LGGRTC LOGO

 

Leidybos skyrius

 

Mokslinis žurnalas „Genocidas ir rezistencija
Daugiatomis tęstinis leidinys „Lietuvos gyventojų genocidas
Monografijos, studijos
Lietuvių k.
Anglų k.
Dokumentų rinkiniai
Lietuvių k.
Anglų k.
Atsiminimai, dienoraščiai, publicistika, grožinė literatūra
1997–2004 m. LGGRTC išleisti leidiniai
Naujienos
Knygos

Leidybos skyrius
Vadovė: Kazimiera Kalniuvienė, tel. 2791038,
faksas 2791033, el. paštas: leidyba@genocid.lt

LGGRTC Leidybos skyrius vienintelis Lietuvoje kryptingai ir nuosekliai leidžia bei platina mokslinę, publicistinę ir grožinę literatūrą Lietuvos gyventojų genocido ir pasipriešinimo okupaciniams režimams tema. Yra Lietuvos leidėjų asociacijos narys, nuo 1998 m. dalyvauja tarptautinėse knygų mugėse.

Leidybos programos kryptys: mokslinis žurnalas „Genocidas ir rezistencija“ (prenumeruojamas, indeksas – 5290), daugiatomis tęstinis leidinys „Lietuvos gyventojų genocidas“ (sovietinio genocido aukų vardynas), monografijos, studijos, dokumentų rinkiniai, atsiminimai, dienoraščiai, publicistika, grožinė literatūra.

LGGRTC Leidybos skyriaus išleistų leidinių be prekybinio antkainio galima įsigyti Genocido aukų muziejaus knygynėlyje (Aukų g.2a, tel. 2496264) ir LGGRTC Leidybos skyriuje (Didžioji g. 17/1, tel. 2791038).

 

Elegant Double.gif (808 bytes)

I PRADZIAAtnaujinta: 2005-04-21
Pasiūlymai ir pastabos - daiva@genocid.lt

© Lietuvos gyventojų genocido ir rezistencijos tyrimo centras