LGGRTC LOGO

 

Dokumentų rinkiniai

 

Lietuvių kalba

PARTIZANAI APIE PASAULĮ, POLITIKĄ IR SAVE (1944–1956 m. partizanų spaudos publikacijos), 1998
Sudarė Nijolė Gaškaitė-Žemaitienė
LIETUVOS HELSINKIO GRUPĖ (dokumentai, atsiminimai, laiškai), 1999
Sudarė Viktoras Petkus, Živilė Račkauskaitė, Mindaugas Uoka
1941 M. BIRŽELIO SUKILIMAS (dokumentų rinkinys), 2000
Sudarė Valentinas Brandišauskas
RAINIŲ TRAGEDIJA. 1941 M. BIRŽELIO 24–25 D., 2000
Parengė Arvydas Anušauskas, Birutė Burauskaitė
LIETUVOS LAIKINOJI VYRIAUSYBĖ: POSĖDŽIŲ PROTOKOLAI, 2001
Sudarė Arvydas Anušauskas
IŠGELBĖJĘ PASAULĮ... (Žydų gelbėjimas Lietuvoje, 1941–1944), 2001
Sudarė Dalia Kuodytė, Rimantas Stankevičius

Anglų kalba

WHOEVER SAVES ONE LIFE... (The efforts to save Jews in Lithuania between 1941 and 1944), 2002
Compiled by Dalia Kuodytė and Rimantas Stankevičius

 

Elegant Double.gif (808 bytes)

I PRADZIAAtnaujinta: 2004-01-30
Pasiūlymai ir pastabos - CompanyWebmaster

© Lietuvos gyventojų genocido ir rezistencijos tyrimo centras