LGGRTC LOGO

 

 

Lietuvių kalba

Arūnas Bubnys
VOKIEČIŲ OKUPUOTA LIETUVA, 1941–1944 M., 1998
Petras Stankeras
LIETUVIŲ POLICIJA, 1941–1944 M., 1998
Juozapas Romualdas Bagušauskas
LIETUVOS JAUNIMO PASIPRIEŠINIMAS SOVIETINIAM REŽIMUI IR JO SLOPINIMAS, 1999
Liudas Truska, Arvydas Anušauskas, Inga Petravičiūtė
SOVIETINIS SAUGUMAS LIETUVOJE 1940–1953 METAIS (MVD–MGB ORGANIZACINĖ STRUKTŪRA, PERSONALAS IR VEIKLA), 1999
Joachim Gauck
ŠTAZI BYLOS (KRAUPUS VDR PALIKIMAS), 2000
Severinas Vaitiekus
TUSKULĖNAI: EGZEKUCIJŲ AUKOS IR BUDELIAI (1944–1947), 2002
Arūnas Streikus
SOVIETŲ VALDŽIOS ANTIBAŽNYTINĖ POLTIKA LIETUVOJE (1944–1990), 2002
Juozas Banionis
LIETUVOS LAISVĖS BYLA VAKARUOSE (1975–1990), 2002
Laurynas Jonušauskas
LIKIMO VEDAMI. LIETUVOS DIPLOMATINĖS TARNYBOS EGZILYJE VEIKLA (1940–1991), 2003
SUNKIŲ TRAUMŲ PSICHOLOGIJA: POLITINIŲ REPRESIJŲ PADARINIAI, 2004
Sudarė  Danutė Gailienė
PILIETINIS PASIPRIEŠINIMAS LIETUVOJE IR LENKIJOJE: SĄSAJOS IR YPATUMAI, 1939–1956, 2004
Ats. redaktorius Arvydas Anušauskas
LIETUVA 1940–1990: OKUPUOTOS LIETUVOS ISTORIJA, 2005
Vyriausiasis redaktorius Arvydas Anušauskas

Anglų kalba

THE ANTI-SOVIET RESISTANCE IN THE BALTIC STATES, 1999, 2000, 2001, 2002
Alfonsas Eidintas
PREZIDENT OF LITHUANIA: PRISONER OF THE GULAG
(A Biography of Aleksandras Stulginskis), 2001
Šarūnas Liekis
A STATE WITHIN A STATE?
Jewish autonomy in Lithuania 1918–1925, 2003
SIBERIA. MASS DEPORTATIONS FROM  LITHUANIA TO THE USSR , 2004
Compiled by Dalia Kuodytė and Rokas Tracevskis
THE UNKNOWN WAR. ARMED ANTI-SOVIET RESISTANCE IN LITHUANIA IN 1944–1953, 2004
Compiled by Dalia Kuodytė and Rokas Tracevskis
KARAS PO KARO/WAR AFTER WAR, 2004
Compiled by Virginija Rudienė
THE PSYCHOGY OF EXTREME TRAUMATISATION / THE AFTERMATH OF POLITICAL REPRESSION, 2005
Edited by Danutė Gailienė

 

Elegant Double.gif (808 bytes)

I PRADZIAAtnaujinta: 2005-07-26
Pasiūlymai ir pastabos - CompanyWebmaster

© Lietuvos gyventojų genocido ir rezistencijos tyrimo centras