LGGRTC LOGO

 

Renkami atsiminimai

 

Vykdant Lietuvos gyventojų genocido ir rezistencijos tyrimo centro (LGGRTC) parengtą „Atsiminimų apie tremties ir kalinimo vietas, laisvės kovų dalyvius rinkimo 1999–2000 metais programą“ atsiminimai 1999 m. baigti rinkti Utenos, Marijampolės ir Alytaus apskrityse. Pradėta rinkti Kauno rajone, Tauragės ir Telšių apskrityse. Surinktą medžiagą tvarko, peržiūri Centro specialistai. Ateityje ja dar ilgai naudosis istorikai, kitų sričių specialistai, menininkai.

1999 m. atsiminimų rinkimo darbą koordinavo apie 50 koordinatorių. Apklausiamus žmones lankė ir atsiminimus užrašinėjo apie 2000 mokytojų, mokinių, savivaldybių, muziejų, bibliotekų darbuotojų.

Surinkta atsakymų daugiau kaip į 9000 anketų klausimus.

Centras parengė seminarų atsiminimų rinkimo koordinatoriams bei rinkėjams planą–grafiką Panevėžio, Šiaulių, Klaipėdos, Vilniaus ir Kauno apskrityse. Šiame grafike taip pat numatyti baigiamieji atsiminimų rinkimo susirinkimai, kuriuose bus pagerbti aktyviausi atsiminimų rinkėjai Tauragės, Telšių, Panevėžio, Šiaulių, Klaipėdos apskrityse ir Kauno rajone. Apie programos planus 2000-siems LGGRTC darbuotojai plačiai informavo žiniasklaidos priemones, apskričių, rajonų ir miestų, kuriuose numatyta rinkti atsiminimus, vadovus ir švietimo skyrius.

Įgyvendinant suplanuotus darbus 2000 m. sausio 18–19 d. Memorialinio departamento darbuotojai P. Girdzijauskas, A. Juodvalkytė, V. Norkūnas surengė seminarus Panevėžio, Šiaulių ir Klaipėdos apskrityse. Atsiminimų rinkimo koordinatoriai buvo konsultuoti, kaip kuo geriau atlikti jiems pavestą darbą, išdalytos anketos, klausimynai ir apklausiamųjų sąrašai.

Pirmas seminaras vyko sausio 18 d. 10 val. Panevėžyje, apskrities viršininko administracijos salėje. Dalyvavo Panevėžio miesto, Panevėžio, Biržų, Kupiškio, Pasvalio, Rokiškio rajonų atsiminimų rinkimo koordinatoriai.

Antras seminaras – sausio 18 d. 15 val. Šiaulių apskrities viršininko administracijos salėje. Susirinko Šiaulių miesto, Šiaulių, Akmenės, Kelmės, Pakruojo, Joniškio, Radviliškio rajonų koordinatoriai, vietinės spaudos, televizijos žurnalistai.

Trečias seminaras – sausio 19 d. 14 val. Klaipėdos apskrities viršininko administracijos salėje. Dalyvavo Klaipėdos, Palangos ir Neringos miestų, Klaipėdos, Kretingos, Skuodo, Šilutės rajonų koordinatoriai, žurnalistai.

Nepatenkinama padėtis susiklostė Panevėžio, Šiaulių ir Klaipėdos miestuose. Pirmajame seminare iš jų dalyvavo tik numatomų sudaryti koordinatorių grupių vadovai. Departamento darbuotojų pastangomis buvo paskirti reikalingi koordinatoriai. Kad nenukentėtų renkamų atsiminimų kokybė, sutarta surengti papildomus seminarus koordinatoriams: vasario 1 d. Panevėžyje 10 val., Šiauliuose 15 val. ir vasario 2 d. Klaipėdoje 13 val. Seminarams vadovavo P. Girdzijauskas ir A. Juodvalkytė.

Vasario 8–10 d. LGGRTC darbuotojai A. Gelžinis, P. Girdzijauskas, A. Juodvalkytė, E. Stulgienė ir R. Trimonienė surengė seminarus Panevėžio apskrities Rokiškio, Biržų, Pasvalio, Panevėžio ir Kupiškio rajonų koordinatoriams bei rinkėjams.

Centro darbuotojai atsiminimų rinkėjams aiškino anketą ir klausimynus, mokė teisingai surinkti ir užrašyti informaciją.

Seminaruose dalyvavo apskrities ir rajonų valdžios atstovai, vietinės žiniasklaidos darbuotojai.

Vasario 17–18 d. minėti LGGRTC darbuotojai surengė seminarus Šiaulių apskrities Kelmės, Šiaulių, Akmenės ir Joniškio rajonų koordinatoriams bei rinkėjams.

Seminaruose dalyvavo apskrities ir rajonų valdžios atstovai, vietinės žiniasklaidos darbuotojai.

Vasario 22–23 d. LGGRTC darbuotojai A. Gelžinis, P. Girdzijauskas, A. Juodvalkytė, D. Lenkutienė ir R. Trimonienė surengė seminarus Pakruojo ir Radviliškio rajonuose, Panevėžio ir Šiaulių miestų koordinatoriams bei rinkėjams.

Vasario 25 d. Kauno rajone įvyko pirmasis baigiamasis 1999 m. atsiminimų rinkimo susirinkimas. LGGRTC Memorialinio departamento direktorius K. Dumčius Centro vardu įteikė knygų komplektus 26 mokyklų bibliotekoms, padėkos raštus 85-iems mokytojams, mokiniams, seniūnijų darbuotojams, Kultūros ir istorinės atminties plėtojimo klubo „Likimai“ nariams.

Visuose Centro darbuotojų aplankytuose rajonuose į atsiminimų rinkimo darbą plačiai įsitraukia muziejininkai, bibliotekininkai, mokytojai ir vyresniųjų klasių moksleiviai. Ypač džiugina tai, kad šiame darbe dalyvauja moksleivija. Šitaip ji susipažįsta su gyvąja istorija, skausmingu mūsų šalies laikotarpiu.

Atsiminimų rinkimo darbas plačiai atspindėtas rajoninėje ir respublikinėje spaudoje.

Valdas Norkūnas

Elegant Double.gif (808 bytes)

I PRADZIAAtnaujinta: 2004-01-30
Pasiūlymai ir pastabos - CompanyWebmaster

© Lietuvos gyventojų genocido ir rezistencijos tyrimo centras