LGGRTC LOGO

 

„Genocidas ir rezistencija“, 2000, Nr. 2(8)

 

Nuo 2000 m. sausio 1 d. žurnalas „Genocidas ir rezistencija“ jau prenumeruojamas

 
Turinys – Contents
 
STRAIPSNIAI – ARTICLES
Nijolė Maslauskienė
Valdininkijos šalinimas iš okupuotos Lietuvos administracijos ir jos keitimas okupantų talkininkais 1940 m. birželio–gruodžio mėn.

The Purge of Civil Servants in Soviet Occupied Lithuania between June–December 1940

Arūnas Bubnys
Lietuvių policijos 2-asis (Vilniaus) ir 252-asis batalionai (1941–1944)

The Activities of the 2nd and the 252nd Police Battalions Between 1941–1944

Laurynas Jonušauskas
Lietuvos diplomatinis atstovavimas Prancūzijoje 1940–1960 m.

Diplomatic Representation of Lithuania in France During the 1940–1960

KONFERENCIJOS – CONFERENCES
Tarptautinė konferencija „Sovietų Sąjungos ir Vokietijos 1939 m. slaptieji susitarimai ir jų padariniai Vidurio bei Rytų Europos valstybėms“
Zenonas Butkus
Vokietijos ir SSRS diplomatinis bendradarbiavimas Baltijos šalyse 1920–1940 m.
Algimantas Kasparavičius
Molotovo–Ribbentropo slaptųjų protokolų prielaidos ir ištakos (1922–1932)
Magnus Ilmjäru
Estijos užsienio politika 1939–1940 m.
Joachim Tauber
Hitlerio–Stalino pakto priežastys ir padariniai
Vanda Kašauskienė
Lietuvos visuomenės pastangos 1987–1990 m. pripažinti niekiniu Molotovo–Ribbentropo paktą
Dietrich A. Loeber
Molotovo–Ribbentropo pakto padariniai nepriklausomybę atkūrusiai Lietuvai tarptautinės teisės požiūriu
STUDENTŲ STUDIJOS – STUDENT'S RESEARCH
Mindaugas Žiūkas
KGB prieš Vilniaus moksleivius devintojo dešimtmečio pradžioje
IŠ ARCHYVŲ – FROM THE ARCHIVES
Dalia Kuodytė
Vieno dokumento istorija ir ne tik...
Arvydas Anušauskas
Partizanai apie atmintį ir sovietinį palikimą
KRAŠTO LAISVĖS KOVOS – REGIONAL STRUGGLE FOR FREEDOM
Nijolė Žemaitienė
Pogrindinės jaunimo organizacijos Pandėlio vidurinėje mokykloje
RECENZIJOS – REVIEWS
Abejotinas „frontininkų“ pasirinkimas, arba apie eilinę A. Liekio „monografiją“ (Algimantas Liekis, Lietuvos laikinoji vyriausybė (1941 06 22–08 05), Vilnius, 2000, 428 p.)
IN MEMORIAM
Nijolė Alfonsa Gaškaitė-Žemaitienė
N. GAŠKAITĖS-ŽEMAITIENĖS DARBŲ BIBLIOGRAFIJA (1993–2000)
KRONIKA – CRONICALS
Pokario istorija jaunimui
Paminklas Prisikėlimo apygardos partizanų žūties vietoje Daunoravos miške
MŪSŲ AUTORIAI – OUR AUTHORS

 

Elegant Double.gif (808 bytes)

I PRADZIAAtnaujinta: 2004-01-30
Pasiūlymai ir pastabos - CompanyWebmaster

© Lietuvos gyventojų genocido ir rezistencijos tyrimo centras