LGGRTC LOGO

 

Atsiminimai, dienoraščiai, publicistika, grožinė literatūra

 

PRAGARO VARTAI – ŠTUTHOFAS,1998
Sudarė Alisa Rupšienė
GIMĖ ČIKAGOJE, DIRBO LIETUVAI, ŽUVO SIBIRE…(Vytautas Andrius Graičiūnas), 1998
Sudarė Jonas Rudokas
Petras Pečeliūnas
TEISYBĖS KAINA (dokumentinė apysaka), 1998
LAISVĖS KOVOS PRISIKĖLIMO APYGARDOJE, 1999
Sudarė Aurelija Malinauskaitė
Jonas Žičkus
NUEITAS KELIAS (Kęstučio apygardos partizano atsiminimai), 1999
Adolfas Ramanauskas-Vanagas
DAUGEL KRITO SŪNŲ…( Partizanų gretose), 1999
BRONIAUS KRIVICKO RAŠTAI, 1999

Sudarė Virginijus Gasiliūnas

Algirdas Jėčys

SUTRYPTOS VILTYS (Dainavos apygardos partizanų vado Domininko Jėčio-Ąžuollio sūnaus atsiminimai), 2000

NELAISVĖS METŲ ATSPINDŽIAI (moksleivių rašiniai konkursui „Lietuvos laisvės kovų ir kariuomenės istorija“), 2000

Sudarė Dalia Kuodytė

Janina Semaškaitė
PRIESAIKA (Jonas Semaška-Liepa), 2000
JUODŲJŲ DIENŲ SAKMĖS
(atsiminimai, dienoraščiai, publicistika), 2001
Vincas Seliokas
ATSIMINIMAI, 2001
Nijolė Gaškaitė-Žemaitienė
DABAR IR VISADOS (romanas), 2001
Vytautas Vitkus
PULIKININKAS KAZIMIERAITIS (Pietų Lietuvos partizanų srities vado Juozo Vitkaus gyvenimas, veikla, šeimos likimas), 2001
LIONGINO BALIUKEVIČIAUS – PARTIZANO DZŪKO DIENORAŠTIS, 2002
Parengė Algis Kašėta
PRAKALBINTA PRAEITIS (moksleivių rašiniai konkursui „Lietuvos kovų už laisvę, kariuomenės bei netekčių istorija“), 2002
Sudarė Dalia Kuodytė
SU ADATA ŠIRDYJE (Getų ir koncentracijos stovyklų kalinių atsiminimai) , 2003
Lietuvių ir anglų k.
ESAME Stefanija Ladigienė, 2003
Herman Kruk
PASKUTINĖS LIETUVOS JERUZALĖS DIENOS, 2004

 

Elegant Double.gif (808 bytes)

I PRADZIAAtnaujinta: 2005-01-10
Pasiūlymai ir pastabos - daiva@genocid.lt

© Lietuvos gyventojų genocido ir rezistencijos tyrimo centras