LGGRTC LOGO

 

„Genocidas ir rezistencija“, 2001, Nr. 1(9)

 

Nuo 2000 m. sausio 1 d. žurnalas „Genocidas ir rezistencija“ jau prenumeruojamas

 
Turinys – Contents
 
STRAIPSNIAI – ARTICLES
Bernardas Ivanovas
Chuine (Sempo) Sugiharos veiklos Kaune 1939–1940 m. probleminiai aspektai

Problematic Aspects of the Activities of Chiune (Sempo) Sugihara in Kaunas in 1939 and 1940

Nijolė Maslauskienė
Lietuvos tautinių mažumų įtraukimas į LSSR administraciją ir sovietinės biurokratijos tautiniai santykiai 1940–1941 m.

The Involvement of Ethnic Minorities in the Administration of the LSSR and the Ethnic Relations in Soviet Bureaucracy between 1940 and 1941

Arūnas Bubnys
Penktasis lietuvių policijos batalionas (1941–1944)

The 5th Battalion of the Lithuanian Police (1941–1944)

Laurynas Jonušauskas
Lietuvos diplomatijos šefo Stasio Lozoraičio ir Vyriausiojo Lietuvos išlaisvinimo komiteto (VLIK’o) santykiai 1950–1955 m.

The Relationship between the Head of the Lithuanian Diplomatic Service, Stasys Lozoraitis, and the Supreme Committee for the Liberation of Lithuania between 1950 and 1955

KONFERENCIJOS – CONFERENCES
Seminaras-diskusija „Terminija naujausiųjų laikų istorijoje“
Algirdas Gaižutis
Įvadinės pastabos
Vytautas Tininis
„Kolaboravimo“ sąvoka Lietuvos istorijos kontekste
Liudas Truska
Kolaboravimo ypatumai pirmuoju sovietmečiu
Algis Kasperavičius
Kolaboravimas: chronologinės ribos
STUDENTŲ STUDIJOS – STUDENT'S RESEARCH
Mindaugas Žiūkas
LSSR KGB tardymo izoliatorius 1959–1991 m.
KRAŠTO LAISVĖS KOVOS, ATMINTINOS VIETOS – REGIONAL STRUGGLE FOR FREEDOM, MEMORIAL PLACES
Nijolė Žemaitienė
II dalis. Pogrindinė organizacija „Laisvę Lietuvai“
Vytenis Almonaitis, Junona Almonaitienė
Lietuvos laisvės kovų paminklai
RECENZIJOS – REVIEWS
Liudas Truska
Kai į istoriją žiūrima pro Holokausto prizmę (Dov Levin, trumpa žydų istorija Lietuvoje, Vilnius, 2000, 208 p.)
Liudas Truska
Kita versija (Dalia Kuodytė, „Vieno dokumento istorija ir ne tik...“, Genocidas ir rezistencija, 2000, Nr. 2(8))
NEDOKUMENTUOTA ISTORIJA – INDOKUMENTED HISTORY
Elena Moncevičiūtė-Ėringienė
Vardan Lietuvos
Konkurso „Lietuvos kovų už laisvę, kariuomenės bei netekčių istorijos“ nugalėtojų rašiniai
Agnė Kadzevičiūtė
Negandų paženklinta žemė
Inga Čepėnaitė
Sausio 13-oji – Lietuvos dvasios pergalė
Giedrė Dambrauskaitė
Tavo siela – mums tvirtovė
KRONIKA – CRONICALS
Didžiosios kovos partizanų apygarda
MŪSŲ AUTORIAI – OUR AUTHORS

Elegant Double.gif (808 bytes)

I PRADZIAAtnaujinta: 2004-01-30
Pasiūlymai ir pastabos - CompanyWebmaster

© Lietuvos gyventojų genocido ir rezistencijos tyrimo centras