 2001 m. liepos 7 d.
Prie Veliuonos kapinių.

skyrimas Lauko akmenų mūro paminklas ir paminklas šioje vietoje užkastų 1945–1953 m. Veliuonos apylinkėse žuvusių Kęstučio apygardos partizanų atminimui.

Lauko akmenų mūro paminklo aut. M. Šlepševičius. Atidengtas 1990 m. lapkričio 4 d.
Paminklo aut. arch. A. Žvinys. Atidengtas 1996 m. lapkričio 2 d.

Džiaugų kaimas

skyrimas Paminklas šioje vietoje 1945 m. liepos 13 d. „Smerš“ karinio dalinio 289 –ojo pulko 6 kuopos kareivių žiauriai nužudytų Ulinksų šeimos narių, B. Gudžiūno ir K. Marcinkevičiaus atminimui.

Atidengtas 1990 m. liepos 14 d.

Škeršpylių kaimas

Kryžius Škeršpylių kaimo gyventojų Antano, Pranciškaus ir Jono Šliuževičių, nužudytų 1945 m. sausio 21 d. Ariogalos enkavėdistų, atminimui.

Aut. A. Balčaitis ir R. Šafronas.
Atidengtas 1990 m.

Tamošių kaimas

skyrimas Paminklinis ansamblis 1945 m. liepos 13 d. „Smerš“ karinio dalinio 289 –ojo pulko 6 kuopos kareivių žiauriai nužudytų Ulinksų šeimos narių, B. Gudžiūno ir K. Marcinkevičiaus atminimui.

Aut. tautodailininkas J. Grabauskas.
Atidengtas 1990 m. liepos 14 d.

VIEŠVILĖS SENIŪNIJA

Viešvilės rezervatas, kvart. 193

skyrimas Kryžius ir informacinis ženklas šioje vietoje buvusiame bunkeryje 1953 m. lapkričio 6 d. žuvusių Kęstučio apygardos Butageidžio rinktinės partizanų atminimui.

Atidengti 1996 m.

Parengė MD vyriausioji specialistė Rūta Trimonienė

Elegant Double.gif (808 bytes)

I PRADZIAAtnaujinta: 2005-05-04
Pasiūlymai ir pastabos - daiva@genocid.lt

© Lietuvos gyventojų genocido ir rezistencijos tyrimo centras