LGGRTC LOGO

 

Pasipriešinimo judėjimas 1939–1945 m. Lietuvių ir lenkų istorijos pamoka

 

Lietuvių ir lenkų santykiai XX amžiuje buvo nepaprastai komplikuoti. Tai persidavė ir abiejų tautų rezistenciniams sąjūdžiams, prasidėjusiems po Lietuvos ir Lenkijos valstybių okupacijos 1939–1940 m. Visų nesutarimų pagrindas buvo 1920 m. kilęs Lietuvos ir Lenkijos konfliktas dėl Vilniaus. Prisidėjo ir abiejų pusių skirtinga pažiūra į okupantus, Lietuvių savisaugos batalionų ir saugumo policijos bei Armijos krajovos veiksmai. Visi šie įvykiai ir reiškiniai Lietuvoje bei Lenkijoje vertinami labai įvairiai. Istorinius įvykius skirtingai vertina taip pat Lenkijos ir Ukrainos mokslininkai; jau keleri metai vyksta šių šalių istorikų diskusijos. Siekiant toliau plėtoti skirtingų istorijos mokyklų tarpusavio dialogą, 1999 m. gruodžio 3 d. Vilniuje surengtas pirmasis tokio pobūdžio lietuvių ir lenkų mokslininkų seminaras-diskusija tema „Pasipriešinimo judėjimas 1939–1945 m. Lietuvių ir lenkų istorijos pamoka“.

Seminare-diskusijoje dalyvavo lietuvių ir lenkų mokslininkai: prof. Antanas Tyla, doc. Sigitas Jegelevičius, doc. Antanas Kulakauskas, doc. Algis Kasperavičius, dr. Arvydas Anušauskas, dr. Arūnas Bubnys, Kazimieras Garšva, dr. Kęstutis Girnius, dr. Algirdas Jakubčionis, dr. Nastazija Kairiūkštytė, Dalia Kuodytė, dr. Mindaugas Tamošiūnas, Stanislovas Buchaveckas, prof. Tomasz Strembosz, dr. Andrzej Chmielarz, prof. Andrzej Ajenenkiel, dr. Piotr Niwiński, dr. Lech Iwanowski, dr. Henryk Piskunowicz, dr. Jarosław Wołkonowski, dr. Krzysztof Tarka, dr. Irena Mikłaszewicz, prof. Witold Czarnecki ir kt. Seminarą organizavo Lietuvos gyventojų genocido ir rezistencijos tyrimo centras,Vilniaus universiteto Istorijos fakultetas, Lietuvos lenkų mokslininkų draugija ir Pasaulinė AK karių sąjunga.

Seminaro metu buvo perskaityta keletas pranešimų: dr. H. Piskunowicz skaitė pranešimą „Armijos krajovos Vilniaus apygarda ir santykiai su civiliais gyventojais“, dr. S. Jegelevičius – „Lietuvių savivalda ir vokiečių okupacinė valdžia: tarp kolaboravimo ir rezistencijos“, dr J. Wolkonowski – „Lenkų–vokiečių derybos: diplomatija ar susitarimas?“, dr. K. Tarka – „Lietuvių ir lenkų pasipriešinimo judėjimai sąjungininkų politikos kontekste“, dr. K. Girnius – „Lietuvių pasipriešinimas ir Vakarai“, dr. A. Bubnys – „Lietuvių ir lenkų pasipriešinimo judėjimai 1942–1945 m.: sąsajos ir skirtumai“, dr. A. Chmielarz – „Sovietų Sąjunga ir lietuvių bei lenkų pasipriešinimo judėjimai“.

Seminare buvo dar kartą išryškintos lietuvių ir lenkų istorikų pozicijos, labiausiai komplikuotos ir skaudžiausios šalių istorijos pamokos. Abiejų tautų istorijos mokyklų pozicijos nesuartėjo, bet tai buvo pirmas žingsnis siekiant bent jau istorikų tarpusavio pagarbos ir supratimo.

Elegant Double.gif (808 bytes)

I PRADZIAAtnaujinta: 2004-01-30
Pasiūlymai ir pastabos - CompanyWebmaster

© Lietuvos gyventojų genocido ir rezistencijos tyrimo centras